OAJ:n valtuustovaaleissa Lapista valittiin seuraavat henkilöt:-
  • VOL: Tanja Rantala
  • YSI: Paula Koskela, Sini Ollila ja Jaakko Sarmola
  • OAO: Ulla Kangasniemi ja Tapio Lindfors
  • YLL: Lenita Hietanen

https://www.oaj.fi/…/uutiset-ja-tiedotteet/2022/vaalitulos/

Lenita Hietanen, YLL

OAJ:n pitkäaikainen jäsen, jolla on laajasti osaamista ja näkemystä koulutuksen kentältä. Perehtynyt laajasti koulutuspolitiikkaan muun muassa osallistumalla Opetus- ja kulttuuriministeriön opettajankoulutusfoorumin toimintaan sekä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijatyöskentelyyn. Opetussuunnitelma-asiantuntija käytännön ja tutkimuksen näkökulmasta. Monitieteinen luokanopettajakoulutuksen musiikkikasvatuksen tutkimusperustainen kehittäjä ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, mikä on todentunut yrittäjyyskasvatuksen dosentuurina. 20 vuoden kokemus musiikinopettajana peruskoulusta ja lukiosta. Vuodesta 2017 ollut Lapin yliopiston opetusalan yhdistyksen puheenjohtaja sekä vaativuustasojen arviointiryhmän jäsen. Opetustuntikatot ja opetusansioihin perustuva urakehitys ovat työmäärän rajaamisen ohella merkityksellisiä edunvalvontatavoitteita

Tanja Rantala, VOL

Olen toiminut OAJ-valtuutettuna jo usealla kaudella ja viimeiset neljä vuotta olen toiminut näköalapaikalla OAJ:n hallituksessa edustamassa varhaiskasvatuksen opettajia. Omaan pitkän kokemuksen paikallis- ja aluetason toiminnasta.

OAJ-valtuutettuna tulee tietää ja ymmärtää eri opettajaryhmien sopimuksia, heidän toimintatapojaan, jotta voi tehdä päätöksiä niin, että kaikki tulee huomioiduksi. Katson, että minulla on vahvaa tietämystä toimia OAJ:n tavoitteiden ja eri jäsenryhmien parhaaksi.

Tavoitteitani tulevalle kaudelle: Palkan ja palvelussuhteen ehtojen parantaminen OVTES:ssa: palkan tulee vastata koulutusta ja työn vaativuutta, sak-työajan tai erilaisten työaikamuotojen kehittäminen, johtajien työtaakan keventäminen. Varhaiskasvatuksen roolin vahvistaminen osana koulutusjärjestelmää. Oikeus tehdä koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä ilman, että joutuu perustelemaan kokoa ajan tehtäviään.

Voimaa – Oivallusta – Luotettavuutta OAJ:n valtuustoon!

Paula Koskela, YSI

Opetan vieraita kieliä Torniossa, Putaan koulussa. Olen ollut opettajana noin 15 vuoden ajan enimmäkseen yläkouluissa. Kielten lisäksi olen opettanut valinnaisaineena kansainvälisyyskasvatusta ja koordinoinut useita kv-hankkeita. Tällä hetkellä toimin Jukon luottamusmiehenä, jonka kautta kuulun Tornion paikallisyhdistyksen kokouspiiriin. Lisäksi olen varajäsenenä OAJ Lapin alueyhdistyksen hallituksessa.

Aiemmin olen toiminut aktiivisesti myös Länsi-Pohjan alueen kieltenopettajien yhdistyksen hallituksessa. Olen ehdokkaana OAJ:n valtuustovaaleissa nyt ensimmäistä kertaa. Minut houkutteli mukaan vaaleihin mahdollisuus päästä näkemään, miten OAJ:ssä päädytään kulloiseenkin toimintastrategiaan ja miten hyvin jäsenten ääni kuuluu päätöksenteossa. Haluan myös kuulla, miten OAJ:ssä pidetään yhteyttä opetusalalle tärkeisiin organisaatioihin, kuten opetushallitukseen, joka pitkälti määrittää raamit meidän työlle. Itse haluan viedä valtuustoon viestiä nimenomaan meidän alueen tarpeista.

Sini Ollila, YSI (kuva ja esittely puuttuvat)

Jaakko Sarmola, YSI

Olen rovaniemeläinen peruskoulun lehtori. Kärkitavoitteeni ovat:

- Opettajien pitää voida keskittyä perustyöhönsä eli opettamiseen.

- Tavallisen opettajan äänen pitää kuulua OAJ:ssä paremmin.

- Opettajien työkuormaa ja -aikaa on rajattava, ja palkan tulee vastata paremmin opettajien vastuita. Vuosityöaika ei ole perusopetuksen ratkaisu.

Minulla on pitkä kokemus koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta eli esimerkiksi opetussuunnitelmiin ja opetuksen järjestämiseen vaikuttamisesta. Palkka- ja sopimusedunvalvonta on hyvin tuttua, sillä olen ollut pitkään luottamusmiehenä. Luottamustehtävieni ohella olen ollut koko ajan ihan tavallinen opettaja.

Olen vienyt jo aiemmin arjen viestejä OAJ:n päätöksiin ja tavoitteisiin. Keväällä 2021 tein valtuustossa hyväksytyn esityksen jäsenmaksun alentamisesta. Syksyllä 2021 tein hyväksytyn esityksen opetusvelvollisuuksien oikeudenmukaisuuden selvittämisestä.

Osaan, pystyn ja uskallan - kaikkia lappilaisia jäseniä varten.

Ulla Kangasniemi, ammatilliset opettajat

Tapio Lindfors, ammatilliset opettajat

Olen ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtaja. Olen tämän lisäksi OAJ:n valtuutettu, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen sekä OAO:n hallituksen jäsen.

Valtuustossa olen ollut aktiivinen, pitänyt paljon puheenvuoroja sekä jättänyt useita hyväksyttyjä ponsialoitteita erityisesti ammatillisten vuosityöaikasopimuksen soveltamiseen ja tulkinnanvaraisuuksiin liittyen. Koulutuskierros työantajille on käynnistetty aloitteeni pohjalta.

Olen myös toiminut valtuustossa eri valiokuntien puheenjohtajana; tämä osoittaa ammatillisten luottamusta toimintaani. Tunnen asiat, ilmaisen kantani ja tulen kuulluksi.

Mottoni on: Aina edunvalvonta edellä!