Mitä lakko tarkoittaa?

27.04.2022

OAJ ja neuvottelujärjestö Juko ovat antaneet lakkovaroituksen, joka koskee Rovaniemen kaupungin palveluksessa olevia OAJ:n jäseniä. Lakossa olevat jäsenet ovat lakossa koko jäsenistön puolesta, ja siksi myös muualla Lapissa on hyvä tietää, mistä on kyse.

Miten lakkopaikkakunnat on valittu?

 • Lakkopaikkakunnat on valittu valtakunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi. (Sama koskee Rovaniemen lisäksi muitakin lakkopaikkakuntia.)

Mitä tavoitellaan?

 • On tärkeää saavuttaa sellainen sopimus, jossa palkankorotuksilla turvataan työntekijöiden ostovoiman kehitys suhteessa inflaatioon. Lisäksi sopimusteksteihin on tarpeen tehdä parannuksia.
 • Kuntien työntekijöille on lisäksi erityisen tärkeää saada palkkaohjelma, jolla voidaan reagoida muista aloista jälkeenjääneeseen palkkakehitykseen. Palkkaohjelman avulla on mahdollista korjata vuosien varrella syntynyt epäoikeudenmukaisuus. Uusi monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaisi opetusalan palkkojen nostamisen tavallisia yleiskorotuksia reilummin ja usean vuoden ajan. Ilman palkkaohjelmaa kuilu yksityisen ja kuntasektorin palkkojen välillä vain kasvaa. Se on epäreilua nykyisille opettajille.
 • On hyvä muistaa, että neuvotteluissa on aina kaksi osapuolta, joiden tehtävänä on luoda kompromissi eri näkemysten välille.

Mitä ei tavoitella?

 • Lakko sinänsä ei ole tavoite, vaan tavoittelemme aina ensisijaisesti hyvää sopimusta.
 • Lakolla ei tavoitella heikennyksiä olemassa oleviin sopimuksiin, vaikka työnantajapuoli sellaisia todennäköisesti ehdottaakin.
 • OAJ:n neuvottelutavoitteet eivät valtaosin ole julkisia, ja tämä on tietoinen valinta. Näin voidaan taata neuvottelurauha, eivätkä OAJ:n omat pelimerkit paljastu työnantajien edustajille väärään aikaan.
 • Lakkoa ei ole suunnattu Rovaniemen kaupunkia vastaan. Lakkoa ei ole suunnattu rovaniemeläisiä lapsia ja nuoria & oppilaita ja opiskelijoita vastaan.

Miten lakko näkyy jäsenille?

 • Lakossa oleminen on perustuslaillinen oikeus, joka kuuluu myös viranhaltijoille.
 • Lakkoon ryhtyminen on aina järjestön päätös. Yksittäinen jäsen ei voi vaikuttaa siihen, onko hän lakossa vai ei.
 • Jäsenen ei pidä ilmoittaa etukäteen kenellekään omasta lakostaan.
 • Lakkoon ryhtyminen ja ammattijärjestön jäsenyys ovat sellaisia asioita, joita työnantaja ei saa selvittää etukäteen.
 • Lakkoavustuksen suuruus on 180 euroa/päivä. Avustus on veronalaista tuloa.
 • Jäsenet eivät tee lakonalaista työtä. Lakon takia tekemättä jääviä töitä ei paikata etu- eikä jälkikäteen. Oppijoille ei anneta tehtäviä lakon ajaksi.
 • Lakon aikana työpaikalle ei pidä mennä. Tarvittaessa lakkovahdit huomauttavat asiasta.
 • Lakon aikana työtä tekevät jäsenet voivat varautua siihen, että heidät erotetaan OAJ:n jäsenyydestä.
 • Lakon ei odoteta aiheuttavan pitämättä jäävien koulupäivien siirtoa kesälle.
 • Työnantaja ei määrittele, ketkä saavat tai eivät saa ryhtyä lakkoon.
 • Lakon rajat määrittelee OAJ, ja ne käyvät ilmi valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle jätetystä lakkovaroituksesta. Yritykset rajata lakko-oikeutta voivat olla rangaistavia.
 • Jäsenet eivät tee lakon aikana mitään töitä (eivätkä he saa palkkaakaan). Tämän vuoksi lakko näkyy myös oppijoille.
  • Lakon takia tekemättä jääviä töitä ei paikata etu- eikä jälkikäteen. Oppilaille ja opiskelijoille ei anneta tehtäviä lakon ajaksi. 

Lue lisää OAJ:n sivuiltahttps://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/usein_kysytyt/

 

09.05.2022OAJ:n valtuuston uusi kausi on alkanut
27.04.2022Mitä lakko tarkoittaa?
08.04.2022Valtuuston vaalit pidetty
08.04.2022Kooste yhdistyksen hallituksen kokouksesta
02.03.2022 21:00Yhdistyksen hallituksen kokousterveisiä
14.01.2022Yhdistyksen hallitus järjestäytyi
27.11.2021Vuosikokous pidettiin Levillä
19.11.2021OAJ:n valtuuston kokouksen antia
18.11.2021Koulutus: Haastavat tilanteet kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
03.11.2021Ajankohtaiskoultusta varhaiskasvatuksen opettajille

Siirry arkistoon »