OAJ:n valtuuston kokouksen antia

19.11.2021

OAJ:n valtuuston syyskokous pidettiin Helsingissä 17. - 19. marraskuuta 2021.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen avasi valtuuston syyskokouksen kertaamalla järjestön arvot ja ydintehtävät. Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaa. ”Kollektiivinen edunvalvonta on ay-liikkeen toiminnan ydin”, Luukkainen totesi. Hän mukaansa on tärkeää toimia kaikkien yhteiseksi hyväksi, eikä energiaa pidä käyttää keskinäiseen kisailuun.

Luukkainen esitti erilaisia arvioita palkkojen ostovoiman kehityksestä. Sopimuskorotuksia vertailtaessa on syytä huomata, mikä osa korotuksesta on yleiskorotusta, jonka saavat kaikki, ja mikä osa on järjestelyerää, jonka saa vain osa työntekijöistä. Ostovoimaa ei turvata edes 1 prosentin palkankorotuksilla, ja 1,9 prosentin korotus takaisi hyvin minimaalisen ostovoiman muutoksen: 2500 euroa ansaitsevalle se tarkoittaisi noin 7 euroa enemmän kuukaudessa, kun huomioidaan mm. verotus ja inflaatio. Toisaalta: 2,2 prosentin korotus johtaisi negatiiviseen kehitykseen. Siksi yleiskorotuksen tulisi olla todella merkittävä, jotta se hyödyttäisi esimerkiksi kaikkia opetusalan työntekijöitä.

Pääministeri Sanna Marin toi kokoukseen valtiovallan tervehdyksen. Hän kertoi positiivisista valtiontalouden ja työllisyyden näkymistä, vaikka takana on ollut historiallinen kriisi, joka ei vielä ole ohi. Tilanteen taustalla on hyvä kansainvälinen tilanne ja onnistunut talouspolitiikka. ”Suomi menestyy vain panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen”, Marin totesi.

Marin otti esiin seuraavia päätöksiä, joilla on hänen mukaansa suuri merkitys tulevaisuuden kannalta: subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja oppivelvollisuusuudistus sekä korkeakoulujen perusrahoituksen lisääminen.  Marinin mukaan koulutuspoliittinen selonteko on tarpeen, jotta voidaan ennakoida tulevaa. Marin myös osoitti kiitollisuutta: ”Koulutusjärjestelmä on kestänyt pandemia-aikana hyvin. Siitä kiitos opetusalalla työskenteleville.”

Kokouksessa luovutettiin OAJ:n kultainen Liikunnan hyväksi -mitali jääkiekkovalmentaja Jukka Jaloselle, joka on koulutukseltaan opettaja. Kultainen Kulttuurin hyväksi -mitali puolestaan luovutettiin Liisa Vasamiehelle.

Valtuusto ei tehnyt sääntöihin niin suuria muutoksia, kuin alun perin oli ennakoitu. Valtuusto päätti ottaa käyttöön jäsenaloitteen. Jäsenmaksua päätettiin laskea edelleen. Kevätkokouksessa oli jo päätetty laskea jäsenmaksua 0,9 prosenttiin, ja nyt tehdyllä päätöksellä jäsenmaksu on 0,8 %.

Olli Luukkainen ilmoitti, että hän ei ole ehdolla, kun OAJ:n puheenjohtaja valitaan uudelle nelivuotiskaudelle ensi keväänä.


teksti: Jaakko Sarmola

27.11.2021Vuosikokous pidettiin Levillä
19.11.2021OAJ:n valtuuston kokouksen antia
18.11.2021Koulutus: Haastavat tilanteet kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
03.11.2021Ajankohtaiskoultusta varhaiskasvatuksen opettajille
27.10.2021 20:00Tavoitteita asetetaan tulevaan sopimukseen
24.10.2021Tulossa: eläkeinfo
10.10.2021OAJ on the road Rovaniemellä
24.09.2021Uusi jäsenetu uusille jäsenille
24.09.2021Pohjoiset alueet koolla Ranualla
28.08.2021 12:00Poimintoja hallituksen kokouksesta

Siirry arkistoon »