OAJ:n puheenjohtajan tervehdys lukukauden 2018-2019 alussa.

29.08.2018

Rohkeutta uuteen lukuvuoteen!


Ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan jälleen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen sekä julkisrahoitteisten palveluiden suunta. Siksi tämä syksy ja tuleva talvi ovat oman toimialamme rohkean vaikuttamisen aikaa.

OAJ julkaisee eduskuntavaalitavoitteensa ja laajemman koulutusratkaisee.fi-teemasivuston Maailman opettajien päivänä perjantaina 5.10.

Esitämme konkreettisia toimenpiteitä, joilla ratkaistaan yhteiskuntamme suuria ongelmia. Toimia, joilla syrjäytymiskehityksestä siirrytään osallisuuskehitykseen ja joilla koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan. Toimia, jotka vahvistavat oppimiselle turvallisen ja hyvän perustan ja luovat kaikille mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä. Toimia, joilla Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä vahvistetaan uusien työpaikkojen luomiseksi ja joilla maailman parasta koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena.

Seuraavan hallituksen ohjelmassa ratkaistaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen resursointi. Ohjelmassa päätetään muun muassa varhaiskasvatuksen kehittämisen jatkosta, perusopetuksen vahvistamisesta, lukiokoulutuksen rahoituksesta, ammatillisen koulutuksen reformin toteutumisen mahdollisuuksista ja aikuiskoulutuksen tulevaisuudesta.

Resursoinnilla ratkaistaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön toimintaedellytykset. Hallitusohjelmaan tulee varmuudella myös kirjaus oppivelvollisuuden tulevaisuudesta ja korkeakouluvisiosta. Digitalisaatio ja kotoutumistoimet ovat nekin osa hallitusohjelmaa. Kuinka käy home- ja sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten korjausrakentamisen? Isoja kysymyksiä kaikki.

Vaalivaikuttamisen on oltava OAJ:n toiminnan kaikilla tasoilla koulutuspolitiikan ykkösasia. Eduskunta ja hallitus luovat raamit, mutta valtaosin resurssien käytöstä ja koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisestä päätetään kunnissa. Paikallisyhdistysten onkin pidettävä kuntapäättäjiin jatkuvaa yhteyttä. Jokainen yksilö on vaikuttajana nyt avainhenkilö.

Tervetuloa kaikki keskustelemaan näistä teemoista tunnisteella #koulutusratkaisee. Nyt on katkaistava koulutuksen ja tutkimuksen syöksykierre ja palautettava niiden arvojen kunnioitus, jotka nostivat Suomen maailman parhaaksi koulutusmaaksi.

Rohkeutta opetustyöhön

Suomalaisen yhteiskunnan on pidettävä tinkimättömästi kiinni siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden kehittyä potentiaalinsa ylimpään mittaan. Rohkeutta siis, opettajat ja kasvattajat sekä esimiehet, yksilöllisten ratkaisujen tekemiseen ja yksilöllistämiseen. 

On pidettävä huolta niistä oppijoista, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea. Samalla on tuettava nopeasti asioita omaksuvia, jotta he pääsevät mahdollisuuksiensa ylärajoille, jopa niiden yli. Tämä tarkoittaa oppimistulosten eriytymistä ikäluokan sisällä. Se on ihan luonnollinen ja sallittava ilmiö. 

Rohkeutta myös ponnistelun vaatimiseen opiskelijalta. Opettaja saa ja hänen pitää olla kannustavasti vaativa, välillä tiukkakin. Opetussuunnitelma-, tutkinto- ja osaamisvaatimuksista on pidettävä kiinni. Tällä tavalla sekä kasvatetaan että vahvistetaan osaamistasoa ja vastuullisuutta. 

Keskustelurohkeutta myös yhteisöihin. Ruokkikaa sitä, että jokainen voi ja uskaltaa sanoa oman mielipiteensä ilman väheksyntää tai pilkkaa. Keskusteleva, erimielisyyttä kestävä yhteisö on vahva myös joukkona. Minkäänlaista kiusaamista ei saa sallia missään oloissa. Sellaisessa porukassa on hyvä hengittää.

Rohkeutta esimiehille johtaa yksikköään ja yhteisöään. Kuunteleva ja kuuleva, mutta määrätietoinen johtajuus luo turvallisuuden ja tuloksellisuuden ilmapiiriä. Esimiehen pitää uskaltaa tehdä ratkaisuja, jotka eivät aina miellytä kaikkia. Tärkeää on kuitenkin pitää huolta siitä, että kaikkien mielipiteet tulevat kuulluiksi, eivät pelkästään kovaäänisimpien. 

Opettajat, kasvattajat, kouluttajat, esimiehet, tutkijat, sivistystoimen tehtävien asiantuntijat: rohkeutta olla vahvasti, itsetuntoisesti ja äänekkäästi koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ammattilainen ja ylpeä työstä!

Rohkeaa järjestötoimintaa

OAJ:n eri tasoilla laaditaan parhaillaan järjestön toimintasuunnitelmaa vuoden 2020 loppuun asti. Valmistaudumme paitsi hallitusohjelmavaikuttamiseen, myös mm. opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmien ja opettajan profession jatkuvaan kehittämiseen. Olemme jo aloittaneet myös valmistautumisemme vuoden 2020 työehtosopimuskierrokseen. 

Kehitämme lisäksi järjestömme alueyhdistystoimintaa ja uudistamme alueyhdistysrahoitusta. Aiomme ottaa käyttöön aivan uudenlaisia tapoja, joiden avulla jäsenet pääsevät aiempaa paremmin osallistumaan järjestön toimintaan. Suunnittelemme myös, miten digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia hyödynnetään jäsenpalvelumme kehittämisessä. 

Jatkamme erinomaisesti alkaneen Sivistysakatemian toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Olemme mukana järjestämässä myös menestyneiden koulutusmaiden ISTP2019-konferenssia, joka pidetään Suomessa maaliskuussa. Kesällä 2019 OAJ on ensimmäisenä ammattijärjestönä SuomiAreenan pääyhteistyökumppanina. Pääyhteistyökumppanuus antaa mahdollisuuden nostaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä aiempaakin vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kannattaa varata SuomiAreenan aika jo nyt kalenteriin.

Samoin kalenteriin kannattaa merkitä seuraavan Educan ajankohta 25.–26.1.2019. Lauantaina 26.1. on puolueiden puheenjohtajien suuri koulutusta koskeva eduskuntavaalipaneeli.

Voimia, jaksamista, rohkeutta ja yhteisöllisyyttä erittäin tärkeisiin tehtäviisi tulevaisuuden hyväksi!

Olli Luukkainen
puheenjohtaja

19.11.2020OAJ:n valtuuston kokouksen antia
18.11.2020Ministeri Saarikko valtuuston vieraana
21.08.2020Kooste alueyhdistyksen hallituksen kokouksesta 21.8.2020
17.08.2020OAJ:n valtuusto koolla Helsingissä
19.05.2020Kooste yhdistyksen hallituksen kokouksesta 4/2020
04.05.2020OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa - paluu lähiopetukseen epäilyttää
22.02.2020Esimiestenkin etuja valvotaan
23.11.2019Yhdistyksen syysseminaari pidettiin Rovaniemellä
05.10.2018OAJ tarjoaa ratkaisuja Suomelle
29.08.2018OAJ:n puheenjohtajan tervehdys lukukauden 2018-2019 alussa.

Siirry arkistoon »