OAJ:n valtuustovaalit 2018 - Lapin ehdokkaat

Share |
29.01.2018

OAJ:n valtuustovaalien 2018 ehdokkaat Lapissa

Yleissivistavät  (YSI) opettajaehdokkaat

Pohjois-Lapin opettajat valiliitto

Ehdokas no 2 - Ari Arvola, lehtori Sodankylä 

Ari.jpg Haluan ajaa myös pienten kuntien opettajien etuja muuttuvassa koulutus- ja palkkausjärjestelmässä. OAJ:n pitää seurata uusien opetussuunnitelmien vaikutusta opettajien työmäärään ja tarvittaessa puututtava epäkohtiin. Laadukas täydennyskoulutus on turvattava myös Pohjois-Suomen opettajille

Ehdokas no 3 - Janne Hannola, lehtori Ivalo

Janne.jpg Olen tehnyt edunvalvontatyötä paikallisella tasolla toimien useita vuosia luottamusmiehenä ja pääluottamusmiehenä Inarissa. Olen myös ollut nyt päättyvän kauden lappilaisena edustajana OAJ:n valtuustossa. Mielestäni OAJ:n on edelleen kiinnitettävä huomiota opettajien työssäjaksamiseen esim. mahdollisen vuosityöajan ei tule lisätä opettajien työmäärää. Lisäksi koulutuspoliittiset muutokset eivät saa vaarantaa alueellista tasa-arvoa.

Keski-Lapin vaaliliitto

Ehdokas no 4 - Osmo Huhtala, lukion lehtori RovaniemiOsmo.jpg

Pidetään opettajanammatti kilpailukykyisenä!

Ehdokas no 5 - Ulla Koponen, luokanopettaja RovaniemiUlla.jpg

Yli 25-vuotinen työura lastentarhanopettajana, luokanopettajana ja erityisopettajana antaa minulle vankan kokemuspohjan
arvioida ja kehittää opettajan työtä. Pitkäaikainen kokemukseni paikallistason ay-toiminnasta on hyvä pohja valtakunnan tasolle.
Jotta korkeatasoinen koulutuksemme tuottaisi hedelmää, on jokaisen opettajan työolojen oltava kunnossa. Hyvinvoiva opettaja jaksaa opettaa ja olla kehityksen kärjessä. Valtuutettuna tulen tekemään kaikkeni opettajien työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Ehdokas no 6 - Ismo Lahtela, pääluottmusmies ja luokanopettaja Rovaniemi

Ismo.jpg

Pitkään pääluottamusmiehenä toimineena olen huomannut, että opettajien työmäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana.
Opettajien työnkuvaan on tullut paljon sellaisia tehtäviä joita vielä 10 vuotta sitten ei ollut. Opetusalan virkaehtosopimus ei ole
pysynyt tässä kehityksessä mukana. Minusta olisi tärkeätä että opettajien kaikki tekemä työ olisi palkanmaksun piirissä. Lisääntynyt työmäärä lisää myös opettajien työnkuormittavuutta ja siten myös opettajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Ehdokas no 7 - Katariina Ruokamo, luokanopettaja KemijärviKata.jpg

 

Olen Kemijärven paikallisyhdistyksen sekä Lapin alueyhdistyksen puheenjohtaja. Pitkän kokemuksen järjestötoiminnassa niin paikallis- kuin aluetasollakin omaavana olisi mielenkiintoista päästä mukaan myös valtakunnan tason päätöksentekoon. Tärkeää on, että valtuustoon saadaan edustajia eri puolilta laajaa Lapin maakuntaa, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Näin eri alueiden erityispiirteet ja haasteet tulee huomioitua päätöksenteossa.
Vaikuttamistyötä sen eteen, että opettaja saisi keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen.

Ehdokas no 8 - Jaakko Sarmola, lehtori Rovaniemi

Jaska.jpg

Valitsemalla minut valtuutetuksesi saat käyttöösi monipuolisesti asioihin perehtyvän asiantuntijan. Tiedän miten, milloin ja kenen
kanssa kannattaa toimia, jotta sinulle ja muille jäsenille tärkeät asiat hoidetaan. Tunnen yhteisen järjestömme erilaiset vaikuttamistavat hyvin: Olen osallistunut koulutuksen kehittämiseen OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsenenä pian 10 vuoden ajan. Lisäksi olen toiminut melko pitkään luottamusmiehenä, joten opettajan arjen tuntemus ja ongelmanratkaisutaidot ovat hyvät.

Länsi-Pohjan vaaliliitto

Ehdokas no 9 - Kari Filpus, lehtori Kemi

Kari.jpg

Olen toiminut erilaisissa OAJ:n tehtävissä vuodesta 1996 lähtien. Uskon, että voin omalla kokemuksella viedä Opetusalan Ammattijärjestöä eteenpäin. Asiantuntemusta valtuustoon.

Ehdokas no 10 - Pauli Karihtala, rehtori KeminmaaPauli.jpg

Omaan laajan kokemuksen ja näkemyksen monilta eri kouluasteilta. Työtehtäviini liittyen olen hoitanut monenlaisia hallinnollisia kehittämis- ja johtotehtäviä, joista saadun osaamisen ja alueellisen näkemyksen haluan tuoda myös valtuustoon.
Laaja-alaista edunvalvontaa pientenkin puolesta!

Ehdokas no 11 - Jukka Kunnari, luokanopettaja KemiJukka.jpg

38-vuotias, syntyjään pellolainen, nykyään Kemissä asuva luokanope. Opetuksen resursseja on vuosi vuodelta leikattu eri hallitusten toimesta. OAJ:n tulee ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että leikkaukset loppuvat. Ryhmäkokojen kasvaminen on suuntaus, joka tulisi saada suitsittua ja käännettyä päinvastaiseen. Sopivan kokoinen opetusryhmä on perusta laadukkaalle koulutukselle. Pitkä kokemus erilaisten koulujen luokanopettajan tehtävistä antaa hyvin näkökulmaa valtuustoon.

Ehdokas no 12 - Esa Seretin, luokanopettaja KemiEsa.JPG

Tavoitteena oikeudenmukainen työelämä. Yhteistyöllä pidetään opettajuus arvossa tulevaisuudessakin. Vahva järjestö muodostuu tasavertaisten jäsenten yhteistoiminnasta. Yhteistyöllä opettajuus kunniaan!


LTOL:N vaalipiiri, valtuustoehdokkaat Lapissa

Ehdokan no 41 - Tanja Rantala, RovaniemiTanja.jpg

Kokemus edellisiltä valtuustokausilta antaa tietoa ja taitoa toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana OAJ:n valtuustossa ja tuoda esille meille tärkeitä edunvalvonnallisia sekä koulutuspoliittisia että järjestöllisiä asioita. Tavoitteena on myös toimia edelleen yhteisen ja vahvan opettajajärjestön puolesta ja hyväksi.

Ehdokas no 43 - Samuli Ranta, RovaniemiSamuli.jpg

Tavoitteena on vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka tukevat, vahvistavat ja kehittävät pedagogiikkaa edelleen. Tutkimusten mukaan varhainen laadukas pedagoginen toiminta kehittää lasten taitoja kokonaisvaltaisesti ja vähentää eriarvoistumista lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Laadun lisääminen edellyttää koulutuksen kehittämistä, täydennyskoulutusta sekä työolosuhteiden parantumista.

Ehdokas no 57 - Teija Filpus, KemiTeija.jpg

Vahva OAJ on jäsentensä näköinen. Eri ammattiryhmät sekä alueelliset eroavaisuudet on hyvä ottaa huomioon päätöksenteossa
ja siksi lähdin ehdolle valtuustovaaleissa. Toimiminen luottamusmiehenä antaa edunvalvonnassa tarvittavaa tietoa ja työskenteleminen kentällä vahvan näkemyksen arjen työstä.


OAO:n ehdokkaat Lapissa

Ehdokas no 16 - Ulla Kangasniemiulla.jpg

OAJ on ammattijärjestö, jonka tärkein tehtävä on tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta. Sitä olen hoitanut aktiivisesti ja ansiokkaasti mm. OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa (6 v.), valtuustossa ja OAJ:n hallituksessa valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Ammatillinen koulutus on jatkuvan muutoksen keskipisteessä ja sen vuoksi amk-sektorin ja toisen asteen edunvalvonta tarvitsee osaavia asiantuntijoita ja kokeneita vaikuttajia; juuri siksi olen ehdokkaana.

Ehdokas no 40 - Tapio LindforsTapio.jpg

Ammatillisilla opettajilla on valvottavanaan kolme asiaa, joiden ajaminen OAJ:n voimin on mielestäni aivan keskeinen osa
edunvalvontaa. Ne ovat vuosityöaikaan siirtyminen, reformi ja opiskelijoiden oikeus opettajien antamaan riittävään opetukseen.
Tunnen nämä kaikki erittäin hyvin niin mahdollisuuksineen kuin niihin liittyvine sudenkuoppineen. Olen pääluottamusmies ja myös
näköalapaikalla AO:n hallituksessa. Uskon, että osaamiselleni on käyttöä myös OAJ:n valtuutetun roolissa

Ehdokas no 51 - Hannele Pietiläinenhannele.png

Tavoitteeni on edistää työhyvinvointia, koko maan kattavaa korkeakouluverkostoa ja vaikuttaa työehtosopimuksen muotoutumiseen selkeäksi. Pääsykokeisiin sosiaali- ja terveysalalla haastattelu ja soveltuvuuskoe .

Ehdokas no 75 - Laura RaudaskoskiLaura.png

Olen paljasjalkainen lappilainen, koulutukseltani musiikkipedagogi amk. Opetustyön lisäksi olen perustanut Nuorten LuostoClassic -orkesterin ja -orkesterileirin, jonka taiteellisena johtajana toimin. OAJ:n vaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla, vaikuttaminen tuttua. Musiikin alalla olen ollut mm. Suomen Huiluseuran johtokunnassa. Haluan vaikuttaa siihen, että OAJ ottaa huomioon koko jäsenistön edunvalvonnan, myös pätkätyöläisten ja musiikki-opettajien asiat.

11.02.2018Video sähköisestä äänestämisestä
29.01.2018OAJ:n valtuustovaalit 2018 - Lapin ehdokkaat
01.12.2017OAJ:n valtuustovaalit lähestyy
21.11.2017Ylimääräinen vuosikokous 2017
15.11.2017OAJ:n syysvaltuusto 2017
25.10.2017OAJ hakee nopekouluttajaa Lappiin
02.10.2017OAJ On The Road - KITTILÄ
10.09.2017Pohjoiset alueyhdistykset koolla
23.05.2017Rovaniemen kansalaisopistosta Vuoden oppilaitos 2017
11.05.2017Puheenjohtaja Luukkaisen puhe kevätvaltuustossa

Siirry arkistoon »