OAJ on jäsentensä henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Kellosilta 7, 00520 Helsinki.

OAJ:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: www.oaj.fi (etusivun alareuna).

REKISTERIN PITÄJÄ

OAJ:n Lapin alueyhdistys ry, OAJ Lapin aluetoimisto

EDUSTAJA

Alueyhdistyksen puheenjohtaja, oajlappi(at)gmail.com

Henkilötiedot ovat kaikkea sellaista tietoa, itsessään tai
yhdistettynä muuhun tietoon, jonka avulla voidaan tunnistaa ja yksilöidä
henkilö.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Palkkojen, palkkioiden, kulukorvausten ym. kulujen
hoitaminen ja maksaminen. Koulutusten, tilaisuuksien, kokousten ja matkojen
järjestäminen, hoitaminen ja palautteiden kerääminen. Viranomaisilmoitusten
sekä palkkoihin, palkkiohin ja korvauksiin liittyvien ilmoitusten tekeminen
(Verohallinto, eläkevakuutusyhtiö, TVR, PRH). Mahdolliset merkkipäivien
muistamiset, ansiomerkkien hakeminen, avainten hallinta ja kokoustilan
varaamiset. Henkilötietoja käsitellään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on
alun perin kerätty.

REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT

Palkkojen, palkkioiden, kulukorvausten ym. kulujen saajat,toimihenkilöt, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, luottamusmiehet,työsuojeluvaltuutetut, yhdistyksen jäsenyhdistysten postien vastaanottajat,koulutuksiin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja matkoille ilmoittautuneet,ansiomerkkien anoja ja saajat, pöytästandaarien saajat, aluetoimiston avaintensaajat ja aluetoimiston tilojen vuokraajat.

HENKILÖREKISTEREIHIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Nimi, henkilötunnus, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palkka- ja palkkiotiedot sekä niihin liittyvät korvaukset, verotustiedot, pankkiyhteys, alue-, paikallis- ja jäsenyhdistys, opettajaryhmä, toimi, erityisruokavalio, ilmoittautujan muut koulutusten, tilaisuuksien, kokousten ja matkojen järjestäjille ilmoittamansa tiedot sekä ansiomerkkihakemuksiin ja myöntämisiin tarvittavat tiedot.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, sähköpostitse ja puhelimitse. Tietoja saadaan myös OAJ:n jäsenrekisteristä, rekisterin pitäjän omasta toiminnasta ja lähtevistä ja saapuvista laskuista. Tietoja kerätään vain tarpeellinen määrä ja niitä voi kerätä myös kolmansilta osapuolilta, jos henkilö antaa siihen luvan.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan yhdistyksen sisällä. Tietoja luovutetaan ulkopuolelle mahdollisimman vähän seuraavasti:

Verohallinnolle, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle, pankille, kirjanpitäjälle, patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH:lle), toiminnantarkastajille. Koulutuksiin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja matkoille osallistuville lähetetään osallistujien nimet ja sähköpostit yhteiskuljetusten järjestämistä varten. Koulutusten, tilaisuuksien, kokousten ja matkojen järjestämispaikkoihin ilmoitetaan nimet ja erityisruokavaliot. Ilmoittautumisien yhteydessä saadut tiedot luovutetaan koulutusten, tilaisuuksien, kokousten ja matkojen järjestelyjä varten edellä mainittujen ajoiksi, vain koulutuksen, tilaisuuden, kokouksen ja matkan
vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden käyttöön. TJS-opintokeskukselle,
matkatoimistolle ja kuljetusyrityksille luovutetaan vain niiden pyytämät
välttämättömät tiedot.

Tietoja ei siirretä OAJ:n Lapin alueyhdistys ry:stä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Lukittu tila.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Alueyhdistyksen tietokoneissa on asianmukaiset suojaukset (tietoturvaohjelmistot).

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa kuten esim.
kirjanpitolaissa.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa. Pyyntö tulee tehdä kijrallisena esim. sähköpostilla osoitteeseen: oajlappi(at)gmail.com. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, tai että onko rekisterissä häntä koskevia henkilötietoja. Jos tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, hän voi tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön. Tietojen oikaisu- tai täydennyspyyntö tulee tehdä kirjallisena esim. sähköpostilla osoitteeseen: oajlappi(at) gmail.com. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

KÄSITTELYN RAJOITTAMIS- JA VASTUSTAMISOIKEUS

Jos henkilön tiedot joltain osin eivät pidä paikkaansa, henkilöllä on oikeus vaatia
käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen
paikkaansa pitävyyden. Tietyissä tilanteissa henkilöllä on myös oikeus
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä kokonaan. Pyyntö tulee tehdä
kirjallisena esim. sähköpostilla osoitteeseen: oajlappi(at)gmail.com. Pyyntöön
vastataan kuukauden kuluessa.

OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI

Henkilöllä on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Kaikki henkilöstä kerätyt tiedot poistetaan, jos niitä ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten
niitä on alun perin kerätty. Tiedot poistetaan myös, jos henkilötietojen
käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus perutaan, tai jos
vastustetaan henkilötietojen käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena esim. sähköpostilla osoitteeseen: oajlappi(at)gmail.com. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

VALITUSOIKEUS

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käsittelystä.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöjämme, minkä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä
tietosuojasivulla muutosten huomaamiseksi.