Koulutuskalenteri 2017

27. ja 28.1.2017 pääluottamusmiesten tapaaminen


kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja
varapääluottamusmiehet, 2 henkilöä/yhdistys, yhteensä enintään 44 henkilöä
(jos tilaa on, yhdistys voi lähettää useampiakin edustajia)
tavoite: uusien sopimusten käyttöönotto
paikka: Rovaniemi
valmistelun määräaika: 9.1.2017
vastuukouluttaja: Ismo Lahtela

helmikuu 2017 jaosten koulutukset


kohderyhmä: paikallisyhdistysten valitsemat
edustajat, 3 henkilöä/yhdistys, joista yksi sellainen henkilö, joka ei ole
osallistunut aiemmin alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin (jos tilaa
on, yhdistys voi lähettää useampiakin edustajia)
tavoite: kuntavaalitilaisuuksien valmistelu ja
yhdistystoiminnan kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen
paikka: jaoksen valitsema
valmistelun määräaika: 20.1.2017
vastuukouluttaja: jaoksen vetäjä
huomautus: osa sisällöstä on yhteinen kaikissa
jaoksissa, ja siitä vastaa koulutussihteeri

24. ja 25.3.2017 kokeneen opettajan kurssi


kohderyhmä: paikallisyhdistysten sellaiset
jäsenet, jotka valmistautuvat jäämään eläkkeelle viimeistään vuonna 2030,
yhteensä enintään 60 henkilöä
tavoite: kannustaa opettajia jaksamaan
työelämässä sekä jakaa eläketietoutta
paikka: Luosto
valmistelun määräaika: 31.1.2017
vastuukouluttajat: OAJ:n ja Telan/Kevan edustajat


7.-8.4.2017
Lto-yhteysopettajien neuvottelupäivät


kohderyhmä: paikallisyhdistysten
lastentarhanopettajat, jotka toimivat yhteysopettajana
tavoite: yhteysopettajan roolin vahvistaminen,
vertaistapaaminen, ajankohtaisiin varhaiskasvatuksen asioihin paneutuminen
paikka: Tornio
valmistelun määräaika:
vastuukouluttajat: Marko Bohm, Kaisa Rajatalo,
Tanja Rantala


huhtikuu 2017 yhdistysaktiivien seminaari (21.-22.4.2017)


kohderyhmä: paikallisyhdistysten hallitusten
jäsenet
tavoite: kuntapäättäjien lobbaaminen vaalien
jälkeen, yhdistysaktiivien vertaistapaamiset (eri toimijoille eriytyvä
ohjelma)
paikka: Pyhätunturi
valmistelun määräaika: 28.2.2017
vastuukouluttajat: OAJ:n edustaja & OAJ Lapin
hallituksen jäsenet
huomautus: järjestetään yleiskokouksen yhteydessä
22.4.2017, Pyhätunturi

24. ja 25.4.2017 ovtes-luottamusmiesten neuvottelupäivät


OAJ vastaa järjestelyistä

25. ja 26.8.2017 ammattiryhmien yhteisseminaari


kohderyhmä: paikallisyhdistysten valitsemat
edustajat, 3 henkilöä/yhdistys, yhteensä enintään 66 henkilöä (jos tilaa
on, yhdistys voi lähettää useampiakin edustajia)
tavoite: oman alan ajankohtaiset
koulutuspoliittiset ja palkkaedunvalvonnan asiat sekä osittain yhteinen
osio
paikka: Rovaniemi
valmistelun määräaika: 12.5.2017
vastuukouluttajat: tiimien vetäjät ja
koulutussihteeri

8. ja 9.9.2017 pohjoisten alueiden neuvottelupäivät


kohderyhmä OAJ Lapin, OAJ Kainuun ja OAJ
Pohjois-Pohjanmaan valitsemat edustajat
tavoite: alueellisen edunvalvonnan tehostaminen
ja paikallisten toimijoiden vertaistuki
paikka: avoinna
valmistelun määräaika: 12.5.2017
vastuukouluttajat: OAJ:n valtuuston jäsenet,
alueasiamiehet, OAJ:n edustaja

26. ja 27.10.2017 yt/ts-päivät


kohderyhmä työsuojeluvaltuutetut ja
varavaltuutetut, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, yt-henkilöt
tavoite:
paikka:
valmistelun määräaika: 31.8.2017
vastuukouluttaja: Teppo Mikkonen

17. ja 18.11.2017 uusien yhdistysaktiivien tapaaminen


kohderyhmä: paikallisyhdistysten hallitusten
jäsenet ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut, jotka ovat
aloittaneet tehtävissään vuonna 2016 tai 2017
tavoite: hyvien käytänteiden jakaminen,
vertaistuki, paikallisen toiminnan jatkuvuuden vahvistaminen
paikka: Luosto
valmistelun määräaika: 15.9.2017
vastuukouluttajat: koulutussihteeri, alueasiamies