Alueasiamiehen terveisiä

Keskiviikko 16.5.2012 klo 15:31 - Marko Bohm, alueasiamies

Lapin alueyhdistys ei jäsenmäärältään ole Suomen suurin, mutta maantieteellisesti kyllä. Tänä keväänä sen olen huomannut kun olemme puheenjohtajan kanssa käyneet tutustumassa ja samalla esittäytymässä neljän paikallisyhdistyksen tilaisuuksissa. On ollut mukava nähdä erilaisia yhdistystoimintaa harrastavia ihmisiä. Syksyyn ja seuraavalle vuodelle jää vielä 17 yhdistystä.

Paikallisyhdistyksen toiminta vaatii aktiivisia henkilöitä, joilla on omat motiivit yhdistystoimintaan osallistumiselle. Siksi paikallisesti toimintaa kannattaa muokata sellaiseksi, että se koetaan mielekkääksi, samalla huolehtien, että sääntöjen mukaiset tehtävät tulee suoritettua. Uskon ja toivon, että kun tulemme tutummiksi, kynnykset välittömään yhteydenpitoon madaltuvat.

Tiedonkulku on tärkeää, vajaat puoli vuotta alueasiamiehenä on sen osoittanut. Tiedonvälitys on hyvää kun se toimii kahteen suuntaan. Tiedon vastaanottajan vastuulla on mitä tiedolla tekee mutta lähettäminen on kaikkien vastuulla. Yhteysopettajien roolia ja arvostusta pitää korostaa, se on aidosti tärkeä vastuullinen tehtävä. Yhdistys ja järjestö tarvitsevat yhteysopettajaa.

Kirjoitan tätä päivänä, jolloin paikallislehden nettisivuilta löytyi tieto kevään ylioppilaista. Kuopukselle pitää käydä ostamassa lakki. Mihin mahtaa elämässään päätyä, Lappiin, Suomeen vai maailman ääriin?

Kommentoi kirjoitusta.

AMK-leikkaukset kohtuuttomia

Perjantai 30.3.2012 klo 14:48 - Jaakko Sarmola, OAJ Lapin puheenjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt tehdä merkittäviä leikkauksia lappilaiseen ammattikorkeakoulutukseen.

Leikkaukset Kemi-Torniossa ovat vain 40 paikkaa pienemmät kuin ministeriö alun perin esitti. Vaikka leikkauksia "kohtuullistettiin", voidaan mielestäni edelleen sanoa, että näin suuret yhdelle alueelle kohdistetut leikkaukset ovat kohtuuttomia. Lappilainen koulutus kokee kovan iskun, ja koulutuksen alueellinen tasa-arvo heikkenee, kun hyvän koulutuksen perässä joudutaan muuttamaan muualle Suomeen.

Jos nuorilla ei ole mahdollisuuksia muuttaa koulutuksen perässä, on syrjäytymisen vaara ilmeinen: mitä seuraa, jos nuoret eivät suorita peruskoulun jälkeisiä opintoja lainkaan? Entä mitä tekevät teollisuudesta irtisanottavat aikuiset, jotka eivät halua muuttaa mahdollisen työpaikan perässä toiselle paikkakunnalle? He haluavat kouluttautua uudelleen, ja siihen on tarjottava laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet.

OKM:n tekemällä päätöksellä on Lapille kohtuuttomat vaikutukset.

Kommentoi kirjoitusta.

Lappi elää koulutuksesta

Perjantai 10.2.2012 klo 13:34 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Tulevina vuosina lappilainenkin koulutus kokee suuria muutoksia. Näistä suurimpia ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliseen koulutukseen suunnittelemat mittavat leikkaukset. Kokonaiset koulutusohjelmat uhkaavat kadota, ja jäljelle jääviltä aloilta aiotaan karsia aloituspaikkoja.

Ammatillisen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen lisäksi myös Lapin yliopiston antaman koulutuksen laajuutta ja sisältöjä on määrä arvioida lähivuosina uudelleen. Myös siellä on paineita oppiaineiden lakkauttamiseksi ja yhdistämiseksi. Jo nyt opiskelijoiden määrä suhteessa opettajien määrään on kasvussa. Se todennäköisesti lisää tuottavuutta, mutta samalla työn kuormittavuus kasvaa ja opetuksen laatu on vaarassa heiketä.

Lappilaisittain ajateltuna koulutustarjonnan karsinta arveluttaa ainakin kahdesta syystä. Jos opiskelijoiden on lähdettävä muualle Suomeen, jotta he voisivat opiskella itseään kiinnostavaa alaa, jää vain arvailtavaksi, kuinka moni heistä haluaa enää palata tänne valmistumisensa jälkeen. Muuttoliike maakunnasta kiihtyy entisestään.

Toisaalta sopii pohtia sitäkin, mihin lappilaisia oman maakuntamme oppilaitoksissa koulutetaan. Jos koulutustarjontaa supistetaan ja jos nuorilla ei ole mahdollisuuksia muuttaa koulutuksen perässä, on syrjäytymisen vaara ilmeinen: mitä seuraa, jos nuoret eivät suorita peruskoulun jälkeisiä opintoja lainkaan? Entä mitä tekevät teollisuudesta irtisanottavat aikuiset, jotka eivät halua muuttaa mahdollisen työpaikan perässä toiselle paikkakunnalle? He haluavat kouluttautua uudelleen, ja siihen on tarjottava laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet.

Kuntatalouden kurjistuessa myös päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa ollaan huolestuneita  tulevista vuosista. Päiväkodeissa on yhä enemmän lapsia yhä suuremmissa ryhmissä, ja koulutetuista lastentarhanopettajista on jo pulaa. Peruskouluissa ja lukioissa opiskelijamäärät ovat muutaman vuoden notkahduksen jälkeen kasvussa, mutta he joutuvat opiskelemaan entistä suuremmissa ryhmissä. Yleissivistävään koulutukseen on yhä useammalla kunnalla yhä vähemmän rahaa.

Lappilaiset opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset ovat huolissaan maakuntamme nuorten tulevaisuudesta. Maakuntamme elää koulutuksesta, koska vain huolehtimalla kunnolla tulevien sukupolvien kouluttamisesta voimme varmistaa sekä heidän että Lapin menestymisen.

1 kommentti .

Uuden kynnyksellä

Sunnuntai 15.1.2012 klo 10:22 - Jaakko Sarmola, OAJ Lapin puheenjohtaja

Kauteni OAJ Lapin puheenjohtajana on juuri alkanut. Marraskuun alussa pidetyn vuosikokouksen jälkeen minulla on ollut pari kuukautta aikaa pohtia sitä, miten haluan nähdä roolini alueemme opettajien yhteisen yhdistyksen parissa nähdä.

Odotan toimikaudeltani runsaasti kohtaamisia. Toivon, että saan tavata eri alojen opettajia kaikissa Lapin kunnissa. Jos käsitys opettajuudesta ja opettajien edunvalvonnasta muodostuu vain oman paikkakunnan tilanteen perusteella, on se auttamatta liian kapea visio. Koska OAJ Lappi on meitä kaikkia varten, tulee mahdollisimman monen äänen tulla kuulluksi. Kaikkien paikkakuntien ja opettajaryhmien omien asioiden tulee olla alueyhdistyksemme tiedossa.

Toiseksi toivon yhdistykseltämme näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Kontaktiverkostoamme tulee laajentaa niin, että kaikki opetuksen järjestäjät tuntevat meidät. Opetuksen järjestäjien lisäksi kontaktiverkostoa tulee hiljalleen laajentaa myös muihin tahoihin, jotka ovat tekemisissä lappilaisen opetuksen kehittämisen kanssa. Tällä haluan korostaa sitä, että alueyhdistys ryhdistää rooliaan maakunnallisena ja paikallisena edunvalvojana.

Yhteinen yhdistyksemme voi olla myös entistä vaikuttavampi. Vuoden 2012 tavoiteohjelmaan kirjatut asiat tulo- ja palkkapolitiikan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan osalta eivät saa jäädä vain nimellisiksi kirjauksiksi. Niiden toteuttamiseksi on tehtävä määrätietoista työtä. Tuon työn tekemisessä merkittävä rooli on kaikilla alueemme luottamushenkilöillä, ja on hienoa, että nyt meillä on myös alueasiamies koordinoimassa edunvalvontaamme.

Alueasiamies ei kuitenkaan voi toimia luottamustehtävissään yksin sen paremmin kuin en minäkään puheenjohtajana voi yksin ottaa hoitaakseni kaikkea, mitä OAJ Lappi tänä vuonna tekee. Toivonkin, että yhdessä ponnistelemme, jotta lappilainen OAJ-toiminta alueyhdistyksen parissa tuottaa jäsenille yhteistä hyvää.

Kommentoi kirjoitusta.

Puheenjohtajakauden loppuessa

Keskiviikko 14.12.2011 klo 8:31 - Marita Kukkola, puheenjohtaja 2009 - 2011

Kolme vuotta alueyhdistyksen luotsaamista sen käynnistymisvaiheessa on ollut
työtäyteistä ja välillä henkisesti raskastakin. Pikkuhiljaa rutiinit ja
toimintatavat ovat kuitenkin löytyneet ja alueyhdistyksen toiminta on
saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Erityisen tyytyväinen olen laajan
alueemme vuoksi perustettujen jaoksien toimintaan.

Jaoksissa paikallisyhdistysten edustajilla on ollut mahdollisuus tuoda esiin
kunnissa esiintulleita kysymyksiä ja kuulumisia. Lapissa maakunnan alueiden
rakenteelliset erot ovat suuret, ja jaoksissa voidaan alueelliset erot ottaa
paremmin huomioon. Jatkossa olisikin mielestäni syytä tehostaa jaoksien
toimintaa, ja tämä mahdollistaisi myös tarvittaessa alueyhdistyksen
hallituksen kokoon pienentämisen.

Alueyhdistyksen toiminnassa voisi lisätä mielestäni varapuheenjohtajien
velvollisuuksia. Alkuperäinen ideani oli, että varapuheenjohtajat vetäisivät
oman ammattiryhmänsä tiimejä, jotta myös koko Lapin alueen ammattiin
liittyvät kysymykset myös tulisi huomioiduksi. Tässä on vielä tekemistä
alueyhdistyksen toiminnassa. Jaoksien muuttaminen nykymuodosta esim.
ammattiryhmäkohtaisiksi olisi mieletäni vastoin OAJ tavoitteita, jotta
kaikki oaj:läiset olisivat yhtenäisiä.

Alueasiamies on ensi vuoden alusta tosiasia ja hän on
seuraavan hallituksen ja uuden puheenjohtajan tukena - hyvä niin. Minulla
oli tukena paras mahdollinen sihteeri ja hienoa, että näin on jatkossakin.
Hallituksen jäsenet ovat kolmen vuoden aikana tulleet tutuiksi ja yhdessä
hallituksen kanssa olemme tehneet varmasti parhaamme OAJ Lapin
kehittämisessä sen toiminnan ensimmäisinä vuosina.

Kaikesta tästä toiminnasta kiitos teille ystävät - yhdessä jatketaan
edelleen, sillä jatkan vielä hallituksessa seuraavat kaksi vuotta.

Oikein hyvää joulun odotusta ja piparin tuoksuisia ajatuksia kaikille
jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

1 kommentti .

Neuvottelutulos vuosille 2012-2013

Maanantai 12.12.2011 klo 19:25 - Ismo Lahtela, alueellinen palkkasihteeri

Kuntapuolelle saatiin neuvottelutulos marraskuun lopulla. Neuvottelutulos noudattaa tarkalleen keskusjärjestöjen aiemmin syksyllä aikaan saamaa raamisopimusta. Sopimus jakautuu kahteen jaksoon ja on kokonaiskustannusvaikutukseltaan 4,46 %.

Vuosi 2012

Sopimus tulee voimaan 1.1.2012, jolloin tulevat maksuun yleiskorotukset (1,63% OVTES ja 1,7% KVTES) sekä keskustasolla sovitut järjestelyerät kustannusvaikutukseltaan yhteensä 2,4 %. Tämän lisäksi tammikuussa maksetaan kullekin työntekijälle 150 euron kertakorvaus, jonka taas valtio on luvannut maksaa kunnille ja kuntayhtymille.

Vuosisidonnaisista lisistä (ikä- ja palvelulisät) siirretään jälleen osia peruspalkkaan. Peruskoulun opettajilla 1% ja lukion opettajilla 2% sekä rehtoreilla 7%. Rehtoreilta samalla poistuu kaksi vuosisidonnaista lisää (5 v ja 8 v). Lastentarhanopettajilla vastaava muutos on 2 %, jolloin 5v-korotusta pienennetään ja osuus siirretään peruspalkkaan.

Luokanvalvojakorvauksiin tulee muutoksia. Kuudennen luokan opettajat tulevat saamaan myös luokanvalvojakorvauksen. Aineenopettajille korvaus tulee samansuuruiseksi riippumatta opetusvelvollisuudesta ja 6. lk opettajalle korvaus on vastaavasti aineenopettajan korvausta pienempi.

Lukion opettajien peruspalkkoja korotetaan yleiskorotuksen (1,63 %) lisäksi 2,11 %:lla. Kun mukaan lasketaan vielä vuosisidonnaisten siirto, peruspalkkaa nousee lukion opettajien peruspalkka yhteensä 5,69 %. Lukion opettajien lomarahan laskenta muuttuu vastaamaan muiden opettajien laskentatapaa.

Lukuvuosi 2012 - 2013

1.8.2012 alkaen muuttuu toisen opettajan oppitunnin hoitamisen palkkion laskeminen sekä eräiden muiden palkkioiden maksaminen/vähentäminen virkavapauden aikana. Koulunjohtajien ja apulaisrehtorien opetusvelvollisuuskertoimet poistuvat, ja tilalle tulevat oppituntimäärät. Lukiossa terveystiedon opettajan opetusvelvollisuus laskee 23:sta 21:een ja äidinkielen tuntiopettajan opetusvelvollisuus 18:sta 16:een.

Lukuvuoden 2012 - 2013 aikana voidaan paikallisesti kokeilla työaikoja rehtoreiden ja lukion opinto-ohjaajien osalta. Laaja-alaisten erityisopettajien työaikakokeiluja jatketaan Vantaalla ja Kuopiossa. Peruskoulun lisätehtäväkiintiötä voidaan myös kokeilla lukuvuoden aikana. Työaikakokeiluja voidaan sopia myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.

Vuosi 2013

1.2.2013 tulee yleiskorotus 1,37 %  (OVTES) ja 1,46 % (KVTES) sekä järjestelyerät. OVTES:ssa järjestelyerästä 0,3 % tulee paikallisesti jaettavaksi ja KVTES:ssa 0,6 %. OVTES:ssa loput järjestelyerästä käytetään mm. kalleusluokkien eron kaventamiseen entisestään.

Rehtorien, apulaisrehtorien ja koulutusjohtajien perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1 %:lla. Kaksoiskelpoisten luokanopettajien peruspalkka nousee 2,32 %, jolloin heidän peruspalkkansa on sama kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen aineenopettajan peruspalkka. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajien sekä musiikkioppilaitosten opettajien ja rehtoreiden palkkoja korotetaan 1 %:lla.

Työelämän kehittäminen

Raamisopimuksen mukaisesti valtio käynnistää kolmikantaisten lainsäädäntöhankkeiden valmistelun. Valtio on valmis myös kehittämään henkilöstön osaamisen kehittämiseksi verovapautustoimenpiteitä yritysverotuksessa. Verovähennysten tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä ja muutostilanteisiin varautumista sekä työurien pidentämistä.

Uuden järjestelmän kriteereitä, käyttöönoton pelisäännöistä ja toimeenpanosta valmistelaan kolmikantaisesti esitys 31.5.2012 mennessä. Vastaava järjestely toteutetaan myös julkisella sektorilla. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2013.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuuston kokouksen jälkeen

Torstai 1.12.2011 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuuston syyskokous oli eri tavoin historiallinen. Ennen kokouksen alkua oli saatu päätökseen virka- ja työehtosopimusneuvottelut, ja kokouksessa valtuutetut saivat päätettäväkseen järjestön arvot ja säännöt.

Uusia sopimuksia voi luonnehtia etenkin peruskouluissa ja lukioissa työskentelevien kannalta merkittäviksi: niissä saadaan ratkaistua monia sellaisia ongelmia, jotka ovat hiertäneet järjestömme jäsenten mieliä jo vuosien ajan. Toisaalta voidaan jo epäillä, että uudet sopimukset tuovat tullessaan palkkausjärjestelmäämme sellaisiakin uudistuksia, joita kaikki opettajat eivät voi hyväksyä. Kahden seuraavan vuoden aikana onkin syytä arvioida, onko sopimusneuvotteluissa onnistuttu vai ei. Ostovoima ainakin on määrä turvata yhdessä valtion veroratkaisujen kanssa.

Syyskokouksessa hyväksyimme järjestön uudet arvot. Ne ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja avoimuus. Yhdessä opetusalan ammattietiikan kanssa niiden on määrä ohjata järjestömme linjauksia. Arvot ovat toki tärkeitä, mutta itsestäni ne tuntuvat kovin muodikkailta: kuinka ne sittenkään muuttuvat puheista teoiksi? Vai ovatko ne vain tekojen sanallisia kirjauksia? Ja sittenkin: miten näissä arvoissa näkyy, että ne ovat juuri opetusalan arvoja? Samoja kirjauksia kun voimme lukea minkä tahansa muunkin yrityksen tai organisaation asiakirjoista.

Tulevien vuosien kannalta merkittävin valtuuston päätös oli kuitenkin uusien sääntöjen hyväksyminen. Sääntöjä virtaviivaistettiin vastaamaan oman aikamme tarpeita ja todellista toimintaympäristöä, mikä oli erinomaista. Suurin osa valtuutetuista olisi ollut valmis pienentämään valtuuston kokoa, mutta seitsemän äänen marginaalilla ylin päättävä elin on edelleen 150-jäseninen. Intohimoisempaa mutta ehkä sittenkin vaikeampaa olisi ollut samalla päättää uudelleen siitä, mistä valtuusto oikeasti päättää. Ehkäpä seuraavassa sääntöuudistuksessa olemme valmiit siihenkin.

Kommentoi kirjoitusta.

Odotuksia ennen OAJ:n valtuuston syyskokousta

Tiistai 8.11.2011 klo 8:36 - Kirsti Turska, OAJ:n valtuuston jäsen

Viime viikon keskiviikkona saapui päiväpostin mukana  kokouskutsu ja yleisaikataulu Oaj:n valtuuston varsinaiseen syyskokoukseen 23. - 25.11.2011, kokouspaikkana  Rantasipi Airport, Vantaa.

Tämä oli toinen kerta, kun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kutsun mukana ei tullut isoa kasaa liitteitä koottuna hienoon OAJ-valtuustokansioon. Nyt me valtuutetut löydämme OAJextran valtuustomateriaalisivuilta kaiken tarpeellisen ilmoittautumisohjeineen. Pitää siis aika pikaisesti muistaa tilata matkaliput ja anoa palkalliset virkavapauspäivät  työnantajalta.

Muutama ilta menee liitteiden ja materiaalin lukemiseen ja niiden ymmärtämiseen. Samoin pitää pohtia, haluanko ottaa kantaa johonkin asiakohtaan. Mietin mikä on minun vastuuni lastentarhanopettajavaltuutettuna? Miten kokouksen päätökset vaikuttavat meidän asemaamme? Miten OAJ:n hallituksen ehdottamat liiton arvot koskettavat lastentarhanopettajaa tai päiväkodin johtajaa? Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, avoimuus ovat keskeisiä arvoja myöskin yksityishenkilönä.

OAJ:n hallituksen esittelemät  uudet säännöt tulevat valtuuston hyväksyttäviksi. Onneksi niitä on vielä käsitelty valtuuston neuvottelupäivillä työryhmissä jolloin muutoksia käytiin läpi kohta kohdalta - se lisäsi ymmärrystäni.

Talousarvioon ja välitilinpäätökseen tulee myös tutustua, vaikka sen PDF-liitteen lukeminen vaatii minulta ja varmaan muiltakin valtuutetuilta hieman akrobatiaa, sillä teksti oli välillä pysty-vaaka-asennossa. Tulostaminen taas on vastoin kestävän kehityksen periaatetta, joten voihan läppärin aina  kääntää pystyasentoon, näin sekin asia onnistuu ja tylsien numeroiden tarkkailu helpottuu huomattavasti :)

Odotan valtuuston kokoukselta mielenkiintoisia puheenvuoroja ja jännitystä päätöksentekopäivänä ja on mukavaa taas tavata ihania valtuustoystäviä!

Kommentoi kirjoitusta.

Mietteitä valtuuston neuvottelupäiviltä

Perjantai 7.10.2011 klo 17:24 - Ulla Kangasniemi, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ järjesti valtuutetuilleen kolme erillistä neuvottelupäivätilaisuutta, joihin heidät oli kutsuttu pohtimaan ja työstämään OAJ:n arvoja sekä punnitsemaan OAJ:n sääntöuudistusasioita. Viimeiseen tilaisuuteen oli kutsuttu Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Lapin valtuutetut. Työskentely aloitettiin eri työryhmissä miettimällä, miten kyselyiden pohjalta työstetyt arvot ohjaavat OAJ:n toimintaa ja miten ne näkyvät ja saadaan esille OAJ:n toiminnassa.  Arvoina oli jo ennakkoon nostettu esille arvotermejä, kuten ’oikeudenmukaisuus, eettisyys/suvaitsevaisuus, avoimuus ja tasa-arvo’.

Varsinainen neuvottelupäivien aihe eli sääntömuutosasia aiheutti vilkasta keskustelua. Mielipiteitä esitettiin mm. valtuuston koon mahdollisesta pienentämisestä nykyisestä 150 jäsenestä 100 jäseneen. Argumentteja kuultiin puolesta ja vastaan. Lisäksi arvioitiin mahdollisten mandaattipaikkojen toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta, hallituksen jäsenen mahdollisuutta säilyttää valtuustopaikkansa hallituskauden aikana jne. Toki myös tekstejä tarkistettiin ja sanamuotoja parannettiin. Yksi parhaimmista tekstimuutoksiin liittyneistä kohdista lienee ollut maininta vanhojen sääntöjen äänestysmenettelytavasta ”umpilippua käyttämällä”. Itse sääntömuutosta päästään käsittelemään ja siitä päättämään valtuuston syyskokouksessa marraskuussa.

Oli mukava työskennellä valtuutettujen kanssa pienemmällä kokoonpanolla ja vaihtaa ajatuksia ryhmissä. Valtuustotyöskentelyä tulisikin mielestäni kehittää juuri siihen suuntaan, että varsinaisten valtuustokokousten välillä valtuutetuille järjestettäisiin seminaareja tai neuvottelupäiviä, joissa keskeisiksi katsottuja sekä pohdintaa vaativia asioita voitaisiin työstää ja kehittää. Tämä edesauttaisi varmasti valtuutetun sitoutumista myös itse valtuustotyöskentelyyn.

Kommentoi kirjoitusta.

Lastentarhanopettajapäivät Joensuussa 24. - 25.9.2011

Keskiviikko 28.9.2011 klo 12:15 - Piiti Elo

Lastentarhanopettajapäivät järjestettiin 34. kerran pitopaikkanaan Joensuun Areena. Päivien teemana oli Luonnon lumoa ja Liikunnan iloa. Viikonloppuna oli tarkoitus vaihtaa varkut verkkarihousuihin ja ladata akkuja auringonnousuun. 

Lastentarhanopettajapäivien keskeisin tavoite on täydennyskoulutuksen ja tutkimuspohjaisen tiedon saaminen unohtamatta kuitenkaan yhteisöllisten asioitten pohtimista sekä hyvien käytänteiden jakamista kollegoitten kesken. Mainitun tehtävän lisäksi päivillä on myös järjestöllinen tehtävä ajatellen edunvalvontaan liittyviä asioita. Valtakunnalliset päivät ovat mitä erinomaisin keino jakaa näitä kokemuksia, toimia kanavana myös liiton johdolle sekä kuulla kentän terveisiä ja tuntoja.

Pohjoisesta lähti liikkeelle perjantaina bussilastillinen innokkaita osallistujia kohti Karjalaa. Oli aika ladata akkuja, saada uusia oppeja liikkuen ja luentoja kuunnellen sekä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään yhdessä muiden kanssa. Matka sujui leppoisasti laulellen ja pieniä tietoiskuja kuunnellen.

Lauantaina Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola avasi päivät korostaen varhaiskasvatuksen merkittävää tehtävää koko elinikäisen oppimisen kannalta. Hän oli tyytyväinen, että vihdoinkin maan hallitusohjelmaan saatiin varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön ja päivähoitolain uudistaminen. Hänen mielestään panostus lapsiin tulisi olla ykköstavoite päätöksenteossa.

Valtiovallan terveiset päiville toi opetusministeri Jukka Gustafsson.  Puheessaan hän lupasi aloittaa varhaiskasvatuksen uudistamisen siirtämällä varhaiskasvatuksen ja päivähoidon lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Gustafsson asettaa yhdessä peruspalveluministerin kanssa virkamiestyöryhmän valmistelemaan hallinnonalan siirtoa, joka tapahtuisi 2013 alusta.

Opetusalan ammattijärjestön tervehdyksen toi OAJ:n valtuuston puheenjohtaja Anne Lehtinen.  Hän painotti puheessaan edellisten lisäksi myös koulutuksen tärkeyttä ja palkkauksen korjaamista.

Avajaisluennon ’Innostavasta varhaiskasvatuksesta’ piti professori Eeva Hujala. Hän toimii tällä hetkellä tutkijana Tampereen yliopistossa ja hänen tutkimusalueenaan on varhaiskasvatuksen laatu, johtajuus ja ohjausjärjestelmän kehittyminen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on varhaiskasvatuksen kansainvälinen vertailu, jonka avulla pyritään löytämään suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kehittämishankkeet.

Lauantaipäivän antia olivat useat työpajat, joihin jokainen sai osallistua oman kiinnostuksensa mukaan. Tarjolla oli erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja mm. zumbaa, kehonhuoltoa, luontoliikuntaa, nassikkapainia, naperopesistä, futisseikkailua, geokätkeilyä ja paljon muuta ulko- ja sisätiloissa ympäri Areenan aluetta.

Lisäksi päivillä oli mahdollisuus tutustua molempina päivinä laajaan näyttelyyn, missä oli esillä oppimismateriaalien uutuudet ja alueen omaa käsityöperinnettä. Monilla osallistujilla taisi matkalaukut pullottaa uusia pelejä ja kirjoja vietäväksi muille kollegoille ja tietenkin lapsille päiväkotiin.

Akkujen lataaminen auringonnousuun tapahtui lauantai-illan päätteeksi Ilosaaressa ruokaillen ja kuunnellen erilaisia esiintyjiä ja jutustellen leppoisasti. Taidettiin siellä suorittaa myös liikunnan iloa tanssien yhdessä.

Sunnuntaina jatkettiin luentojen parissa. Luentojen välissä oli myös mahdollisuus osallistua alueen opiskelijoiden virkistyspajoihin. Tarjolla oli kynsienhoitoa, niskahierontaa ym. oman kauneuden ja olon kohentamista.

Luentojen osalta päivän aikana kuunneltiin mielenkiintoisia luentoja koskien vastuusta lasten liikuttamisesta (professori Hannu Itkonen) ja näkökulmia lastentarhanopettajan ammatti-identiteettiin (professori Lasse Lipponen). Lisäksi kuunneltiin vielä tutkimustietoa lapsilähtöisestä oppimisesta professori Jorma Enkerbergin luennoimana.

Päätöstilaisuudessa sitten konkreettisesti pallo heitettiin vanhan perinteen mukaan seuraaville Lto-päivien järjestäjille ja niinpä tapaamme seuraavan kerran Helsingissä kahden vuoden kuluttua.

Bussi kohti Pohjoista oli valmis lähtemään takaisin ja evääksi saamamme karjalanpiirakat maistuivat, kun bussi oli saatu pakattua täyteen väsyneitä, mutta iloisia ja paljon uusia kokemuksia saaneita lastentarhanopettajia. Laulu ei enää raikannut niin railakkaana, mutta todennäköisesti kahden vuoden kuluttua se raikaa taas kun starttaamme kohti uusia päiviä Helsinkiin.

issikkalto-pv_27.9.2011_045.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Koulu tarvitsee yhteiskunnan tuen

Perjantai 19.8.2011 klo 20:03 - Jaakko Sarmola

Koulujen lukuvuosi on jälleen alkanut. Sen on voinut huomata toisaalta liikenteessä, kun koululaiset ovat jälleen liikkeellä, ja toisaalta lehtien palstoilla, kun eri asiantuntijat neuvovat oikeanlaisen repun ostossa tai koulukiusaamiseen puuttumisessa.

On ilahduttavaa huomata, kuinka monipuolisesti suomalaiset ovat viime aikoina kiinnostuneet koulujen toiminnasta. Koulutusta ja kasvatusta ei enää nähdä vain koulujen asiana, vaan yhä useammin omaksutaan ajatus siitä, kuinka koko yhteiskunta kasvattaa nuoria kansalaisia. Samalla pitää muistaa myös kotien tekemän työn ainutlaatuisen tärkeä merkitys lasten ja nuorten kasvulle.

Etenkin peruskouluissa mutta myös lukioissa tarvitaankin laajaa tukea niiden toiminnalle. Tiukassakin taloustilanteessa koulutuksen järjestäjien, siis kuntien, on pystyttävä takaamaan koulujen toiminnalle uskottavat edellytykset: Oppilaiden ja opettajien on voitava tehdä töitä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Opetusryhmien tulee olla niin pieniä, että opettajilla on aikaa seurata ja tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä. Samoin käytössä olevan oppimateriaalin on oltava ajanmukaista.

Viime vuosina opetuksen laadun kehittämiseen on kiinnitetty valtakunnallisesti erityistä huomiota. Laatutyötä on tehty hyvin määrätietoisesti. Nyt alkaa olla jo suunnitelmien toimeenpanon aika, eivätkä laatusuunnitelmiin kirjatut tavoitteet saa jäädä pelkäksi puheeksi.

Koulu tarvitsee yhteiskunnan tukea monin tavoin. Kaikki yhdessä rahoitamme koulutusta, mutta merkityksellisiä ovat myös yhteiset asenteemme. Kun koko yhteiskunta ottaa koulutuksen ja kasvatuksen vakavasti ja osoittaa näkemyksensä julkisesti, koulujen kasvatustyön edellytykset paranevat ratkaisevasti. Esimerkiksi koulukiusaamiseen puuttuminen on tärkeä asia, ja onkin hienoa, että yhä useammin siitä puhutaan myös julkisesti.

Koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat yhteiskunnan tuen jokaisena koulupäivänä. Siksi onkin toivottavaa, että muistamme kouluissa tehtävän työn merkityksen sittenkin, kun lukuvuoden alun taika on haihtunut. Näin lapset ja nuoret voivat rauhassa löytää oman paikkansa tulevaisuuden tekijöinä.

Kommentoi kirjoitusta.

Kesävaltuuston antia

Lauantai 14.5.2011 klo 9:30 - Matti Alanärä, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuusto kokoontui kesäkokoukseensa Helsinkiin 12.-13.5.  Kokouksessa päätettiin etupäässä normaalit kokousasiat. Tällaisia ovat tilinpäätösasiat, ja muut taloudenpitoon liittyvät asiat. Näistä lähiaikoina on varmaankin tärkein varautuminen toimitalomme suureen remonttiin lähivuosina. Siksi normaalisti lakkorahastoon siirretty ylijäämä varattaan nyt remonttiin.

Palkkauspuolen keskusteluja väritti nyt tarve saada seuraavaan sopimukseen mukaan myös tekstimuutoksia. Keskusteluissa oli mukana myös eri jäsenryhmien tarpeet saada korjauksia pitkäaikaisiin epäkohtiin. Tällaisia ovat mm. luokanvalvojakorvaukset.

Valtuustolle tuotiin myös kommentoitavaksi ja alustavasti tiedoksi järjestön sääntömuutostyön tämänhetkinen tilanne. Tavoitteena on, että järjestön uudet säännöt otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta, ja sitä varten tulee tarkastella mm. jäsenyyskriteerejä, valtuuston ja hallituksen kokoa sekä äänestysalueita ja vaalipiirejä. Ehdotuksena oli, että vaalipiirit yleissivistävien opettajien osalta olisivat alueyhdistysten kokoisia ja valtuuston kooksi työryhmä esittää 100 valtuutettua.

Alueemme kannalta on tärkeää turvata riittävä lappilainen edustus OAJ:n valtuustossa myös tulevaisuudessa. Jos valtuuston kokoa pienennetään, pitää meidänkin alueemme opettajille taata tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon. Tällä hetkellä valtuuston mielipide on kaksijakoinen. Saadaanko valtuuston koon muuttamisesta hyötyjä, joihin tähdätään. Onko sadan valtuutetun kokoinen valtuusto sittenkään tarpeeksi ”ketterä” elin päättämään asioistamme? Jonkinlainen suhteellisuus tulisi ilman muuta huomioida valtuustopaikoissa, jotta edustuksellisuus ei kärsi.

Lopullisesti uudet säännöt on määrä hyväksyä syyskokouksessa marraskuussa. Sitä ennen asiaan palataan useissa tilaisuuksissa syksyn mittaan. Ottakaa hyvät jäsenet kantaa asiaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustolle ensikontakti sääntöuudistukseen

Tiistai 3.5.2011 klo 10:15 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuusto kokoontuu kesäkokoukseensa Helsinkiin toukokuun puolivälissä. Kokouksen lista on täynnä "perinteisiä" kokousasioita: valtuusto saa päätettäväkseen tilinpäätösasiat, ja mukana on myös lähetekeskustelu ensi vuoden talousarviosta.

Oletettavasti näitä paljon kiinnostavampi ja varmasti merkittävämpi valtuuston kokouksessa käsiteltävä asia on kuitenkin selvitys OAJ:n sääntöjen uudistamislinjauksista ja aikataulusta. Tavoitteena on, että järjestön uudet säännöt otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta, ja sitä varten tulee tarkastella mm. jäsenyyskriteerejä, valtuuston ja hallituksen kokoa sekä äänestysalueita ja vaalipiirejä.

Meikäläisittäin merkittävää uudistustyössä on turvata lappilainen edustus OAJ:n valtuustossa myös tulevaisuudessa. Jos tai kun valtuuston kokoa pienennetään, pitää meidänkin alueemme opettajille taata tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon. Esimerkiksi vaalipiirit ja niiden paikkajako tulee uudistaa siten, että OAJ:n valtuusto ei tulevinakaan vuosina edusta ainoastaan eteläisen Suomen suurten kaupunkien ääntä.

Lopullisesti uudet säännöt on määrä hyväksyä syyskokouksessa marraskuussa. Sitä ennen myös OAJ Lapin piirissä käydään arvokeskustelua siitä, mitä me haluamme uudistuvalta OAJ:ltä.

Kommentoi kirjoitusta.

Laadukkaalla koulutuksella turvataan myös Lapin tulevaisuus

Torstai 7.4.2011 klo 10:46 - Marita Kukkola, OAJ Lapin puheenjohtaja

Tämän kevään eduskuntavaaleissa tehdään tärkeitä valintoja myös Lapin tulevaisuudesta: uusi eduskunta tekee merkittäviä päätöksiä mm. elinkeino- ja työvoimapolitiikasta, ja ne vaikuttavat väistämättä kaikkien lappilaistenkin elämään. Tulevat kansanedustajat päättävät alkavalla toimikaudellaan myös monista koulutuspoliittisista asioista.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla tulee olla oikeus julkisiin laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja päivähoitoon. Jokaiselle lappilaiselle lapselle ja nuorelle tulee asuinpaikkaan ja koulumuotoon katsomatta taata mahdollisuus erityisopetukseen niin päiväkodissa ja peruskoulussa kuin niiden jälkeenkin. Koulutuksen järjestämiseen liittyviä muutoksia on tehtävä harkiten, ja niiden tulevia vaikutuksia on arvioitava. Toisen ja korkea-asteen koulutusta ja yhteistyötä tulee kehittää duaalimallin pohjalta koulutusten omat erityistavoitteet ja -piirteet huomioon ottaen.

Alueellisen kehityksen mahdollistamiseksi laadukkaiden kasvatus- ja koulutuspalveluiden saatavuus on turvattava tasavertaisena koko maassa: Lappilaisillakin lapsilla ja nuorilla on oltava tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet muihin suomalaisiin verrattuina, ja peruskoulu ja lukio on voitava suorittaa kotona asuen. Lukiokoulutuksen saavutettavuus onkin turvattava tukemalla alueensa ainoita lukioita. Koko maakunnan edun takia on tärkeää, että Lapissa tarjotaan laaja-alaisia korkeakouluopintoja sekä ammattikorkeakouluissa että Lapin yliopistossa.

Tulevinakin vuosina pitää varmistaa, että opettajat ovat tehtäviinsä kelpoisia. Luokanopettajakoulutuksen tulee säilyä Lapin yliopistossa, ja ammatillisten opettajien pedagogisia opintoja tulee kehittää. Varhaiskasvatuksessa on pula pedagogisen koulutuksen saaneista lastentarhanopettajista, ja siksi on erityisen tärkeää, että päiväkotien kasvatushenkilöstöä koulutettaisiin Lapin yliopistossa poikkeusluvalla.

Suomalainen koulu on kansainvälisestikin ylpeyden aihe, jota oppilaat, opettajat ja vanhemmat rakentavat yhdessä. Ylisuuret ryhmäkoot vaarantavat oppimisen edellytykset, eikä Suomella ja Lapilla ole varaa säästää kasvattamalla opetusryhmien kokoa. Ryhmäkoolla vaikutetaan suoraan mm. oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen. Samoin koulujen kunnosta on pidettävä huolta: lasten ja nuorten terveyttä ei saa vaarantaa.

Tavoitteenamme on, että tulevalla hallituskaudella koulutus ja sivistykseen panostaminen nähdään investointina, jolla rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointia ja johon on varaa panostaa myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Lappilaiset lapset ja nuoret ansaitsevat mielestäni parhaan mahdollisen pohjan oman tulevaisuutensa tekemiseen, ja siksi heistä on pidettävä hyvää huolta.

Koulutuspoliittiset valinnat vaikuttavat merkittävästi yhteiseen hyväämme, ja laadukas kasvatus ja koulutus turvaavat myös oman maakuntamme tulevaisuuden. Ääni koulutukselle kantaa kauas: toivottavasti valitsemme yhdessä kansanedustajiksi sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtävät roolinsa nykynuorten ja Lapin tulevaisuuden turvaajina.

Kommentoi kirjoitusta.

Alueasiamiesasiaa

Maanantai 21.3.2011 klo 8:25 - Marita Kukkola, OAJ Lapin puheenjohtaja

OAJ valmistelee esitystä alueasiamiesten saamiseksi alueyhdistyksiin. Alueilla olevien palkkasihteerien ja kuntakouluttajien pesti loppuu vuoden 2011 lopussa. OAJ:n tavoitteena on, että se nimeää alueasiamiehet alueille 1.1.2012 alusta alkaen. Alueasiamiehen luottamustoimi on osa-aikainen ja aluksi on ajateltu työmääräksi noin 1,5 päivää / viikko.

Alueasiamiehen valinta tulee syksyllä ajankohtaiseksi myös meidän alueyhdistyksessämme. Paikallisesti olemme kevään aikana pohtineet alueasiamiehen toimenkuvaa, palkkausta sekä työsopimuksen pituutta. Varsinainen alueasiamiehen toimenkuva määritetään kuitenkin OAJ:n työryhmässä ja nyt odotellaankin sieltä valmistuvia ohjeita. Alueen omia tarpeita on tietysti myös sisällytettävä alueasiamiehen tehtäviin, jotta alueasiamies palvelee mahdollisimman hyvin alueen tarpeita. Alueella on monia eri jäsenryhmiä ja alueasiamiehen toiminta-alue tulee olemaan hyvin laaja – koko Lapin maakunta ja siellä olevat 22 jäsenyhdistystä, noin 3500 jäsentä. Edunvalvonta ja yhteydenpito kuntiin, aviin ja elyyn tulee varmasti olemaan pääroolissa tulevan alueasiamiehen tehtävässä.

Tämän kevään ja tulevan alkusyksyn aikana toivotaan alueasiamieheksi haluavia henkilöitä ilmaisemaan halukkuutensa. Tällä hetkellä ajatus on, että alueasiamies olisi pääluottamusmies, palkkasihteeri tai kuntakouluttaja. Mutta tärkeintä on, että alueasiamiehen aloittaessa työnsä hänellä on tiedossa mitä hänen odotetaan tekevän ja sitten kokemuksien karttuessa on mahdollista muuttaa toimenkuvaa ja palkkausta vastaamaan työmäärää. Loppusyksyn aikana sitten varmistuu, kuka luotsaa OAJ Lappi alueyhdistystä puheenjohtajan roolissa ja kuka saadaan hänelle työpariksi, kun uusi alueasiamieskin valitaan.

Nyt odotetaan kevään etenemistä OAJ:n asiaa valmistelevassa työryhmässä kuin ulkona auringon tehdessä ihmeitä isoille lumikasoille.

Kommentoi kirjoitusta.

Kunta-alalle neuvottelutulos

Torstai 24.2.2011 klo 10:04 - Ismo Lahtela, OAJ:n valtuuston jäsen

Kunta-alalla neuvottelutulos saavutettiin tiistai-iltana 15.2.2011 - kaksi viikkoa myöhässä ennalta sovitusta. OAJ:n hallitus ja Juko hyväksyivät neuvottelutuloksen ehdollisesti samana päivänä. Sopimukset allekirjoitettaneen helmikuun lopussa riippuen siitä miten muut kunta-alan järjestöt neuvottelutuloksen hyväksyvät.

Tällä kertaa sovittiin vain kuluvan vuoden palkankorotuksista. Korotukset tulevat toukokuussa 2011 ja siten vaikuttavat vain 8 kuukauden ajan. Syksyllä on aloitettava jo uuden sopimuksen neuvottelut.

Toukokuussa maksetaan kaikille kuntatyöntekijöille 1,2 % yleiskorotus. Lisäksi neuvotellaan 0,8 % paikallinen järjestelyvaraerä. Edellisten lisäksi maksetaan toukokuussa myös kertaerä, joka on opettajilla 140 euroa ja 100 euroa lastentarhanopettajilla. Vaikutus ostovoimaan on edellä mainituilla korotuksilla ja edellisvuoden palkkaperintö sekä palkkaliukuma huomioiden 2,4 %. Vuoden alkupuolella oli inflaatiokehityksen arvio 2,4 % kuluvalle vuodelle, joten tällä palkkaratkaisulla turvataan ostovoiman säilyminen ellei inflaatio äidy aivan älyttömään kasvuun loppuvuoden aikana.

Neuvottelutulos on puheenjohtaja Olli Luukkaisen sanoin siedettävä. OAJ tavoitteli ostovoiman kasvua. Kasvua ostovoimaan ei nyt saatu mutta säilytettiin nykyinen taso. Myös yleiskorotuksen tuli OAJ:n tavoitteiden mukaan olla merkittävä osa palkkaratkaisua. Näin on vaikka paikallinen järjestelyerä onkin ratkaisussa kohtuun kokoinen tuoden siten edunvalvojille töitä paikallisella tasolla.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuulumisia OAJ:n valtuuston syyskokouksesta

Torstai 2.12.2010 klo 10:31 - Ulla Kangasniemi, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuusto kokoontui Turussa 24. – 26.11. Olli Luukkaisen avatessa kokouksen ensimmäistä kertaa järjestön uutena puheenjohtajana. Kuten Olli oli luvannutkin, hän käytti avauksessa suomen kielen lisäksi myös ruotsia; ihan rohkea veto. Hän otti puheessaan esille mm. varhaiskasvatuksen hallinnonalamuutoksen ja kertoi järjestön vastustavan ammatillisten opettajien kelpoisuuksien laskua. Kärkihankkeisiin kuuluvat myös mm. perusopetuksen tuntijaon ja lukiokoulutuksen kehittyminen suotuisasti.

Tämä valtuuston syyskokous oli ensimmäinen, joka oli sähköisen materiaalin ja sähköisten järjestelmien varassa, mikä ilmeisesti jännitti itse kokouksen vetäjiä. Kaikki sujui kuitenkin ihan hyvin, eikä purnaamisia laitteiden toimimattomuudesta ainakaan salissa kuulunut.

Valtuusto käsitteli mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja sen tiimoilta esitettiin aika monta korjausehdotusta ja tehtiin ponsiesityksiä. Lisäksi asialistalla olivat talousasiat sekä tietysti tämänhetkinen neuvottelutilanne ja muut edunvalvonta-asiat. Valtuusto kävi lähetekeskustelun myös OAJ:n sääntöjen uudistamisesta.

Valtuuston jäsenet siirtyivät lähetekeskustelun jälkeen valiokuntiin ja työskentely niissä sujui mallikkaasti ja tehokkaasti. Joitakin muutosesityksiä tai ponsia hyväksyttiin, kun osa jouduttiin hylkäämään. Kaikki esille otetut asiat olivat toki tarpeellisia ja ne on hyvä saattaa mm. edunvalvontaosaston tietoon. Kahvipöytäkeskusteluissa pohdittiin myös valtuuston sopivaa kokoa, koska nykyisellään iso osa valtuutettuja ei osallistu suuremmin keskusteluun, mutta toki voivat olla aktiivisia muilla tavoin ja asiantuntijoita aloillaan.

Koulutusosuudessa kuulimme mm. tohtori Pentti Arajärven esityksen hyvinvointipalveluista ja niiden turvaamisesta. Lisäksi Lauri Kurvonen avasi OAJ:n kestävän kehityksen ohjelmaa.

Rankkojen kokouspäivien iltaohjelmakin oli ihan mukava; Matti ja Teppo vauhdittivat tanssikansaa, jota näytti parketilla riittävän. Tärkeintä tuollaisessa epävirallisessa ohjelmassa ja yhteyksissä lienee kuitenkin, että ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan monenlaisista asioista, eikä ihan aina edes edunvalvontaan tai koulutuspolitiikkaan liittyvistä.

Kaiken kaikkiaan ihan antoisa valtuuston syyskokous!

Kommentoi kirjoitusta.

Ysiläiset valtuutetut kokoontuivat seminaariin

Perjantai 12.11.2010 klo 9:07 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuutettu

OAJ-YSIn valtutetutkin kokoontuivat omaan, valtuuston kokoukseen valmistavaan seminaariinsa.

Olli Luukkainen ja Juha Jäske esittelivät neuvottelujärjestelmän toimintaa käytännössä, ja Petri Lindroos kertoi OAJ:n toimintasuunnitelmasta ja OAJ:n sääntöjen uudistamisesta. Nina Lahtinen puolestaan valotti uusimpia käänteitä perusopetuksen tuntijakouudistuksessa.

Ysiläisestä näkökulmasta katsottuna seminaari tarjosi hyvän valmentautumistilaisuuden marraskuun lopussa pidettävään valtuuston kokoukseen.

ysisem.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Kuulumisia varhaiskasvatusseminaarista

Maanantai 1.11.2010 klo 9:22 - Kirsti Turska, OAJ:n ja LTOL:n valtuuston jäsen

OAJ järjesti varhaiskasvatusseminaarin lokakuun puolivälissä Vanajanlinnassa. Seminaarin pitopaikkana oli upean entisen metsästyslinnan talvipuutarha, joka oli remontoitu suureksi kokoustilaksi ja toimi myös yhden tunnin taikatempulla juhlallisena illallistilana.

Tänä vuonna seminaarissa oli yhdistysten puheenjohtajia ja varhaiskasvatuksen eduvalvontatyötä tekeviä sekä muita kutsuttuja ja toimiston väkeä, yhteensä noin 120 henkilöä. Tavoitteena oli antaa tietoa varhaiskasvatuksen ajankohtaiskysymyksistä ja vahvistaa paikallistason edellytyksiä edunvalvonnassa.

Perjantaina avauksen ja Semin ajankohtaiskatsauksen jälkeen luennoi KT Vesa Nissinen tuloksellisesta lähijohtamisesta varhaiskasvatuksessa. Kuulimme tavoitteellisesta vuorovaikutuksesta ja  syväjohtamisen kulmakivistä, joihin sisältyvät hänen mukaansa luottamus, innostus, oppiminen ja arvostus.

Dosentti Jouko Kajanojan esityksen teemoina olivat 1. Syrjäytyminen ja mentaalisten ongelmien kustannukset ja ehkäisevien toimenpiteiden talous. 2. Inhimillinen ja sosiaalinen pääoma sekä sijoitus lapsiin. 3. Segregoituminen. Hänen mukaansa on erilaisilla tutkimuksilla todettu, että syrjäytyminen tulee erittäin kalliiksi yhteiskunnalle, eli lapsiin kannattaa satsata, koska se tuottaa tulevaisuudessa. Lapsipoliittisen selonteon mukaan on havaittavissa, että viime aikoina lapsiperheiden erot ovat kärjistyneet tulojen, työttömyyden, ja lasten kanssa vietetyn ajan suhteen. Enemmistö voi entistä paremmin ja vähemmistö entistä huonommin.

Kuulimme myös KT, dosentti Kirsti Karilaa Tampereen yliopistosta. Lastentarhanopettajat saivat ohjeita, missä asiantuntijuus tulisi näkyä, millaisia ammatillisia pedagogisia keskusteluja tulisi käydä työpaikalla. Hän muistutti lastentarhanopettajien erityisestä pedagogisesta roolista, koska se tuo laatua varhaiskasvatuksen sisältöihin ja lapsen ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

Päivän päätteeksi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tervehti kokousväkeä ja kertoi kuntasektorin sopimusasioista. Perjantai-ilta päättyi herkulliseen ohjelmalliseen illalliseen.

Lauantaiaamun avauksesta vastasi miellyttävällä tavallaan OAJ:n 3. varapuheenjohtaja ja lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola. Puheessaan hän kannusti meitä lastentarhanopettajia tiedostamaan oma opettajuutemme ja luottamaan itseemme ja ammattitaitoomme. Hän muistutti, että lastentarhanopettaja ei voi keskittyä vain osaan lapsia, lto ei voi paeta kokonaisvastuuta. ”Olemalla opettaja sinä kukoistat.”

Liimola antoi voimaannuttavia sanoja päiväkodin johtajien arkeen, jossa heiltä vaaditaan ammatillista ja pedagogista osaamista ja toivotti rohkeutta taisteluun työyhteisöidensä puolesta ja laadun puolesta puhumiseen ja sen valvomiseen.

Hän korosti puheessaan varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksen tärkeyttä ja kiireellisyyttä. Lopuksi puheenjohtajamme muistutti tavoitteestamme euromääräiseen kuoppakorotukseen ja työolosuhteiden vaativuuden huomioimista palkkauksessa.

Työmarkkina-asiamies Kristiina Johasson vastasi kysymykseen millä ajalla ja miten tehdään vasu, esiopetus- ja erityisopetussuunnitelmat, kaikki muut entiset ja  uudet suunnitelmat. Selkeä vastaus oli: ”Työajalla”! Hän muistutti, että tuloksellisuutta on sekin, että kaikki eivät tee kaikkea.

Päivän päätteksi teimme vielä ryhmätöitä miettien varhaiskasvatuksen uhkia ja mahdollisuuksia, lto-osaamisen ja ammatin vahvistamista ja pohdimme toimintasuunnitelmaa vaikuttamistyölle.

Varhaiskasvatusseminaari oli onnistunut ja vahvisti jälleen omia ajatuksiani lastentarhanopettajuudesta ja johtajuudesta. Uskon, että kaikki osallistujat saivat myös vahvistusta edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Seminaarin satoa

Perjantai 8.10.2010 klo 13:03 - Elina Sinisaari, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ Lappi järjestää syksyn aikana kahden seminaarin kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on visioida koulutuksen tulevaisuutta Lapissa. Ensimmäisessä seminaarissa pureuduttiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asioihin Hotelli Luostotunturissa, minne oli saapunut kuntapäättäjiä ja virkamiehiä kiitettävästi eri puolilta Lappia. Seminaarin tavoitteena oli keskustella ajankohtaisista koulutusasioista sekä visioida tulevaisuuden näkymiä. Hienoa oli, että kansanedustajat Ulla Karvo, Johanna Ojala-Niemelä sekä Esko-Juhani Tennilä olivat mukana keskustelemassa ja kuuntelemassa lappilaisten alan asiantuntijoiden mielipiteitä ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asioista.

Koulutussuunnittelija Mari Vuorisalo Rovaniemen kaupungin opetustoimesta kertoi perusopetuksen laatutyöstä Rovaniemellä ja esitteli tänä syksynä käyttöönotetut perusopetuksen järjestämisperiaatteet. Uunituoreestamvuori.jpg esitteestä sekä Vuorisalon alustuksesta kävi ilmi, että Rovaniemellä on edetty ainaisesta säästämisen kurjuudesta kehittämisen ilmapiiriin. Kuulijalle välittyi selkeä kuva siitä, että Rovaniemellä halutaan päästä koulutuksen eturintamaan. Hyvä alku on jo otettu mm. kehittämällä oppimisympäristöjä nykyaikaiseksi, palkkaamalla resurssiopettajia kouluihin, kehittämällä ennaltaehkäiseviä oppilashuollon palveluja sekä huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Kehitettävää toki on vielä Rovaniemelläkin. Vaikka luokan tavoitekoko alkuopetuksessa on määritelty 20 - 23 oppilaaseen, on Rovaniemelläkin kouluja, joissa tavoitekoko ylittyy. Kysyä myös sopii, onko tuo 20 - 23 varsinaisesti tavoiteltava oppilasmäärä ekaluokalla. Eiköhän moni meistä näkisi sen maksimina ja tavoiteltavana luvun 17.

Keskustelua syntyi mm. A2-kielen etäopetuksesta, resurssiopettajista sekä laatutyöstä kunnissa. Pikaisella kättennostokyselyllä selvisi, että valtion jakamaa rahaa perusopetuksen laatutyöhön on moni Lapin kunta hakenut ja saanut ja työ kunnissa on aloitettu. Paikalla oli myös kuntia, missä rahaa ei ollut anottu eikä työtäkään aloitettu. Näissä kunnissa ollaan toivottavasti hereillä kun seuraava haku alkaa.

Päiväkodin johtaja Marjo Rintala Kemistä pureutui varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirtoon sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Puheenvuorossa sekä keskustelussa tuli ilmi pettymys hallituksen syksyiseen päätökseen olla siirtämättä varhaiskasvatusta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Kuten Rintalakin totesi, varhaiskasvatus ei ole sosiaalityötä, joten sen tulisi kuulua muualle kuin sosiaalitoimen alaisuuteen. Onneksi Suomen kunnista jo 61 % on tehnyt päätöksen siirrosta. Hallinnonalan siirron vastustajat ovat visioineet varhaiskasvatuksen muuttuvan koulumaiseksi tai yhteistyön kunnan sosiaalityöntekijöihin vaikeutuvan. Marjo Rintalan mukaan Kemissä ei ole mitään tällaista tapahtunut vaan päinvastoin, positiivisia asioita on ollut monia. Yhteisen hallinnon alla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö toimii entistä paremmin ja erityistyöntekijöitä sekä muuta henkilökuntaa voidaan käyttää joustavammin. Rintalan mukaan myös lastentarhanopettajien ammatti-identiteetti opettajina on vahvistunut heidän kuuluessaan opetustoimen alaisuuteen.

Alustuksen jälkeisessä keskustelussa tuli kansanedustajilta vahvistusta, että hallinnonalan siirto ja päivähoitolain uudistus kuuluvat tulevaan hallitusohjelmaan ja seuraavalla hallituskaudella se täytyy saada läpi. Kansanedustajat nostivat esiin myös koulun aloitusiän Suomessa, sehän on OECD-maiden korkeimpia. Keskustelusta saatiin kuitenkin vahvistusta Suomen nykykäytännölle aloittaa koulu seitsemän vuotiaana. Esille nousi, että kuusivuotiaat ovat nykyään tiedollisesti kehittyneitä, mutta heidän sosiaaliset ja elämänhallinnalliset taitonsa eivät useinkaan ole kuusivuotiaina vielä riittäviä kouluun. Nykyiselläänkin järjestelmämme sallii, lapsen kehitystaso huomioiden, joustavan ykkösluokan aloituksen 6 - 8-vuotiaana.

OAJ:n hallituksen jäsen Kaarina Kulju pureutui alustuksessaan opetustoimen nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmiin ja haasteisiin. Kuntien virkamiehiltä tuli selkeä viesti uudesta perusopetuksen tuntijakoesityksestä. Ihmetystä herätti mm. kieliohjelma sekä valinnaisuus. Lapin kuntien edustajat olivat myös huolissaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta ja siitä miten kalliiksi uudistuksen toteuttaminen tulee. Esitetyt uudistukset on mahdotonta toteuttaa nykyrahalla.

Esiin nousi myös huoli opettajankoulutuksen kattavuudesta koko maassa. Mitä tapahtuu syrjäisille seuduille, esim. Kainuulle kun Kajaanin opettajankoulutuslaitos lopetetaan? Miten taataan koulutuksellinen tasa-arvo koko maassa, jos kelpoisia opettajia ei saada kaikille seuduille? Erityisen tärkeää on, että oman maakuntamme opettajankoulutus Lapin yliopistossa pysyy kehityksessä mukana ja on vetovoimainen. Nähtäväksi jää, millaiseksi kehittyy lastentarhanopettajien tilanne Lapissa. Riittääkö pätevää henkilökuntaa myös Lapin kuntiin ja kaupunkeihin?

Merkittävä tekijä pätevän henkilöstön saamiseksi ja pitämiseksi Lapissa on kunnolliset työnteon edellytykset. Opetukseen on varattava riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöstön täydennyskoulutukseen on panostettava.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »