Puheenjohtaja esittäytyy

Tiistai 6.2.2018 klo 20:17

Olen alueyhdistyksen uusi puheenjohtaja eli olen toiminut puheenjohtajana kuluvan vuoden alusta alkaen. Olen kemijärveläinen luokanopettaja, jolle ammattijärjestötyö on tuttua niin paikallis- kuin aluetasollakin.

Kata.PNG

Paikallisyhdistyksessä olen toiminut useassa eri tehtävässä ja tällä hetkellä toimin yhdistyksemme puheenjohtajana. Aluetoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2001 alkaen ensin Lapin piirihallituksessa ja sitten OAJ Lapin alueyhdistyksessä sen perustamisen ensimmäisinä vuosina. Olin siis läheltä seuraamassa, kun Lappiin perustettiin kymmenen vuotta sitten koko maakuntaa kattavaa kaikkien opettajien yhdistystä ajamaan ja valvomaan lappilaisten opettajien etuja.

Laaja Lapin alue tuo omat haasteensa toiminnalle, koska etäisyydet ovat pitkät. Nykytekniikka helpottaa asioiden hoitamista ja useat kokoukset voidaankin pitää netin välityksellä eikä aikaa jouduta kuluttamaan tien päällä. Kasvotusten k

ohtaamisia ei kuitenkaan saa unohtaa vaan niillekin pitää varata aikaa.

Ajatusten vaihto eri alueiden ja eri opettajaryhmien edustajien kanssa antaa uutta näkökulmaa ja ohjaa omia ajatuksia uusille urille. Järjestötyö vaatii paljon mutta myös antaa paljon; parasta siinä on ihmisten kohtaaminen.

Puheenjohtajana näen tärkeänä sen, että tiedän mitä eri puolella Lappia ajatellaan ja mitä haasteita eri alueilla on. Tarkoituksena onkin vierailla yhdessä alueasiamiehen kanssa mahdollisimman monessa alueemme kunnassa.

Tämän lehden ilmestyessä OAJ:n valtuustovaalit ovat meneillään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan ja saamme valtuustoon edustajia eri puolelta laajaa Lapin maakuntaa. Syksyllä juhlitaan kymmenvuotista alueyhdistystämme mutta nyt nautitaan Lapin mahtavista talvikeleistä ja kerätään voimia kevään koitoksiin.

Hyvää talven jatkoa!

Katariina Ruokamo

Kommentoi kirjoitusta.

Puheenjohtajan terveiset

Keskiviikko 14.9.2016 - Kyrö Tiina

Syksy on lähtenyt kiireisenä liikkeelle niin yhdistystoiminnassa kuin kunnissakin.
Elimme äskettäin jännittäviä hetkiä, kun kilpailukykysopimuksessa ilmaantui mutkia matkaan, jotka kuitenkin sinnikkäiden neuvottelujen tuloksena saatiin oikenemaan. Nähtäväksi vielä jää, löytyykö uusia "porsaanreikiä", jotka vaikeuttaisivat kuntien taloutta.
Uudet opetussuunnitelmat on otettu perusopetuksessa käyttöön aiheuttaen lisäkoulutustarvetta sekä resursseja kunnilta. Kunnissa valmistaudutaan erilaisin strategioin tulevaan kuntarakenteeseen sote-uudistuksen jälkeen. Mitä tehdään jäljelle
jääneille kiinteistöille ja mitä investointeja voidaan toteuttaa pienenevillä valtionosuuksilla.
Vasujen paikallinen työstäminen alkaa ja nyt kiinnostaa, miten hyvin pedagoginen osaaminen otetaan huomioon lastentarhanopettajajien mukana olona tässä työskentelyssä.
Ensi keväänä pidetään kuntavaalit ja jo nyt tulisi kiinnittää huomiota tulevien ehdokkaiden kiinnostukseen koulutus- ja kasvatusasioita kohtaan.
Turvalliset ja terveet koulut ja päiväkodit ovat tärkeitä painopisteitä tulevaisuuden kiinteistöjä suunnitellessa. Myös uudet opetusuunnitelmat asettavat vaatimuksia tilojen ja välineiden suhteen. Meillä järjestön edustajilla on paljon asioita huolehdittavana, jotta
kaikkien työhyvinvointi olisi mahdollisimman optimaalista. Myös esimiehiä tulee tukea heidän yhä kasvavan työmääränsä suhteen. Heidän hyvinvointinsa vaikuttaa myös koko koulun hyvinvointiin.
 
Ivalossa 13.09.2016
 
Tiina Kyrö
OAJ:n Lapin alueyhdistyksen puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Jo joutui armas aika

Sunnuntai 31.5.2015 klo 19:24 - Marko Bohm, alueasiamies

Vuosi 2015 alkaa olla puolessa välissä ja jo nyt voidaan todeta, että se tulee jäämään monen ihmisen mieleen. Uusi eduskunta, uusi hallitus ja uusi ohjelma: pitkästä aikaa valtakunnan tason päätökset tulevat oikein kunnolla koskettamaan jokaista suomalaista. Se on samalla myös näytön paikka ammattiyhdistykselle. Neuvoteltavaa niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasolla on edessä.

Kevään aikana on työpaikoilla valittu uusia luottamusmiehiä tai annettu vanhoille tuki jatkaa uudelle kolmivuotiskaudelle. Tukea niin alueelta kuin paikallisilta toimijoiltakin tulee antaa ja myös rohkeasti pyytää. Edelleen toivon saavani kutsuja tulla paikallisyhdistysten kokouksiin tuomaan terveisiä ajankohtaisista asioista ja kuulemaan paikallisista ajankohtaisista asioista.  Tämän kevään vierailuista voi nostaa esille sen, että järjestäytyneisyys on hyvä pienillä paikkakunnilla - toisaalta toimijoiksi on joskus vaikeaa löytää uusia henkilöitä. Toimintatapoja olisi syytä pohtia, että ei kävisi niin, että kerran tehtävään lupauduttua ei siitä eroon pääse muuten kuin eläkkeelle jäämällä, jos edes silloinkaan.

Kuntien tilinpäätökset ja talousarvioiden laadinta eivät ole monessa kunnassa naurunaiheita tuottaneet. Posio oli ainoa lappilainen kunta, joka harkitsi vakavasti taloutensa parantamista lomautuksilla. Paikallisten toimijoiden yhteistyöllä niitä ei tällä kertaa toteutettu. Mutta missä kunnassa ne otetaan seuraavaksi esille? Henkilöstömenojen kasvu ei varmasti tule olemaan missään kunnassa hallitsematonta eikä merkittävää, mikä on syytä pitää esillä aina kun kunnanpäättäjiä tai ylintä virkamieskuntaa tavataan. Sama tilanne tulee olemaan ammatillisessa ja yliopistokoulutuksessa.

Edelleen haastan paikallisia ja alueellisia toimijoita vuoropuheluun, koska yhdessä tekeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpää. Tuetaan ja vaaditaan toisiamme parempiin tekoihin edunvalvontatyössä, jossa loppua ei näy.

Kommentoi kirjoitusta.

LTOL:n puheenjohtaja vieraili Rovaniemellä

Perjantai 20.3.2015 - Enni Peltoluhta

Lapin lastentarhanopettajat ry sai vieraakseen Lastentarhanopettajaliiton pj:n Anitta Pakasen 12. - 13.3.2015. Vierailun aikana tavattiin rovaniemeläisiä jäseniä, tutustuttiin kaupungin varhaiskasvatukseen sekä tavattiin kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaavia virkamiehiä ja päättäjiä.

Vierailumme alkoi Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelualuepäällikkö Tarja Kuoksan tapaamisella. Tapaamisessa olivat paikalla myös OAJ Lapin pj Matti Poikela sekä OAJ Rovaniemen pj Jaakko Sarmola. Tapaamisessa Pakanen sai tilannekatsauksen siitä, millainen on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen tilanne. Vaikka kehitettävää kaupungista löytyy muun muassa päivittämättömien tva:iden sekä pätevien lastentarhanopettajien pulan vuoksi, totesi Pakanen kuulemastaan varhaiskasvatusasioiden olevan Rovaniemellä melko hyvin valtakunnan kokonaistilannetta ajatellen.

Teerikallion päiväkodissa järjestetyn jäsenillan teemana oli lastentarhanopettajan ammattitaito sekä pedagoginen johtajuus niin tiimi- kuin esimiestasolla. Keskustelimme myös varhaiskasvatuslain tilanteesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista sekä uudesta ops 2016:sta esiopetuksen osalta. Jännitimme yhdessä, miten käy varhaiskasvatuslain, sillä se oli käsittelyssä juuri kyseisenä iltana eduskunnassa. Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa seuraavan päivän äänestyksessä.

Perjantaiaamuna jatkoimme vierailua Syväsenvaaran päiväkodilla, jossa Pakanen sai tutustua päiväkodin johtaja Silja Jaakkolan pitämän päiväkotikierroksen jälkeen rovaniemeläiseen erityisvarhaiskasvatukseen integroidun erityisryhmän kautta. Saimme seurata erityislastentarhanopettaja Reiska Rissasen pitämää pedagogisesti rikasta aamupiiriä lapsiryhmälleen. Lisäksi keskustelimme yhteisesti jäsenten kesken erityisesti pedagogisen keskustelun merkityksestä työyhteisössä, jonka koettiin edistävän niin lastentarhanopettajuutta kuin opettajan pedagogista johtamista omassa tiimissään.

Vierailumme jatkui tapaamisella Rovaniemen kaupunginhallituksen pj Sakari Trögin ja koulutuslautakunnan pj Pertti Lakkalan kanssa lounaan parissa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kattavuus, pätevien lastentarhanopettajien riittävyys sekä yksityiset päiväkodit, joiden osalta keskusteltiin erityisen paljon siitä, miten niihin varmistetaan erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Lisäksi keskustelussa nousi esiin selvä tarve sille, että jatkossakin Lapin yliopistosta valmistuisi esiopetuspäteviä lastentarhanopettajia vastaamaan koko Lapin lastentarhanopettajapulaa.

Vierailu oli kaiken kaikkiaan onnistunut, antava ja pedagogisesti keskustelurikas sekä vaikuttava. Tällaisia erilaisia keskustelufoorumeita tulisi kaiken kaikkiaan järjestää tulevaisuudessa lisää! 

Lämmin kiitos Anitta Pakaselle vierailusta ja tervetuloa uudelleen sekä suuri kiitos kaikille aktiiveille, jotka olivat osana vierailun järjestelyissä.

Kommentoi kirjoitusta.

Käytä äänioikeuttasi

Tiistai 17.3.2015 klo 10:02 - Matti Poikela, puheenjohtaja

Monien maiden poliittisessa järjestelmässä on alahuone ja ylähuone, mutta Suomessa meillä näyttää olevan hullujenhuone. Näin twiittasi europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari viitaten eduskunnan työskentelyyn sen viimeisellä täysistuntoviikolla. Myös monet koulutusalan ammattilaiset ympäri Suomen höristivät korviaan, kun hallituksen lakiesitys lukioiden ja ammattikoulujen toimilupien uudistamisesta kaatui eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Samoin kävi lakiesityksille opintotuen rajaamisesta ja toisen asteen rahoituksesta. Varhaiskasvatuslain uudistaminen sentään saatiin ensimmäisen vaiheen osalta hyväksytyksi, mutta senkin sisältö jäi kovin heppoiseksi. Alussa mainittu Jaakonsaaren twiitti on kyllä siinä mielessä osuva, että kovin harvoin on hallitus äänestänyt omia lakiesityksiään vastaan. Nyt tuli kansalle hupia koko rahan edestä. Vieläkö joku väittää, että politiikka on tylsää?

Näiden uutisten myötä raukesi monissa kunnissa vallinnut pelko siitä, että järjestämislupaehtojen avulla olisi käytännössä suljettu monta pientä oppilaitosta. Lakiesityksen raukeaminen on hyvä asia, koska kunnilla ei nyt ole mitään pakkohakua. Näin koulutuksen järjestäjät pääsevät omista lähtökohdistaan miettimään, mikä on paras tapa järjestää lukiokoulutusta ja taata sen saavutettavuus oman kunnan asukkaille jatkossa. Silti sellaiseen ajatteluun, että jollain paikkakunnalla ei lakiesityksen raukeamisen vuoksi tarvitsisi lainkaan vaivata päätä lukiokoulutuksen tulevaisuuden suhteen, ei kuitenkaan ole varaa. Olosuhteet eivät muutu mihinkään ja pienten maaseutulukioiden tulevaisuus on edelleen uhattuna.

OAJ Lapin alueyhdistyksen toimintavuosi on käynnistynyt vilkkaasti. Erityisen merkityksellisen tästä keväästä tekee huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit. On tärkeää, että lapista saadaan opettajataustaisia tai muuten koulutusmyönteisiä edustajia turvaamaan maan suurimman mutta harvaanasutuimman maakunnan lasten tulevaisuutta. OAJ Lappi järjestääkin vuosikokouksensa yhteydessä eduskuntavaalipaneelin, johon on kutsuttu ehdokkaita kaikista maakunnan alueella toimivista puolueista. On erityisen toivottavaa, että aktivoidumme kansalaisina vaikuttamaan koulutuksen puolesta. Myös paikallisyhdistyksen kannattaa järjestää tai osallistua paikkakunnilla järjestettäviin vaalitilaisuuksiin. Kiperiä kysymyksiä koulutuksesta on helppo keksiä. Vähintä, mitä yksittäisenä jäsenenä voi tehdä, on käyttää äänioikeutta. Siis, muista äänestää!

Kommentoi kirjoitusta.

Lukiokoulutuksen saavuttettavuus turvattava Lapissa

Perjantai 9.5.2014 - Matti Poikela, pj

Lukiokoulutuksen saavutettavuus turvattava Lapin kunnissa

Opetusalan ammattijärjestön OAJ: Lapin alueyhdistys ilmaisee huolensa kuntien koulutuspalvelujen tason turvaamisesta koko maakunnan alueella. Opetus ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan nykyisiltä lukiokoulutuksen järjestäjiltä eli kunnilta perutaan opetuksen järjestämislupa. Samaisen esityksen mukaan uudet järjestämisluvat myönnetään 2015 alkaen vain yli 500 oppilaan oppilaitoksille. Lapin kunnista ainoastaan Rovaniemeltä löytyy järjestämisluvan vaatimukset täyttävä oppilaitos.

Uudistusta perustellaan säästöillä ja saavutettavuuden sanotaan olevan turvattu, kun pienet lukiot jatkavat suurempien yksiköiden sivutoimipisteinä. Tässä kohtaa kuntien päättäjien on oltava tarkkana, sillä siinä vaiheessa, kun lukiokoulutuksen järjestämislupa siirtyy jollekin suuremmalle toimijalle, katoaa myös kunnallinen päätösvalta koulutuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Uudessa tilanteessa on vain ajan kysymys, koska pienet toimipisteet joutuvat kustannusrakenteen tarkastelun yhteydessä lakkautuslistalle.  On myös muistettava, että useissa pienissä kunnissa lukiolla ja peruskoululla on yhteisiä opettajia. Kun lukiokoulutus loppuu, ei peruskoulun yläkouluissakaan voida antaa opetusta pätevien opettajien voimin. Siksi on tärkeää, että jonkun muun toimijan sijasta kunnat itse yhteistyössä toisten kuntien kanssa anovat lukiokoulutuksen järjestämislupaa.

Koulutusta on kuluvalla hallituskaudella kurjistettu suhteellisesti enemmän kuin mitään muuta hallinnonalaa. Yksikään kansanedustaja tai ministeri ei ole pahoitellut asiaa, ja oppositiokin on ollut hiljaa. Juhlapuheissa Suomen on kuitenkin todettu nousevan lamasta vain koulutuksen avulla. Silti on tehty yli 200 miljoonan euron leikkaukset, jotka näivettävät kaikkea koulutusta. Hallitus pyyhkii pöytää koulutuksellisella tasa-arvolla, joka on ollut arvokas kansallisomaisuutemme ja ylpeydenaiheemme. Nyt lapsista ja nuorista tulee jatkossa yhä eriarvoisempia.

 

Matti Poikela

puheenjohtaja

OAJ:n Lapin alueyhdistys ry.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lukio, Lappi

Alueyhdistys ansaitsee paikkansa

Perjantai 27.12.2013 klo 16:34 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja 2012 - 2013

Kun puheenjohtajakauteni päättyy, on paikallaan jakaa muutama ajatus, jotka ovat viime vuosina kehittyneet opettajien edunvalvonnasta. En kuitenkaan halua ryhtyä neuvomaan ketään.

Keskiverto opettaja maksaa vuodessa ammattiyhdistyksen jäsenmaksuja hieman yli prosentin tuloistaan. Nuo maksut jakaantuvat eri tahoille: suurin osa päätyy valtakunnallisen toimintaan, mutta osalla rahoitetaan sekä paikallista että alueellista toimintaa. Mielestäni jokaisen jäsenen oikeus on tietää, mihin hänen rahansa käytetään. Vaikka se kuulostaa itsestäänselvyydeltä, on se säännöllisesti sanottava ääneen: jäsen päättää, miten hänen rahansa käytetään. Tai niin sen pitäisi mennä.

Koska jäsenet muodostavat OAJ:nkin, on toiminta paikallisyhdistyksissä ratkaisevan tärkeää. Toivottavaa on, että yhteisen järjestömme paikalliset aktiivit pyyteetöntä työtä tehdessään saavat toiminnalleen jäseniltään tuen mutta myös suunnan siitä, millaista toiminnan halutaan olevan. Vain siten jäsenmaksuilla rahoitettava toiminta voidaan suunnitella niin, että se parhaiten palvelee jäseniä.

Jokainen paikallisyhdistyksistämme ottaa oman paikkansa ja roolinsa omalla toiminta-alueellaan. Huolimatta siitä, kuinka paljon yhdistyksellä on jäseniä, ovat sen perustehtävät kaikkialla samanlaiset. Jokainen opettaja jokaisessa paikallisyhdistyksessä ansaitsee hyvin huolehditun edunvalvonnan.

Samalla on selvää, että eri yhdistyksien toimintamahdollisuudet ovat hyvinkin erilaiset. Jäsenmaksutulot ovat suorassa suhteessa jäsenten määrään. Ja sama koskee myös luottamushenkilöiden määrää. Tätä varten alueyhdistyksemme on oikea taho auttamaan paikallista toimintaa: kun yhdistämme voimamme, olemme enemmän. Voimme auttaa toisiamme kuntarajojen yli jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä, mutta myös taloudellista tukea voidaan kohdentaa tehostetusti eri paikkakunnille. Alueyhdistyksen luottamushenkilöitä voi myös pyytää avuksi vaikkapa silloin, kun neuvottelutoimintaan tarvitaan tukea.

OAJ Lappi ei siis ole jokin ulkopuolinen taho, joka sekaantuu paikalliseen toimintaan, vaan se on lappilaisen yhteistyön tulos, joka on ansainnut paikkansa kaikkien paikallisyhdistysten yhteisenä yhdistyksenä.

Kommentoi kirjoitusta.

Tunnelmia valtuustokokouksen jälkeen

Tiistai 10.12.2013 klo 11:05 - Ulla Kangasniemi, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuusto kokoontui kuluvan valtuustokauden viimeiseen kokoukseensa 20. – 22.11.2013 Espoon Dipolissa. Kokous oli samalla juhlakokous OAJ:n täyttäessä 40 vuotta, ja valtuusto halusi juhlistaa tätä merkkipaalua mm. juhlaillallisen merkeissä. Tällä kertaa kokoustekniikka oli kokonaan sähköisessä muodossa, mihin oli saatu jo ennalta ja saatiin vielä itse kokouksen alkaessakin opastusta. Varsinainen kokous sujui muutamien valtuutettujen ennakkoluuloista huolimatta hyvin sähköisine puheenvuorovarauksineen ja materiaaleineen.

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin normaalin kaavan mukaisesti ja kerran päästiin jopa äänestämäänkin valtuuston puheenjohtajistokysymyksessä. OAJ:n edustajien pitämien alustusten jälkeen valtuutettujen pitämissä puheenvuoroissa käsiteltiin edelleen mm. ammatillisen koulutuksen tilannetta ja pohdittiin opettajan roolia ja osaamista oppilaitoksia kohtaavissa äkillisissä kriisitilanteissa. Itse olisin odottanut jotain kommentteja käytyyn sopimusneuvottelukierrokseen, mutta niitä ei kuulunut.

Valtuusto otti kantaa myös mm. OAJ:n talousarvioon ja valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalauteasiaan, johon SKO:n ja TOOL ry:n edustajat jättivät eriävän mielipiteen. Kyseisten yhdistysten jäsenmaksupalautetta ollaan leikkaamassa merkittävästi. Lisäksi saatiin päätökseen OAJ:n tulevaisuustyö, jonka avulla on yritetty kaavailla koulutuksen tulevaisuuden näkymiä ja näin edesauttaa OAJ:n valmistautumista niihin ja muuttuvaan toimintaympäristöön.

Toki kokoustamisen aikana ja sen jälkeen jäi aikaa myös keskusteluille ja yhdessäololle. Juhlaillallisella kutsuvieraana oli eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja myöhemmin illalla valtuustoväkeä viihdytti ansiokkaasti Pentti Hietanen. Valtuusto halusi myös muistaa neuvottelujohtaja Juha Jäskeä, joka on jäämässä eläkkeelle keväällä 2014 ja joka oli mukana viimeistä kertaa valtuustokokouksessa. Laululla ja lahjoilla pitkästä työstä palkittu Jäske oli silminnähden liikuttunut saamastaan huomiosta. Kaunis ele valtuustokokouksen päättyessä oli kukittaa ja tällä tavoin kiittää niitä valtuuston jäseniä, jotka eivät aio asettua enää tulevissa valtuustovaaleissa ehdolle.

Kaiken kaikkiaan on todettava, että nämä neljä valtuustovuotta ovat menneet nopeasti. Pian ovat edessä uudet valtuustovaalit ja aika iso osa valtuuston kokoonpanosta tulee muuttumaan. Toivotaan, että äänestysaktiivisuus on huipussaan tulevissa valtuustovaaleissa!    

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustokauden viimeistä kokousta kohti

Torstai 14.11.2013 klo 10:44 - Matti Alanärä, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuuston toimikausi lähestyy loppuaan, ja nykyisen valtuuston viimeinen kokous pidetään kolmipäiväisenä Espoon Dipolissa 20.-22.11. Nykyinen valtuustokausi on ollut uuden puheenjohtajan aikaa, ja järjestömme on ollut myös hänen kaudellaan edukseen esillä tiedotusvälineissä.

Kaudella on myös uusittu järjestön säännöt kauttaaltaan ja järjestörakenteen uudistaminen on saatu tietyllä tavalla määränpäähänsä alueyhdistysuudistuksen yhteydessä. Samalla suuntaamme tulevaisuuteen arvioimalla koulutuksen suuntaa niinkin pitkälle kuin vuoteen 2030. Tämän työn osalta alueyhdistyksemme on ollut vahvasti mukana ideoinnin alkuvaiheesta asti.

Kokouksessa pyritään myös yhtenäistämään eri jäsenryhmien jäsenmaksupalautukset siten, että OAJ keskusjärjestönä vastaisi yhtäläisesti eri ryhmien edunvalvonnan toiminnasta.

Talouspuolella on edessä mittava satsaus OAJ:n toimistorakennuksen uudistamiseen, johon on varauduttu pitkään taloudellisesti, eikä toimenpide siten vaikuta jäsenmaksun suuruuteen, vaikka iso onkin.

Kokouksella on käsiteltävänä myös aloite, joka koskee opettajien sijaisjärjestelyjä ja niissä monin paikoin käytännöksi otettua järjestelyä, jossa opettaja joutuu hoitamaan oman toimensa ohella poissaolevan opettajan työt pienellä korvauksella. Hallituksen esityksen toteutuessa ryhdymme selvittämään tilanteen koko maassa ja ryhdymme tarpeellisiin konkreettisiin virka- ja työehtosopimukseen sekä lainsäädäntöön perustuviin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi. OAJ tiedottaa asiasta jäsenille sekä paikallisille alueellisille toimijoilleen.

Nyt kun valtuustokausi lähestyy loppuaan, on syytä aloittaa uuteen kauteen valmistautuminen etsimällä hyviä ehdokkaita uuteen valtuustoon. Olisi toivottavaa, että kaikkialta eri puolilta laajaa vaalipiiriämme olisi ehdolla innokkaita OAJ-vaikuttajia.

Hyvää loppuvuotta!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvointiyhteiskuntaa tarvitaan myös tulevaisuudessa

Perjantai 4.10.2013 klo 22:50 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Olemme tottuneet elämään hyvinvoivassa Suomessa. Nykyisessä taloustilanteessa näyttää yhä selvemmältä, että tulevien sukupolvien hyvinvointi on uhattuna. Opettajana en voi hyväksyä sitä, että lapset ja nuoret joutuvat maksamaan elintason säilyttämisen hinnan.

Kasvatus ja koulutus ovat sellaisia julkisia palveluita, joita on kyettävä järjestämään laadukkaasti myös sellaisina aikoina, kun yhteinen taloutemme on kovilla. Ymmärrän, että kuntien taloutta pitää tasapainottaa. Sen sijaan en ymmärrä niitä puheita, joissa kuntien alijäämä paikataan tinkimällä sivistystehtävistä. Kelpoisuuksien alentaminen, koulujen lakkauttaminen tai ryhmäkokojen kasvattaminen ovat säästökeinoina aivan liian lyhytnäköisiä, sillä palvelutason alentaminen johtaa samalla vääjäämättä tulevien sukupolvien osaamistason laskemiseen. Kuntaliitosten mahdollisuuksia ja kuntien tehtäviä pitää tarkastella rohkeasti, mutta ylilyönteihin ei pidä Lapissakaan ryhtyä.

On hyvä, että valtio on ottanut tavoitteikseen oppivelvollisuusiän nostamisen ja nuorisotakuun toimeenpanon tehostamisen. Niiden rahoitus pitää pystyä turvaamaan. Hallituksen rakenneohjelmaan on kirjattu myös huolestuttavia tavoitteita: Epäselväksi jää esimerkiksi se, miten koulutuksen alueellinen tasa-arvo turvataan, kun halutaan lisätä opiskelijamääriä työelämän kannalta keskeisillä aloilla.  Niin ikään valtionosuusjärjestelmäuudistus tulee toteuttaa kaikkien kuntien tarpeet huomioiden. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita halutaan vähentää neljässä vuodessa jopa miljardilla eurolla, mutta opetusala ei mielestäni saa olla niiden joukossa, joilta ollaan ensimmäisenä leikkaamassa.

Ylen uutisten syyskuussa kunnille suuntaama kysely tuotti lasten ja nuorten näkökulmasta tylyjä tuloksia: kuntien talousongelmien ratkaisukeinoista ensimmäiseksi nostettiin koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen. Se oli siis suositumpi leikkauskeino kuin se, että palvelutason heikennykset vaikuttaisivat kaikkiin kuntalaisiin. Muitakin käsittämättömiä viestejä kuuluu valitettavasti eri puolilta Suomea: yhä useampi kunta lomauttaa tai jopa irtisanoo työntekijöitään. Kuntien talous on epäilemättä vaikeassa jamassa, mutta ongelmista selviytyminen ei ole pelkästään kuntien työntekijöiden asia. Talousvaikeudet pitää hoitaa yksituumaisesti kaikkien kuntalaisten yhteistyönä.

Jos kuntapäättäjät kaikesta huolimatta päättävät leikata kasvatuksesta ja koulutuksesta, on lopputulos karu. Yhä useampaa nuorta uhkaa elämä ilman koulutuspaikkaa, ja koulutuksen laatu heikkenee, jos kasvatusta, opetusta ja ohjausta on saatavilla entistä vähemmän. Yhä useampaa lasta uhkaa kouluviikko ilman opetussuunnitelman mukaista ja turvallista opetusta, jos opettajat lomautetaan.

Eri tutkimusten mukaan suomalainen koulu on viime vuosina ollut maailman parhaimmistoa. Laadukas koulutus on perinteisesti ollut rakentamassa hyvinvoivaa Suomea. Uskon, että Lapissa haluamme antaa tulevienkin sukupolvien nauttia hyvinvointiyhteiskunnasta. Kasvatuksesta ja koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu.

Kommentoi kirjoitusta.

Aloituspaikkojen leikkaus on yhä kohtuuton

Torstai 27.6.2013 klo 17:26 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja vähennetään lähivuosina lähes 900:lla. Vaikka opetusministeri Kiuru onkin oikealla linjalla siinä, että aloituspaikkoja ei vähennetä niin paljon kuin vielä viime vuonna suunniteltiin, on aloituspaikkojen leikkaaminen Lapin tulevaisuuden kannalta kohtuutonta.

Siinä missä ministerin lappilaiset puoluetoverit puolustavat ministerin linjaa, on mielestäni näköpiirissä yhä selkeämmin lappilaisen koulutuksen alasajo. Koulutusta tarvitsevat nuoret hakeutuvat yhä useammin muualle Suomeen, ja samalla täydennyskoulutusta tarvitsevat aikuisetkin joutuvat pettymään. Erityisen huolestunut olen Itä-Lapista, joka uusimmilla päätöksillä tyhjennetään entistä nopeammin, ja valitettavasti sama linja levinnee lähivuosina muuallekin maakuntaamme.

1 kommentti .

Koulut ovat paljon vartijoita

Lauantai 27.4.2013 klo 13:24 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Viime viikkojen voimakas yhteiskunnallinen keskustelu on jälleen osoittanut, kuinka merkittävässä asemassa koulut ja niiden henkilökunta ovat suomalaisessa yhteiskunnassa. Päiväkodeilta, kouluilta ja oppilaitoksilta odotetaan paljon, ja yhtä usein niitä ollaan valmiita kritisoimaan voimakkainkin sanankääntein. Kaikilla, jotka ovat joskus käyneet koulua, on mielipide kouluista. Toivottavaa olisi, että mielipiteet perustuisivat nykytodellisuuteen eivätkä muistoihin.

On tietysti hienoa, että kouluissa tehtävä tärkeä työ kiinnostaa. Koulut eivät voi olla irrallaan muusta maailmasta, vaan niiden toiminta pikemminkin heijastaa yhteiskunnan arvoja. Huolestuttavaa on, että eri puolilta Suomea kuulemme tietoja siitä, kuinka uhittelu kouluissa on raaistunut ja kuinka työrauha on entistä vaikeampi saavuttaa. Opettajia syytetään toisaalta valtuuksiensa ylittämisestä ja toisaalta arvovallan puutteesta. Onneksi suurin osa huoltajista on yhä valmiina yhteistyöhön opetusalan ammattilaisten kanssa - onhan kodin ja koulun yhteistyö onnistuneelle kasvatukselle välttämätön edellytys.

Huolissaan pitää mielestäni olla siitä, että koulujen ja oppilaitosten työlle ei osoiteta riittävästi resursseja. Lomautuksilla uhitellaan, opetusryhmäkoot ovat liian isoja tai lähiopetuksen määrää vähennetään. Opetukseen liittyviä välttämättömiä hankintoja vähennetään, ja opetushenkilökuntaa irtisanotaan. Opetuksen määrä ja laatu kärsivät, ja näistä opiskelijan oikeuksien heikennyksistä pitäisi opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa olla huolissaan.

Koulut ja oppilaitokset ovat paljon vartijoita niille annettujen yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi: niissä tehtävä työ auttaa lappilaisiakin lapsia ja nuoria rakentamaan omaa ja maakuntansa tulevaisuutta. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat heikentää ammatillisen koulutuksen toimintamahdollisuuksia etenkin Pohjois-Suomessa toteutuvat, on tuon tulevaisuuden tekeminen yhä vaikeampaa. Opettajat haluavat aina antaa lapsille ja nuorille hyvät eväät elämään. Toivomme, että siihen annetaan tulevinakin vuosina mahdollisuus.

Kommentoi kirjoitusta.

Sääntöuudistus ohjaa toimintaa

Maanantai 25.3.2013 klo 18:55 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Alueyhdistyksen toiminnan viides vuosi on jo pitkällä. Toimintamme on vakiintunut tietyntyyppiseksi, mutta uudistamiselle ja uudistumiselle on aina tilaa.

Vuoden alusta toimintansa aloittivat muista alueyhdistyksistä tutut ammattiryhmätiimit. Itse asiassa OAJ Lappi on alueyhdistyksistä ainoa, jonka organisaatiossa on vielä selkeitä jäänteitä toimintansa lopettaneiden ysi-piirien toiminta-alueista. Ammttiryhmätiimien tärkeimpänä tehtävänä pidän oman ammattialan tilanteen seuraamista ja asioiden valmistelemista yhdistyksen hallituksen päätettäväksi. Etenkin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkausten uhatessa tai peruskoulujen opetussuunnitelmauudistuksessa tiimien asiantuntemus on korvaamattoman tärkeää. Alueellisten jaosten tehtävä puolestaan on mm. lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisen opettajuuden merkitystä.

Alueyhdistys on mitä suurimmassa määrin edunvalvontayhdistys, ja tuota edunvalvonnan osuutta pitää edelleen lisätä. Yhdistyksemme ei mielestäni tule tyytyä sinänsä tärkeään keskustelufoorumina toimimiseen, vaan meidän on yksituumaisesti valvottava lappilaisten opettajien etuja. Edunvalvonnan valmistelusta vastaa alueasiamiehen vetämä edunvalvontatiimi, jonka työlistalla on tänä vuonna mm. opetusvelvollisuustyöajalla toimivien opettajien yt-ajankäytön valvominen. Ohjeet yt-ajan käytöstä tulevat todennäköisimmin paikalliseen käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Edunvalvonnan työlistalla on luonnollisesti myös lomautusten vastainen toiminta kaikissa koulumuodoissa.

Lappilaisten opettajien etuja olemme tänä talvena valvoneet monissa eri tapaamisissa, joihin olemme vieneet oman alueemme opettajien näkemyksiä. Olemme tavanneet mm. opetusministerin sekä useita kansanedustajia. Myös koulutuksen ja kasvatuksen viranomaistehtäviä hoitavien tahojen kanssa tapaamme säännöllisesti. Näiden tapaamisten perusteella uskallan todeta, että OAJ Lappi tunnetaan jo laajalti, ja näkemyksistämme ollaan kiinnostuneita. Tämä kontaktiverkosto luo hyvän pohjan toimintamme uskottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa päätettäväksi tulevat yhdistyksemme uudet säännöt. Huomattavaa on, että säännöissämme ei mainita sen paremmin jaoksia kuin tiimejäkään. Sääntömuutoksen yhteydessä tehtävät valinnat määrittelevätkin sen, millaiset toimintaedellytykset yhdistyksen hallitukselle ja muille toimielimille annetaan. Sääntöuudistuksen voikin sanoa ohjaavan toimintaamme tällä kertaa vähintään yhtä paljon kuin toimintasuunnitelmamme. Omasta puolestani toivon, että OAJ Lapin uusien sääntöjen myötä toimintamme on entistä lähempänä jäseniämme ja että voimme olla yhä suuremmaksi hyödyksi lappilaisille opettajille.

Kommentoi kirjoitusta.

Lastentarhanopettajien ajankohtaisia

Torstai 7.2.2013 klo 10:43 - Kirsti Turska, OAJ:n valtuuston jäsen

Lähes 40 vuotta vanha päivähoitolaki joutaa jo romukoppaan! Lakiuudustus on ollut Lto-liiton tavoitteissa jo ainakin yli 10 vuotta ja nyt se on vihdoin toteutumassa. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamistyöryhmä (toimikausi 7.12.2013-28.2.2014) aloitti työskentelynsä 10. tammikuuta. Työhön on kutsuttu laajasti asiantuntijatahoja. Lastentarhaopettajaliiton ja OAJ:n edustajat osallistuvat lakityöryhmän työhön ja luotan siihen, että panostus on vahvaa ja osaavaa. 

Ltol:n valtuusto on laatinut linjauksia varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen:

  • Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat kunnassa lähipalveluja ja ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
  • Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen on oltava kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien ulottuvilla. 
  • Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riittävän pienessä ryhmässä. 
  • Jokaisessa päiväkotiryhmässä on oltava kaksi lastentarhanopettajaa. 
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita on tarjottava kaikissa kunnissa. 
  • Päiväkodin johtajan tehtäväalue on inhimillinen. 
  • Sijaisjärjestelyt toimivat. 
  • Lapsivaikutusten arviointi ohjaa päätökentekoa. 
  • Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehditaan ja työympäristöt ovat terveellisiä.

Lto-liiton puheenjohtajistossa ja koulutuspoliittisessa työryhmässä pääsen osaltani vaikuttamaan edustajiemme kautta lakivalmistelun sisältöihin joten on tärkeää saada kuulla kentän mielipiteitä. OAJ:n Lapin alueyhdistyksen hallitus valitsi tehtäväkseni oman alan alueellisen ammattiryhmätiimin vetämisen. Tehtävänä on koota tiimit seuraavan hallituksen kokoukseen mennessä. Tässäpä onkin hyvä aihe saada kentältä mielipiteitä ja kannanottoja.

Lappilainen edunvalvonta on hyvällä mallilla. Meillä on monta erinomaista lastentarhanopettaja-aktiivia paikallisella ja myös valtakunnan tasolla. He myös ottavat varmasti kiitollisina vastaan viestiä lto-jäseniltä.

Uuden vuoden vaihtuessa toteutui myös varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tämäkin tulee vähitellen olemaan monessa suhteessa merkityksellinen asia myös varhaiskasvatuksen arjessa. Päivähoito mielletään yhä paremmin kasvatukseksi ja opetukseksi, ei sosiaalihuolloksi. Tehdään työtämme näkyväksi ammatillisesti ja osaavasti.

Seuraavia työ- ja virkaehtosopimuksia koskevat neuvottelut tulevat taas jo alkuvuonna ajankohtaiseksi, ja niihin otetaan myös kantaa hallituksessa ja valtuustossa.

Toivotan aurinkoisia keväthankia ja leutoja hiihtokelejä sekä toivon paljon viestejä Lapin alueyhdistyksemme alueen lastentarhanopettajilta! 

Lähdetään porukalla  ”Aistimaan Stadia” valtakunnalliset lastentahanopettajapäiville Helsingin Finlandia-talolle 28.-29.9.2013 Päivien teemana on lasten kulttuuri. Ilmoittautuminen näille päiville alkaa pian.

Kommentoi kirjoitusta.

Rohkeasti uutta kohti

Maanantai 7.1.2013 klo 17:51 - Marko Bohm, alueasiamies

Uusi toimintavuosi on alkamassa uudella toimintasuunnitelmalla ja osittain uudistuneella hallituksella. Ikää yhdistyksellämme on vasta 4 vuotta. Tämä meidän kannatta muistaa, yhdistyksen toimintatavat eivät ole ”kiveenhakatut” eivätkä perinteet velvoita, toivottavasti.  Ammattiyhdistystoiminta on ollut ja tulee olemaan jäsentensä edunvalvontaa, mutta vanhat tavat eivät enää riitä.

OAJ Lappi on 3300 opettajan yhdistys, mutta kuinkahan monta meidän jäsenestämme on ”onnellisen” tietämätön kuulumisestaan tähän yhdistykseen tai sen tavoitteista, toiminnasta ja muista jäsenistä? Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi uudenvuodenpuheessaan esille oleskeluyhteiskunnan, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan pöydän. Onko meidän yhdistys oleskeluyhdistys? Toivottavasti ei.

Yhdistyksemme on tavoitettava jäsenensä ja kerrottava mihin toisiamme tarvitaan ja miten toimintaan voi vaikuttaa. Lappilaisista kunnista Rovaniemi, Posio ja Enontekiö ovat mukana oikeusministeriön Kansalaisten osallistumisympäristö – hankkeessa, joka on osa VM:n koordinoimaa, hallitusohjelmaan sisältyvää Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamishanketta (SADe). (Kapulakieltä kyllä, mutta ajatus kiehtoo).  Uudessa Otakantaa.fi-palvelussa virkamiehet, kansalaiset ja järjestöt voivat nostaa asioita yhteiseen käsittelyyn luomalla hankkeen. Sen voi rakentaa erilaisista osallistumistavoista, kuten keskusteluista, kyselyistä, suorasta verkkokeskustelusta tai vaikkapa dokumentin työstöä yhdessä. Olisiko meidän yhdistystoimintaan tästä jotakin otettavissa? Pari muuttujaa matkalla voi olla hyväkin asia. 

Kommentoi kirjoitusta.

Vuoden lopuksi

Perjantai 14.12.2012 klo 16:17 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Ensimmäinen vuoteni alueyhdistyksen puheenjohtajana on päättymässä. On aika hiljentyä pyhien viettoon ja samalla pohtia, mitä on tullut tehtyä (ja mitä on jäänyt tekemättä).

Koen, että alueyhdistyksemme on entistä voimakkaammin kaikkien yhteinen yhdistyksemme. Mielestäni toteutamme varsin hyvin valtakunnallista tavoitetta yhteisestä opettajuudesta. Kun OAJ Lappi ottaa kantaa, ovat kaikki lappilaiset opettajat toistensa tukena. Vuoden aikana olemmekin ajaneet monin eri tavoin erilaisten ammattiryhmiemme asioita erilaisissa tilaisuuksissa. Toisinaan edunvalvontamme on keskittynyt ammatillisten opettajien puolustamiseen yt-neuvotteluissa, ja toisinaan olemme olleet vaatimassa lastentarhanopettajakoulutusta Lapin yliopistossa annettavaksi. Toisinaan olemme pitäneet jäsentilaisuuksia pientenkin paikallisyhdistysten jäsenille ja toisinaan olemme kokoontuneet koko yhdistyksen voimin seminaareihin ja koulutuksiin.

Erityisen tyytyväinen olen myös tämän vuoden alusta alkaneeseen alueasiamiestoimintaan. Kuluneen vuoden aikana olen saanut erinomaisen tuen toiminnalleni oman asiamiehemme Marko Bohmin tekemästä työstä. Tällainen toistemme asiantuntemustamme hyödyntävä työparitoiminta on hyvä osoitus siitä, kuinka yhdistystoiminta vaatii toimiakseen aina useiden henkilöiden työpanoksen. Samoin kiitän yhdistyksemme muita aktiiveja panoksestanne yhteiseksi hyväksemme. Kuten eri tilaisuuksissa vuoden aikana olen korostanut: OAJ on yhteinen järjestömme, ja erityisesti me lappilaiset olemme toisiamme varten – yhdessä olemme vahvoja.

Vuoden aikana olemme luoneet kontakteja eri tahoihin, ja alueyhdistyksemme on entistä tunnetumpi läheisten sidosryhmiemme kanssa. Esimerkiksi omien kansanedustajien kanssa olemme tämän vuoden aikana saaneet useinkin keskustella Lapin opettajien asioista. Yhtä tärkeänä pidän toisaalta sitä, että olen saanut tavata paikallisyhdistysten jäseniä eri puolilla Lappia. Nämä kohtaamiset ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että opettajien edunvalvonta on hyvällä tolalla. Opettajilta saamani viestit ovat myös suoraan näkyneet alueyhdistyksemme toiminnassa.

Ensi vuodellekin on epäilemättä paljon tehtävää. Edunvalvonta ei tule koskaan valmiiksi, joten yhteinen työmme Lapin opettajien parhaaksi jatkuu taas lomien jälkeen.

1 kommentti .

Toisen asteen koulutuksen leikkaukset huolettivat OAJ:n valtuustoa

Perjantai 23.11.2012 klo 22:35 - Ismo Lahtela, OAJ:n valtuuston jäsen

Tulevat toisen asteen koulutuksen leikkaukset puhuttivat eniten OAJ:n valtuutettuja valtuuston syyskokouksessa 21.11.-23.11.2012 Helsingissä. Opettajien irtisanomiset, lomautukset ja muut säästöihin tähtäävät toimenpiteet ovat toisen asteen koulutuksessa jo nykyistä arkipäivää.  Uhkana on jopa useiden tuhansien opettajien irtisanomisia. Opetusministeri Gustafsson ei kuitenkaan vielä uskonut mentävän näin pitkälle säästötoimenpiteissä kun häneltä tätä asiaa kyseltiin. OAJ:n valtuusto otti kantaa juuri toisen asteen leikkauksiin valtuustotiedotteessaan.

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. OAJ:n hallituksen esityksestä keskusteltiin jonkin verran mutta merkittäviä muutoksia ei toimintasuunnitelmaan tehty. Samoin hyväksyttiin vaali- ja äänestysjärjestykset muutoksineen. Ysiläisten vaalipiireiksi tuli siten alueyhdistykset. Reilun vuoden päästä keväällä 2014 meillä on jälleen OAJ-valtuustovaalit edessä.

Talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä nousi puheeksi valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteet. Niihin ei tällä kertaa tehty muutoksia. Kuitenkin OAJ:n hallitus aloittaa neuvottelut valtakunnallisten yhdistysten kanssa siitä onko toiminnassa ja tehtävissä tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista johtuen tähän jäsenmaksupalautteeseen voitaisiin tehdä muutoksia. Myös OAJ:n koulutukseen tulevien matkakorvaukset puhuttivat valtuutettuja.  Kuitenkaan ponsiesitys siitä, että kilometrikorvaus koulutustenkin osalta nostettaisiin verottajan hyväksymään korvaukseen asti (0,45€/km) ei mennyt läpi vielä tässä talousarviokäsittelyssä mutta tulevissa talousarvioissa tämäkin asia voidaan ottaa huomioon.

Valtuusto sai selvityksen edunvalvonta ja järjestöasioista. OAJ Lapin kevätvaltuustossa esiin nostama asia etäkokoustamisen ja –koulutuksen käyttöön otosta myös OAJ:ssä on tuottanut tulosta. Valtuustossa kerrottiin OAJ:n valinneen ohjelmiston, jota ryhdytään käyttämään etäkokoustamisessa. Edunvalvonnasta nousi esiin mm niin sanottujen vanhamuotoisten opettajien palkkaus. Asia on sopimusneuvotteluasia, joten palkkauksen korjaaminen näiden opettajien kohdalla jää sopimusneuvotteluihin.

Tulevaisuustyö jatkui syysvaltuustossa. Työskentelytapaahan harjoiteltiin OAJ Lapin syyskokouksen yhteydessä. Myös valtuutetut tuntuivat sitoutuvan tähän tulevaisuustyöhön hyvin vaikka ryhmätyöskentelyn ajankohta torstaipäivän päätteeksi ei ollut paras mahdollinen. Tulevaisuustyö jatkunee vielä kevätvaltuustossa.

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti valtuuston syyskokousta

Tiistai 13.11.2012 klo 20:52 - Tanja Rantala, OAJ:n valtuuston jäsen

Ensi viikolla OAJ:n valtuusto kokoontuu jälleen syyskokoukseensa, tällä kertaa Helsinkiin. Asialistalla on mm. toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle kahdelle vuodelle, talousarvio vuodelle 2013 ja vaali- ja äänestysjärjestyksen uusiminen.

Valtuuston kokouksessa jatkuu myös kevätkokouksessa alkanut tulevaisuustyö. Työpajatyöskentelyyn asian puitteissa on varattu reilusti aikaa kolmen päivän kokouksessa. Saamme pohtia annettuja teemoja muutaman valtuutetun ryhmissä ennakointikehyksen pohjalta. Me lappilaiset olimme itse asiassa kehyksen koekäyttäjiä oman syyskokouksemme koulutusosiossa.

Monisivuiseen toimintasuunnitelmaan paneutuminen vaati aikaa, mutta ensimmäisen lukukerran jälkeen täytyy sanoa, että suunnitelmaan on saatu monia erittäin tärkeitä asioita kaikkien jäsenryhmien osalta sekä yhteisesti että erikseen. Itselleni tärkeää on, että suunnitelmaan on kirjattu vaikuttaminen uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun sekä lastentarhanopettajien koulutuspaikkojen lisäämiseen.

Eilen sain kuulla suru-uutisen: yksi valtuustoryhmämme jäsen on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mieleeni tulevat monet hersyvät ja ihmisläheiset jutut sekä puheet, joita Arjalta saimme kuulla. Nyt mieli on maassa ja on hivenen vaikea keskittyä teksteihin, mutta tällaista elämä on. Lämpimästi Haapaojan Arjaa muistellen, ja kuitenkin tulevaisuuteen suunnaten. Luulen, että näin Arjakin olisi meidän toivonut tekevän!

Kommentoi kirjoitusta.

Leikkaukset ovat harkitsemattomia

Lauantai 10.11.2012 klo 9:18 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön aikomus vähentää ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja on merkki huonosta harkintakyvystä. Yli viidesosan leikkaus opiskelupaikoista ottaa ehkä huomioon ikäluokkien pienentymisen mutta ei lainkaan sitä, kuinka moni syrjäseutujen Suomen nuorista on vailla toisen asteen koulutusta. Ministeriön toimenpiteet ovat omiaan nopeuttamaan Pohjois-Suomen tyhjentymistä ja alueellisen tasa-arvon tavoitteen romuttumista.

Lue lisää »

2 kommenttia .

Kaikkien asialla eturintamassa

Torstai 1.11.2012 klo 13:37 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Olen toiminut alueyhdistyksen puheenjohtajana pian vuoden ja OAJ:n hallituksen jäsenenä noin puoli vuotta. Näissä tehtävissä olen päässyt tapaamaan runsaasti oman alueemme opettajia ja muita opetus- ja kasvatusalojen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä.

Erityisen tärkeänä olen pitänyt sitä, että olen yhdessä alueasiamiehen kanssa käynyt vierailuilla eri paikallisyhdistyksissä. Matkamittariimme on tänä vuonna kertynyt noin 3000 kilometriä. Käynneillämme eri puolilla maakuntaa olen ilokseni huomannut, kuinka hyvää työtä eri yhdistyksissä tehdään. Edunvalvontaan ja muuhun toimintaan panostetaan mukavasti, ja jäsenistä pidetään hyvää huolta. Samoin yhteydet työnantajan suuntaan näyttävät olevan kunnossa. Ilman tällaisia paikallisten aktiivien tapaamisia en voisi kuvitellakaan voivani oikeasti edustaa kaikkia Lapin opettajia.

Alueyhdistys pitää siis todella huolta kaikista jäsenistään. Olemme toisiamme varten: huolehdimme eri jäsenryhmistä eri oppilaitoksissa eri paikkakunnilla. Tämä kokonaisvaltaisen edunvalvonnan näkökulma on mielessämme myös silloin, kun tapaamme eri sidosryhmien edustajia. Siis esimerkiksi kun marraskuun lopulla keskustelemme Lapin tilanteesta oman alueemme kansanedustajien kanssa.

Edunvalvonta ja muu alueyhdistyksen toiminta ei kuitenkaan voi olla pelkkää tässä hetkessä elämistä, vaikka suuri osa toiminnastamme on reagointia päivänpolttaviin asioihin. Meidän on myös osattava ennakoida tulevaa. Keskusjärjestömme on ottanut asiakseen pohtia koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen tulevaisuutta. Fokuksessa on ideaali koulu vuonna 2030. Tätä tulevaisuustyötä käsitellään reilun vuoden ajan mm. OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa mutta myös omassa alueyhdistyksessämme. Itse asiassa OAJ Lappi on ensimmäisessä eturintamassa tulevaisuuden tekemisessä, sillä tämänvuotisessa syysseminaarissa koeponnistamme sen työskentelyn, joka valtuustolla on edessään myöhemmin marraskuussa.

Vuonna 2013 jatkamme edelleen ponnisteluja kaikkien lappilaisten opettajien hyväksi. Tähän kuuluu paitsi tulevien vuosien haasteiden visiointi, myös arkinen ja ajankohtainen Lapin ja lappilaisuuden puolestapuhuminen.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »