Ammattijärjestössä ei (pidä) tehdä siltarumpupolitiikkaa

Maanantai 17.8.2020 klo 13:14 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Toisinaan voimme lukea lehdistä kriittisiä mielipiteitä, joissa ammattiyhdistyksiä syytetään keskittymisestä oman etunsa valvomiseen. Näiltä kommentoijilta kuitenkin unohtuu yleensä noin kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin: ammattiyhdistykset keskittyvät jäsentensä etujen valvomiseen. Ja toiseksi: etujärjestöjen tehtävänä on nimenomaan edunvalvonta. Sitä vartenhan meillä on esimerkiksi oma ammattijärjestömme.

Olen ollut mukana OAJ:n toiminnassa eri tavoin noin 15 vuotta. Tuona aikana olen toiminut sekä oman ammattiyhdistykseni puheenjohtajana että OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsenenä. Pidän tärkeänä, että kaikessa toiminnassa keskiössä on tavallinen jäsen. Yhteisen järjestömme suurten ja pienten linjausten tulee ottaa huomioon se, miten yhteiset näkemyksemme vaikuttavat jokaisen opettajan työhön. Ja etuihin, joita ollaan valvomassa.

Koska haluamme puolustaa yhteistä opettajuutta, tarkoittaa se sitä, että toisinaan meidän täytyy olla puolustamassa sellaisia etuja, joista ei meille itsellemme ole välitöntä hyötyä. Esimerkki tästä on se, kuinka varhaiskasvatuksen opettajat saadaan mukaan samoihin sopimuksiin kaikkien muiden opettajien kanssa. Kaikkien opettajien oikeasti yhteinen sopimus koituu tulevina vuosina kaikkien muidenkin OAJ:n jäsenten hyödyksi, ja siksi samaan sopimukseen pääseminen oli tärkeä tavoite myös peruskoulujen ja lukioiden opettajien näkökulmasta. Yhtä lailla myös virkaehtosopimusneuvotteluissa tulee nähdä omaa työpaikkaa ja paikkakuntaa laajemmalle. Jos jokainen edunvalvoja asettaa neuvottelutavoitteet vain omasta näkökulmastaan ja omista tarpeistaan, ei kokonaisuudessa päästä kovinkaan pitkälle.

Sekin kannattaa tunnustaa, että edunvalvonnassa ei aina onnistuta ja joskus tavoitteista pitää tinkiä. Ammattijärjestön edunvalvonta hoidetaan aina neuvottelemalla työnantajien edustajien kanssa. Näin toimitaan sekä työnantajakohtaisella tasolla omalla paikkakunnalla että valtakunnan tasolla. Siinä missä OAJ:n edustajat lähtevät neuvotteluihin omin tavoitteineen, myös työnantajilla on omat tavoitteensa. Lopputulos on aina kompromissi – ei etukäteen saneltu lopputulos.

Luottamushenkilöiden on myös osattava huolehtia kokonaisuudesta, eikä siltarumpupolitiikka kuulu valtakunnalliseen ammattijärjestötoimintaan. Samojen asioiden ajaminen vuodesta toiseen on perusteltua vain silloin, kun kyseessä on oikea ongelma, joka vaatii korjausta. Pelkkä ongelmien osoittaminen ilman kykyä ratkaista ne pysyvästi ei toimi.

Edellä sanotusta huolimatta tai juuri sen vuoksi olen edelleen idealisti. Luotan siihen, että OAJ:n edunvalvonta on monipuolista, uskottavaa ja jäsenet huomioivaa. Kun järjestö toimii demokraattisesti, se pystyy hoitamaan tehtävänsä. Yhteisten edustajiemme tehtävä on pitää huoli siitä, että jokaisen jäsenen ääni kuuluu myös jatkossa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Kesän kynnyksellä

Perjantai 29.5.2020 klo 18:59 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Alkuvuonna olimme uuden yhteisen kokemuksen äärellä. Opettajan työ muuttui poikkeuksellisen nopeasti sellaiseksi, jota kukaan ei osannut ennustaa lukuvuoden eikä edes lukukauden alussa. Etäopetukseen ja etätyöhön siirtyminen onnistui päällisin puolin hämmästyttävän sujuvasti. Kouluja ja opettajien ammattitaitoa hehkutettiin enemmän kuin aikoihin. Kyllä kelpasi olla opettaja!

Pinnan alla kuitenkin muhi. Työaikaa meni aiempaa enemmän, eikä sitä korvattu riittävästi. Näin ei pitäisi päästä käymään, ja palkkauksessa pitää poikkeusoloissakin noudattaa virka- ja työehtosopimuksia. Sopimuksia ei voi jättää noudattamatta vain sillä perusteella, että joillakin muilla aloilla joudutaan irtisanomaan ja lomauttamaan henkilökuntaa. Valitettavasti eräät työnantajat saivat myös päähänsä ryhtyä lomauttamaan myös opettajia.

Samalla haluan kuitenkin olla toiveikas ja ajatella armollisesti. Meidän ei tarvitse selvitä enemmästä kuin mihin pystymme. Jos (tai kun) emme saavuttaneet etäopetuksen vuoksi samoja tavoitteita kuin lähiopetuksessa, siitä ei pidä olla huolissaan. Olisikin suorastaan hämmästyttävää, jos poikkeusolot eivät näkyisi opetuksessa ja oppimisessa mitenkään. 

Oma lukunsa oli myös se, että merkittävä osa opettajista jatkoi loppuun saakka normaalia työtään. Arvostan todella paljon teitä, jotka ahkeroitte joka päivä lähiopetuksessa. Samoin haluan tässä kiittää kaikkia niitä esimiesjäseniämme, jotka parissa viikossa valmistelivat työpaikkamme lähiopetukseen palaamista varten. Taisipa käydä niin, että 11 päivän työn suunnitteluun meni vähintään toiset 11 päivää.

Aivan toukokuun lopussa saavutettiin myös sopimusneuvotteluissa jotakin ihan uutta. Vielä lukuvuoden ja lukukauden alkaessa OAJ:n neuvottelutavoitteet olivat vain tavoitteita ja joiltakin osin pitkäaikaisia haaveita, mutta niin vain silläkin rintamalla saavutettiin asiallinen lopputulos.

Olisi toki hurskastelua väittää, että tänäkään vuonna uudet sopimukset olisivat kautta linjan ihanteelliset, sillä vielä jäi parannettavaa seuraaviinkin neuvotteluihin. Pidän kuitenkin merkittävänä, että myös opettajat saavat samansuuruiset palkankorotukset kuin muutkin ja että kikyilystä päästään eroon. Ja vaikka itse olenkin peruskoulun aineenopettaja, olen tavattoman onnellinen siitä, että lopultakin saamme kaikki oaj:läiset opettajat samaan sopimukseen. Tervetuloa, varhaiskasvatuksen ammattilaiset!

Toivon, että tämä kevät jää sukupolvikokemukseksi muiden joukkoon. Kokemukseksi opettajan työn arvostuksen noususta ja siitä, että sittenkin selvisimme.

Kommentoi kirjoitusta.

Monen poikkeuksen keskellä

Perjantai 17.4.2020 klo 16:45 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Sanotaan, että poikkeus vahvistaa säännön. Tämän kevään aikana olemme joutuneet tahtomattamme kohtaamaan sellaisia poikkeuksia, että kun lopulta palaamme normaaliin, voi olla, että säännöt ovat muuttuneet.

Koronaviruspandemia on muuttanut kaikkien OAJ:n jäsenien työtä. Jotkut meistä joutuvat edelleen työskentelemään oppijoiden kanssa, vaikka toiveena olisi etätyön mahdollisuus. Jotkut puolestaan tekevät etätyötä, joka kuormittaa kohtuuttomasti. Opetuksen järjestämisessä on valitettavasti suuriakin eroja. Erot konkretisoituvat vähintään kuntien välillä, mutta eroja on myös päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten välillä. Ja niiden sisällä.

Näin ei pitäisi kuitenkaan olla. Meillä opettajillakin on oikeus tulla kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Meillä pitää olla mahdollisuus siihen, että samaa työtä tehdään mahdollisimman samalla tavalla myös etäopetusaikana. Ei voi olla niin, että opettajat uupuvat kohtuuttoman työtaakan alla: sitä ei voi perustella millään poikkeusolosuhteella. Henkisen ja fyysisen työkuorman pitää pysyä hallinnassa aina. Samoin pidän tärkeänä, että kunnioituksesta toisiamme kohtaan pidämme kiinni ammattimme arvostuksesta ja teemme työmme yhtä tunnollisesti kuin ennenkin.

OAJ Lappi kysyi maalis-huhtikuussa lappilaisilta opettajilta koronan vaikutuksista työhön. Vastauksia saatiin runsaasti: kiitos niistä. Erityisesti haluan nostaa vastausten joukosta työajan riittämättömyyden. Valtaosa jäsenistämme koki, että työaikaa menee aiempaa enemmän eikä sitä korvata riittävästi. Näin ei pitäisi päästä käymään, ja palkkauksessa noudatetaan poikkeusoloissakin virka- ja työehtosopimuksia. Kun tilanne toivottavasti tasaantuu myöhemmin keväällä, toivon mahdollisimman monen jäsenen jaksavan vastata seurantakyselyyn.

Tänä keväänä poikkeavaan tilanteeseen on jouduttu myös sopimusneuvotteluissa. Suurin osa jäsenistämme tekee tällä hetkellä työtään sopimuksettomassa tilassa. Aiemmin voimassa olleita sopimuksia noudatetaan normaalisti siihen asti, että uudet sopimukset on hyväksytty.

Poikkeavaksi tilanteen tekee myös se, että sopimusneuvottelut ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat. Vaikeuskerrointa ovat lisänneet etenkin korona ja sen mukanaan tuomat talousvaikeudet. Kysynnän ja tarjonnan yhtäkkinen merkittävä väheneminen näkyvät etenkin kuntien taloudessa. Sen vuoksi meille tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen on huomattavan vaikeaa.

Oman aspektinsa sopimusneuvotteluihin toi se, että muutaman viikon ajan neuvotteluita on käyty valtakunnansovittelijan johdolla. Perinteisesti on ollut niin, että sovittelun kautta syntyneissä sopimuksissa mikään osapuoli ei voita muita enempää, eikä sopimuskorotusten taso ole yleistä linjaa suurempi. Ja jos sovittelupöydissä neuvottelut menevät jumiin, niin asioiden ratkeaminen voi kestää kauankin. Voi käydä jopa niin, että meidän palkoistamme ja muista työn tekemisen ehdoista neuvotellaan vielä syksylläkin. Ja silloin myös lakon uhka voi olla mahdollinen.

Työn tekemisen tapa on siis valtaosalla opettajista muuttunut radikaalisti, ja normaaliin arkeen palaaminen on jossakin tulevaisuudessa. Samaan aikaan pitäisi pystyä myös tavallisiin asioihin, kuten turvaamaan opettajan työn reunaehdot hyvillä sopimuksilla.

Rauhallista tulevaisuutta odotellessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Valmiina taisteluun?

Tiistai 4.2.2020 klo 18:45 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Tänä keväänä opetusalan sopimusneuvottelut ovat vähintään yhtä tiukassa tilanteessa kuin muutkin. Samalla kun työnantajat toistelevat, kuinka palkankorotusvaraa ei ole, on meillä opettajilla esittää useita oikeutettuja muutostavoitteita sopimuksiimme.
 
Opetusalallakin suuri huomio keskittyy kiky-tunteihin, ja palkattomasta työstä on kertakaikkisesti päästävä eroon. Jos kikyily ei lopu nyt, niin montako jatko-osaa on odotettavissa? Kiky 2? Kiky 6?
 
Entäpä mitä tehdään niille kuntien palveluksessa oleville opettajille, jotka eivät vielä ole opetusalan sopimuksessa? Itse pidän tärkeänä, että myös varhaiskasvatuksen opettajat saadaan lopulta samaan sopimuspöytään muiden opettajien kanssa.
 
Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä tiiviimmiksi neuvottelut käyvät ja sitä voimakkaampia vaikuttamisyrityksiä tulemme kokemaan. Siksi kannattaa seurata OAJ:n tiedotusta kaikissa järjestömme kanavissa. Siellä katkotaan siivet hurjimmilta huhuilta.
 
Tänä keväänä on oikeasti syytä varautua lakkoon. Tavoitteena on tietysti aina ensisijaisesti hyvä sopimus, mutta jos sopimukseen ei muuten olla pääsemässä, on työtaistelukin mahdollinen. Lakko on aina järjestön tekemä päätös: kun järjestö on tehnyt päätöksen lakosta, on jokainen sen piiriin kuuluva velvollinen noudattamaan järjestön tekemää päätöstä.
 
Työnantaja ei voi kieltää lakkoon osallistumista, eikä yksittäinen lakkolainen voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen työstä poisjäämisen vuoksi tai kieltäytyessään tekemästä lakonalaista työtä. Mahdollisen lakon aikana työnantajat eivät voi velvoittaa jäseniä tekemään minkäänlaista lakonalaista työtä (esimerkiksi etätyötä kotona). Opiskelijoille ei myöskään valmistella etukäteen suunnitelmia mahdollisen lakon aikaisista opinnoista, suunnitella tehtäviä tai jaeta materiaalia pitämättä jääneistä oppitunneista.
 
Opettajan työvelvoite ei jatku kesälle mahdollisen lakon vuoksi. Esimerkiksi jos järjestö päättää työtaistelusta perusopetuksen puolella, eivät lakon vuoksi pitämättä jääneet koulupäivät siirry lakossa olleiden opettajien tehtäväksi myöhempänä ajankohtana.
 
OAJ on varautunut mahdolliseen työtaisteluun myös taloudellisesti: järjestö maksaa lakkoavustusta kaikille työtaistelussa oleville jäsenille. Lakkoavustuksen suuruus on vähintään 100 euroa/päivä.
 
Toivon, että jokainen jäsenemme on mukana yhteisessä rintamassa näidenkin sopimusneuvotteluiden ja mahdollisen lakon aikana. Vaikka tänä keväänä tavoittelisimme lakolla jotakin sellaista, joka ei vaikuta juuri Sinun työhösi, voi ensi kerralla tilanne olla toinen. Kun olemme yhteisen opettajuuden asialla solidaarisesti ja yhtenä rintamana, voimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme.
 
Tälläkin kerralla voi perustellusti sanoa: yhdessä olemme enemmän ja vain yhdessä olemme OAJ.

Kommentoi kirjoitusta.

Aktiivista järjestötoiminnan vuotta!

Maanantai 20.1.2020 klo 16:34 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Kunta-alan sopimusneuvottelut alkoivat tiistaina 14.1. OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi, että neuvotteluista tulee vaikeat.

OAJ:ssa on valmistauduttu neuvottelukierrokseen koko viime vuosi. Jäsenet ovat päässeet mukaan neuvottelutavoitteiden asettamiseen osallistumalla järjestövalmiuskierroksen jäseniltoihin sekä vastaamalla kyselyihin.

Neuvottelutavoitteet on päätetty, mutta yksityiskohtaisesti niitä ei julkisteta. Julkisuudessa esitettyjä tavoitteita ovat kiky-tuntien poisto tai niiden rahallinen kompensaatio, varhaiskasvatuksen opettajien siirto kunnan yleisestä sopimuksesta opettajien yhteiseen sopimukseen sekä työhyvinvointia parantavat toimet. Tavoitteena on pitkäkestoinen palkkaohjelma, jolla korjataan jäsentemme palkkataso sille kuuluvalle tasolle.

Neuvotteluissa pyritään yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, mutta mahdollista on, ettei sopimusta synny. Jos joudutaan tukeutumaan järjestöllisiin toimenpiteisiin, järjestö päättää lakon kohteen, ajankohdan ja pituuden. OAJ:n valtuusto päättää lakkoon menosta.

Työtaistelutoimiin on siis valmistauduttava. Yhdistysten on tarkistettava, että järjestövalmiusorganisaatiot ovat ajan tasalla. Jokaisen jäsenen on myös syytä tarkistaa, että omat yhteystiedot ovat oikeat ja jäsentiedoissa on myös henkilökohtainen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Voimassaolevat sopimukset ovat katkolla maalis-huhtikuun vaihteessa. Toivotaan, että neuvottelijat onnistuvat saavuttamaan tavoitteet ja neuvottelutulos syntyy. Jokaisen jäsenen kannattaa seurata OAJ:n verkkosivuja sekä somekanavia, jotta tiedämme, miten neuvottelut etenevät.

Aktiivista järjestötoiminnan vuotta 2020 ja hyvää talven jatkoa!

Kommentoi kirjoitusta.

Ammattijärjestön uudistuminen on suuri mahdollisuus

Sunnuntai 17.11.2019 klo 19:16 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Yhteistä ammattijärjestöämme ollaan näinä kuukausina uudistamassa, ja jokaisella jäsenellä on ollut mahdollisuus osallistua uudistamistyöhön. Vaikka hankkeella on komealta ja kaukaiselta kalskahtava nimi, strategiauudistus, on kaikessa tavoitteena se, että yhteinen järjestömme voisi palvella jäseniään entistä paremmin. Jokaisen jäsenen pitää pystyä kokemaan OAJ omakseen.

OAJ:n tulee olla jäsenilleen turvallinen ja luotettava taho, joka valvoo jäsentensä etuja monipuolisesti, ennakoivasti ja uskottavasti. Toiminnan fokuksessa tulee myös paikallisessa ja alueellisesssa toiminnassa olla työhyvinvoinnin puolesta puhuminen ja vaikuttaminen siihen, että koulutus ja kasvatus on resursoitu oikein. OAJ ja sen paikalliset ja aluetoimijat ovat keskeisessä roolissa opettajuuden arvostuksen vahvistajina. Toivon, että yhteinen OAJ:mme on tulevaisuudessakin oikeudenmukainen ja avoin järjestö, joka vaikuttaa aina jäsentensä parhaaksi.

Valtuustomme kokoontui Helsingissä marraskuun puolivälissä. Osana kokouksen kulkua oli hallituksen kyselytunti. Itse sain vastattavaksi kysymyksen, joka koski OAJ:n yhtenäisyyttä ja vaikuttamisvoimaa. Totesin tuolloin, että OAJ:llä on voi edelleen voimaa vaikuttaa, ja OAJ edustaa edelleen kaikkia jäseniään. Paikallisyhdistyksillä pitää olla voima ja taito vastata jäsenten yksilöllisiin tarpeisiin, ja valtakunnallisesti pitää voida keskittyä suuriin linjoihin.

Mielestäni olennaista on, että OAJ puhuu viestinnässä samaa kieltä jäsentensä kanssa. Toiminta ei saa vieraantua tavallisesta arjesta sen paremmin sisältöjen kuin viestinnänkään osalta. Jäsenillä pitää olla selkeä kuva siitä, mitä OAJ tekee, miten OAJ toimii ja miksi OAJ toimii niin. Yhtenäisen linjan pitää näkyä myös sidosryhmiin ja niin sanottuun suureen yleisöön.

Jos opettajat nähdään keskenään erimielisinä, on vaikutusvalta pian menetetty. Ei ole kenenkään edun mukaista, jos muu maa näkee meidät linjattomina. Samoin merkittävää on huomata, että järjestön vaikuttamisvoiman taustalla on aina aktiivitoimijoiden henkilökohtainen jaksaminen ja inhimillinen panos yhteiseksi hyväksi.

Vain yhdessä olemme vahva järjestö. Vain yhdessä meillä on voima vaikuttaa. Uudistuminen on meille entistä suurempi mahdollisuus.

Kommentoi kirjoitusta.

Tekeekö OAJ oikeita asioita?

Sunnuntai 20.10.2019 klo 14:34 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Tämän syksyn aikana OAJ:n jäsenillä oli tavallistakin parempi tilaisuus kertoa suorimmalla mahdollisella tavalla, miten yhteisen järjestömme toimintaa on tarpeen kehittää. Eri puolilla maata järjestettiin mahdollisimman matalan kynnyksen jäseniltoja, joissa jokainen pystyi kertomaan OAJ:n edustajille, millaisia asioita tulevissa sopimusneuvotteluissa pitäisi tavoitella ja mihin suuntaan järjestön omaa toimintaa tulisi kehittää. Kiitos kaikille hienoista ideoista ja hyvistä keskusteluista!

Vaikka nämä jäsenillat ja OAJ on the road -kierros onkin tältä vuodelta pidetty, ei OAJ:n toiminnan kehittämisen pidä loppua tähän. Mielestäni meidän tulee jatkuvasti arvioida sitä, teemmekö yhdessä oikeita asioita meidän kaikkien opettajien puolesta. Tärkeää on pohtia sitä, käyttääkö järjestö aktiivijäsentensä ja työntekijöidensä energian ja ajan oikeisiin tarkoituksiin. Järjestämmekö sellaista toimintaa, joita jäsenet haluavat? Olemmeko mukana niissä pöydissä, joissa meidän kuuluu olla? Onko toiminnallamme opettajien työhön sellaisia vaikutuksia, joita tarvitsemme? Eli lopulta: toimimmeko oikein? Ja vielä: näkyykö toimintamme jälki?

Toivon, että kaikki me yhteisen järjestömme jäsenet ideoimme toimintaamme yhdessä. Yhtä hyvin paikallista, alueellista kuin valtakunnallistakin toimintaa. Ideointi voi tapahtua ihan vaikka työpaikan kahvipöydän äärellä. Yhteysopettajan kautta lähtevä idea, pienikin, voi synnyttää jotakin suurta.

Tärkeintä on, että OAJ toimii siten, että kaikki jäsenet kokevat toiminnan omakseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Tunnethan työsi arvon

Torstai 26.9.2019 klo 14:25 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsen

Opettajan työ on tyypillinen asiantuntija-ammatti, jolle ominaista on se, että työn tekemisen aikaa ja paikkaa ei ole kauttaaltaan rajattu. Osa työstä on aikaan ja paikkaan sidottua, kuten oppituntien pitäminen, mutta voimme tehdä osan työstämme missä ja milloin valitsemme.

Kun puhutaan opettajan työn resursseista, pitää tarkastella ainakin kahta asiaa: aikaa ja rahaa. Jos työlle annetaan aikaa ilman rahaa, pitää hälytyskellojen soida. Jos työlle annetaan rahaa ilman aikaa, pitää hälytyskellojen soida uudelleen.

Opettajan työn sisältöjä määritellään mm. opetussuunnitelmassa, lainsäädännössä ja työnantajan ohjeissa. Näitä määräyksiä on luonnollisesti noudatettava. Joskus kuitenkin liikutaan harmaalla alueella, kun opettajalle yritetään sysätä sellaisia tehtäviä, jotka oikeasti kuuluisivat muiden ammattilaisten hoidettaviksi. Vaikka esimiehen antamia tehtäviä ei voikaan jättää tekemättä, voi niiden oikeutuksen perään silti kysellä.

Opettajien tekemän työn korvauksista säädetään ainoastaan virka- ja työehtosopimuksissa, ei esimerkiksi opetussuunnitelmissa. Valitettavasti silloin tällöin käy ilmi, että opettajien työtä yritetään ostaa sopimukseen kirjattuja määräyksiä halvemmalla. Samoin joskus kuulee kerrottavan, että jotkut opettajat suostuvat korvauksiin, jotka eivät perustu sopimukseen. Näin ei tule toimia.

Kannustankin jokaista OAJ:n jäsentä tuntemaan oman työnsä arvon. Samalla kun pidämme kiinni sopimuksista, kunnioitamme omaa työtämme.

Kommentoi kirjoitusta.

Etujasi valvotaan, vaikka se ei aina näykään

Sunnuntai 25.8.2019 klo 18:53 - Jaakko Sarmola, OAJ: hallituksen jäsen

Ilman ammattijärjestöjen toimintaa olisi opettajienkin työelämä luultavasti hyvinkin toisenlainen kuin se nyt on. Voi vain arvailla, millaista palkkaa meille maksettaisiin ja millä ehdoilla. Yhtä hyvin voitaisiin ihmetellä työolosuhteita ja toimenkuvia. Eikä pidä unohtaa esimerkiksi OAJ:n vahvaa vaikutusta koulutuspolitiikkaan – vaikkapa opetussuunnitelmien perusteisiin.
 
Uskottava edunvalvonta on monelle aktiiviselle jäsenelle vähintään yhtä suuri kutsumus kuin opettajan työ sinänsä. Luottamustehtävät vaativat juuri niin paljon aikaa kuin niille on valmis antamaan. Ammattijärjestötyö on aina inhimillistä toimintaa, minkä toivon muistettavaksi myös silloin, kun toimintaa arvostellaan.
 
Se, minkä moni jäsenistämme näkee valmiina toimintana, on usein vaatinut paljon näkymätöntä ponnistelua. On pitänyt ehkä viettää paljon aikaa puhelimessa tai henkilökohtaisissa tapaamisissa, että työnantajan edustajien kanssa on päästy lopulta yksimielisyyteen. Tyypillistä on, että nämä keskustelut ja kohtaamiset ovat toisinaan luottamuksellisia. Julkiseen keskusteluun voidaan tuoda ehkä vain tieto siitä, mitä lopulta päätettiin. Ei sitä, miten päätös syntyi ja millaisen vaikuttamistyön tuloksena.
 
Reilun kymmenen vuoden aikana olen oppinut järjestötehtävissä, että vaikeaa on tehdä oma toiminta näkyväksi. Joskus kun lopputulos on se, että mikään ei sittenkään muutu: ketään ei lomauteta tai sanota irti. Oma toiminta pitäisi pystyä tuomaan julki silloinkin, kun surkeista vaihtoehdoista se vähiten huono toteutui. Tai pitäisi olla aina valmis ennakoimaan, jos jostakin edunvalvonnalle tärkeästä asiasta lähtee leviämään puhtaasti väärää tietoa.
 
Ammattijärjestöjen saama kritiikki on useinkin aiheellista, ja jäsenillä on oikeus vaatia jäsenmaksuilleen parasta vastinetta. Kaiken kritiikin osalta toivon kuitenkin, että se perustuu aina neutraaleihin faktoihin eikä valikoituihin käsityksiin. Sopimusedunvalvonnassa on myös aina muistettava se toinenkin osapuoli: virka- ja työehtosopimukset kun ovat lopulta kompromisseja, joissa huomioidaan sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeet.
 
Ammattijärjestöjen pitää aina olla puolustamassa jäsenten etua. Vaikka kaikki tuosta työstä ei näkyisikään, kannattaa luottaa siihen, että työtä tehdään päivittäin. Sekä Helsingissä että täällä meillä. Ja jos jokin menee pieleen, siitä kannattaa kertoa heti ja henkilökohtaisesti.
 

Kommentoi kirjoitusta.

Puheenjohtaja esittäytyy

Tiistai 6.2.2018 klo 20:17

Olen alueyhdistyksen uusi puheenjohtaja eli olen toiminut puheenjohtajana kuluvan vuoden alusta alkaen. Olen kemijärveläinen luokanopettaja, jolle ammattijärjestötyö on tuttua niin paikallis- kuin aluetasollakin.

Kata.PNG

Paikallisyhdistyksessä olen toiminut useassa eri tehtävässä ja tällä hetkellä toimin yhdistyksemme puheenjohtajana. Aluetoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2001 alkaen ensin Lapin piirihallituksessa ja sitten OAJ Lapin alueyhdistyksessä sen perustamisen ensimmäisinä vuosina. Olin siis läheltä seuraamassa, kun Lappiin perustettiin kymmenen vuotta sitten koko maakuntaa kattavaa kaikkien opettajien yhdistystä ajamaan ja valvomaan lappilaisten opettajien etuja.

Laaja Lapin alue tuo omat haasteensa toiminnalle, koska etäisyydet ovat pitkät. Nykytekniikka helpottaa asioiden hoitamista ja useat kokoukset voidaankin pitää netin välityksellä eikä aikaa jouduta kuluttamaan tien päällä. Kasvotusten k

ohtaamisia ei kuitenkaan saa unohtaa vaan niillekin pitää varata aikaa.

Ajatusten vaihto eri alueiden ja eri opettajaryhmien edustajien kanssa antaa uutta näkökulmaa ja ohjaa omia ajatuksia uusille urille. Järjestötyö vaatii paljon mutta myös antaa paljon; parasta siinä on ihmisten kohtaaminen.

Puheenjohtajana näen tärkeänä sen, että tiedän mitä eri puolella Lappia ajatellaan ja mitä haasteita eri alueilla on. Tarkoituksena onkin vierailla yhdessä alueasiamiehen kanssa mahdollisimman monessa alueemme kunnassa.

Tämän lehden ilmestyessä OAJ:n valtuustovaalit ovat meneillään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan ja saamme valtuustoon edustajia eri puolelta laajaa Lapin maakuntaa. Syksyllä juhlitaan kymmenvuotista alueyhdistystämme mutta nyt nautitaan Lapin mahtavista talvikeleistä ja kerätään voimia kevään koitoksiin.

Hyvää talven jatkoa!

Katariina Ruokamo

Kommentoi kirjoitusta.

Puheenjohtajan terveiset

Keskiviikko 14.9.2016 - Kyrö Tiina

Syksy on lähtenyt kiireisenä liikkeelle niin yhdistystoiminnassa kuin kunnissakin.
Elimme äskettäin jännittäviä hetkiä, kun kilpailukykysopimuksessa ilmaantui mutkia matkaan, jotka kuitenkin sinnikkäiden neuvottelujen tuloksena saatiin oikenemaan. Nähtäväksi vielä jää, löytyykö uusia "porsaanreikiä", jotka vaikeuttaisivat kuntien taloutta.
Uudet opetussuunnitelmat on otettu perusopetuksessa käyttöön aiheuttaen lisäkoulutustarvetta sekä resursseja kunnilta. Kunnissa valmistaudutaan erilaisin strategioin tulevaan kuntarakenteeseen sote-uudistuksen jälkeen. Mitä tehdään jäljelle
jääneille kiinteistöille ja mitä investointeja voidaan toteuttaa pienenevillä valtionosuuksilla.
Vasujen paikallinen työstäminen alkaa ja nyt kiinnostaa, miten hyvin pedagoginen osaaminen otetaan huomioon lastentarhanopettajajien mukana olona tässä työskentelyssä.
Ensi keväänä pidetään kuntavaalit ja jo nyt tulisi kiinnittää huomiota tulevien ehdokkaiden kiinnostukseen koulutus- ja kasvatusasioita kohtaan.
Turvalliset ja terveet koulut ja päiväkodit ovat tärkeitä painopisteitä tulevaisuuden kiinteistöjä suunnitellessa. Myös uudet opetusuunnitelmat asettavat vaatimuksia tilojen ja välineiden suhteen. Meillä järjestön edustajilla on paljon asioita huolehdittavana, jotta
kaikkien työhyvinvointi olisi mahdollisimman optimaalista. Myös esimiehiä tulee tukea heidän yhä kasvavan työmääränsä suhteen. Heidän hyvinvointinsa vaikuttaa myös koko koulun hyvinvointiin.
 
Ivalossa 13.09.2016
 
Tiina Kyrö
OAJ:n Lapin alueyhdistyksen puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Jo joutui armas aika

Sunnuntai 31.5.2015 klo 19:24 - Marko Bohm, alueasiamies

Vuosi 2015 alkaa olla puolessa välissä ja jo nyt voidaan todeta, että se tulee jäämään monen ihmisen mieleen. Uusi eduskunta, uusi hallitus ja uusi ohjelma: pitkästä aikaa valtakunnan tason päätökset tulevat oikein kunnolla koskettamaan jokaista suomalaista. Se on samalla myös näytön paikka ammattiyhdistykselle. Neuvoteltavaa niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasolla on edessä.

Kevään aikana on työpaikoilla valittu uusia luottamusmiehiä tai annettu vanhoille tuki jatkaa uudelle kolmivuotiskaudelle. Tukea niin alueelta kuin paikallisilta toimijoiltakin tulee antaa ja myös rohkeasti pyytää. Edelleen toivon saavani kutsuja tulla paikallisyhdistysten kokouksiin tuomaan terveisiä ajankohtaisista asioista ja kuulemaan paikallisista ajankohtaisista asioista.  Tämän kevään vierailuista voi nostaa esille sen, että järjestäytyneisyys on hyvä pienillä paikkakunnilla - toisaalta toimijoiksi on joskus vaikeaa löytää uusia henkilöitä. Toimintatapoja olisi syytä pohtia, että ei kävisi niin, että kerran tehtävään lupauduttua ei siitä eroon pääse muuten kuin eläkkeelle jäämällä, jos edes silloinkaan.

Kuntien tilinpäätökset ja talousarvioiden laadinta eivät ole monessa kunnassa naurunaiheita tuottaneet. Posio oli ainoa lappilainen kunta, joka harkitsi vakavasti taloutensa parantamista lomautuksilla. Paikallisten toimijoiden yhteistyöllä niitä ei tällä kertaa toteutettu. Mutta missä kunnassa ne otetaan seuraavaksi esille? Henkilöstömenojen kasvu ei varmasti tule olemaan missään kunnassa hallitsematonta eikä merkittävää, mikä on syytä pitää esillä aina kun kunnanpäättäjiä tai ylintä virkamieskuntaa tavataan. Sama tilanne tulee olemaan ammatillisessa ja yliopistokoulutuksessa.

Edelleen haastan paikallisia ja alueellisia toimijoita vuoropuheluun, koska yhdessä tekeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpää. Tuetaan ja vaaditaan toisiamme parempiin tekoihin edunvalvontatyössä, jossa loppua ei näy.

Kommentoi kirjoitusta.

LTOL:n puheenjohtaja vieraili Rovaniemellä

Perjantai 20.3.2015 - Enni Peltoluhta

Lapin lastentarhanopettajat ry sai vieraakseen Lastentarhanopettajaliiton pj:n Anitta Pakasen 12. - 13.3.2015. Vierailun aikana tavattiin rovaniemeläisiä jäseniä, tutustuttiin kaupungin varhaiskasvatukseen sekä tavattiin kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaavia virkamiehiä ja päättäjiä.

Vierailumme alkoi Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelualuepäällikkö Tarja Kuoksan tapaamisella. Tapaamisessa olivat paikalla myös OAJ Lapin pj Matti Poikela sekä OAJ Rovaniemen pj Jaakko Sarmola. Tapaamisessa Pakanen sai tilannekatsauksen siitä, millainen on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen tilanne. Vaikka kehitettävää kaupungista löytyy muun muassa päivittämättömien tva:iden sekä pätevien lastentarhanopettajien pulan vuoksi, totesi Pakanen kuulemastaan varhaiskasvatusasioiden olevan Rovaniemellä melko hyvin valtakunnan kokonaistilannetta ajatellen.

Teerikallion päiväkodissa järjestetyn jäsenillan teemana oli lastentarhanopettajan ammattitaito sekä pedagoginen johtajuus niin tiimi- kuin esimiestasolla. Keskustelimme myös varhaiskasvatuslain tilanteesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista sekä uudesta ops 2016:sta esiopetuksen osalta. Jännitimme yhdessä, miten käy varhaiskasvatuslain, sillä se oli käsittelyssä juuri kyseisenä iltana eduskunnassa. Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa seuraavan päivän äänestyksessä.

Perjantaiaamuna jatkoimme vierailua Syväsenvaaran päiväkodilla, jossa Pakanen sai tutustua päiväkodin johtaja Silja Jaakkolan pitämän päiväkotikierroksen jälkeen rovaniemeläiseen erityisvarhaiskasvatukseen integroidun erityisryhmän kautta. Saimme seurata erityislastentarhanopettaja Reiska Rissasen pitämää pedagogisesti rikasta aamupiiriä lapsiryhmälleen. Lisäksi keskustelimme yhteisesti jäsenten kesken erityisesti pedagogisen keskustelun merkityksestä työyhteisössä, jonka koettiin edistävän niin lastentarhanopettajuutta kuin opettajan pedagogista johtamista omassa tiimissään.

Vierailumme jatkui tapaamisella Rovaniemen kaupunginhallituksen pj Sakari Trögin ja koulutuslautakunnan pj Pertti Lakkalan kanssa lounaan parissa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kattavuus, pätevien lastentarhanopettajien riittävyys sekä yksityiset päiväkodit, joiden osalta keskusteltiin erityisen paljon siitä, miten niihin varmistetaan erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Lisäksi keskustelussa nousi esiin selvä tarve sille, että jatkossakin Lapin yliopistosta valmistuisi esiopetuspäteviä lastentarhanopettajia vastaamaan koko Lapin lastentarhanopettajapulaa.

Vierailu oli kaiken kaikkiaan onnistunut, antava ja pedagogisesti keskustelurikas sekä vaikuttava. Tällaisia erilaisia keskustelufoorumeita tulisi kaiken kaikkiaan järjestää tulevaisuudessa lisää! 

Lämmin kiitos Anitta Pakaselle vierailusta ja tervetuloa uudelleen sekä suuri kiitos kaikille aktiiveille, jotka olivat osana vierailun järjestelyissä.

Kommentoi kirjoitusta.

Käytä äänioikeuttasi

Tiistai 17.3.2015 klo 10:02 - Matti Poikela, puheenjohtaja

Monien maiden poliittisessa järjestelmässä on alahuone ja ylähuone, mutta Suomessa meillä näyttää olevan hullujenhuone. Näin twiittasi europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari viitaten eduskunnan työskentelyyn sen viimeisellä täysistuntoviikolla. Myös monet koulutusalan ammattilaiset ympäri Suomen höristivät korviaan, kun hallituksen lakiesitys lukioiden ja ammattikoulujen toimilupien uudistamisesta kaatui eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Samoin kävi lakiesityksille opintotuen rajaamisesta ja toisen asteen rahoituksesta. Varhaiskasvatuslain uudistaminen sentään saatiin ensimmäisen vaiheen osalta hyväksytyksi, mutta senkin sisältö jäi kovin heppoiseksi. Alussa mainittu Jaakonsaaren twiitti on kyllä siinä mielessä osuva, että kovin harvoin on hallitus äänestänyt omia lakiesityksiään vastaan. Nyt tuli kansalle hupia koko rahan edestä. Vieläkö joku väittää, että politiikka on tylsää?

Näiden uutisten myötä raukesi monissa kunnissa vallinnut pelko siitä, että järjestämislupaehtojen avulla olisi käytännössä suljettu monta pientä oppilaitosta. Lakiesityksen raukeaminen on hyvä asia, koska kunnilla ei nyt ole mitään pakkohakua. Näin koulutuksen järjestäjät pääsevät omista lähtökohdistaan miettimään, mikä on paras tapa järjestää lukiokoulutusta ja taata sen saavutettavuus oman kunnan asukkaille jatkossa. Silti sellaiseen ajatteluun, että jollain paikkakunnalla ei lakiesityksen raukeamisen vuoksi tarvitsisi lainkaan vaivata päätä lukiokoulutuksen tulevaisuuden suhteen, ei kuitenkaan ole varaa. Olosuhteet eivät muutu mihinkään ja pienten maaseutulukioiden tulevaisuus on edelleen uhattuna.

OAJ Lapin alueyhdistyksen toimintavuosi on käynnistynyt vilkkaasti. Erityisen merkityksellisen tästä keväästä tekee huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit. On tärkeää, että lapista saadaan opettajataustaisia tai muuten koulutusmyönteisiä edustajia turvaamaan maan suurimman mutta harvaanasutuimman maakunnan lasten tulevaisuutta. OAJ Lappi järjestääkin vuosikokouksensa yhteydessä eduskuntavaalipaneelin, johon on kutsuttu ehdokkaita kaikista maakunnan alueella toimivista puolueista. On erityisen toivottavaa, että aktivoidumme kansalaisina vaikuttamaan koulutuksen puolesta. Myös paikallisyhdistyksen kannattaa järjestää tai osallistua paikkakunnilla järjestettäviin vaalitilaisuuksiin. Kiperiä kysymyksiä koulutuksesta on helppo keksiä. Vähintä, mitä yksittäisenä jäsenenä voi tehdä, on käyttää äänioikeutta. Siis, muista äänestää!

Kommentoi kirjoitusta.

Lukiokoulutuksen saavuttettavuus turvattava Lapissa

Perjantai 9.5.2014 - Matti Poikela, pj

Lukiokoulutuksen saavutettavuus turvattava Lapin kunnissa

Opetusalan ammattijärjestön OAJ: Lapin alueyhdistys ilmaisee huolensa kuntien koulutuspalvelujen tason turvaamisesta koko maakunnan alueella. Opetus ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan nykyisiltä lukiokoulutuksen järjestäjiltä eli kunnilta perutaan opetuksen järjestämislupa. Samaisen esityksen mukaan uudet järjestämisluvat myönnetään 2015 alkaen vain yli 500 oppilaan oppilaitoksille. Lapin kunnista ainoastaan Rovaniemeltä löytyy järjestämisluvan vaatimukset täyttävä oppilaitos.

Uudistusta perustellaan säästöillä ja saavutettavuuden sanotaan olevan turvattu, kun pienet lukiot jatkavat suurempien yksiköiden sivutoimipisteinä. Tässä kohtaa kuntien päättäjien on oltava tarkkana, sillä siinä vaiheessa, kun lukiokoulutuksen järjestämislupa siirtyy jollekin suuremmalle toimijalle, katoaa myös kunnallinen päätösvalta koulutuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Uudessa tilanteessa on vain ajan kysymys, koska pienet toimipisteet joutuvat kustannusrakenteen tarkastelun yhteydessä lakkautuslistalle.  On myös muistettava, että useissa pienissä kunnissa lukiolla ja peruskoululla on yhteisiä opettajia. Kun lukiokoulutus loppuu, ei peruskoulun yläkouluissakaan voida antaa opetusta pätevien opettajien voimin. Siksi on tärkeää, että jonkun muun toimijan sijasta kunnat itse yhteistyössä toisten kuntien kanssa anovat lukiokoulutuksen järjestämislupaa.

Koulutusta on kuluvalla hallituskaudella kurjistettu suhteellisesti enemmän kuin mitään muuta hallinnonalaa. Yksikään kansanedustaja tai ministeri ei ole pahoitellut asiaa, ja oppositiokin on ollut hiljaa. Juhlapuheissa Suomen on kuitenkin todettu nousevan lamasta vain koulutuksen avulla. Silti on tehty yli 200 miljoonan euron leikkaukset, jotka näivettävät kaikkea koulutusta. Hallitus pyyhkii pöytää koulutuksellisella tasa-arvolla, joka on ollut arvokas kansallisomaisuutemme ja ylpeydenaiheemme. Nyt lapsista ja nuorista tulee jatkossa yhä eriarvoisempia.

 

Matti Poikela

puheenjohtaja

OAJ:n Lapin alueyhdistys ry.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lukio, Lappi

Alueyhdistys ansaitsee paikkansa

Perjantai 27.12.2013 klo 16:34 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja 2012 - 2013

Kun puheenjohtajakauteni päättyy, on paikallaan jakaa muutama ajatus, jotka ovat viime vuosina kehittyneet opettajien edunvalvonnasta. En kuitenkaan halua ryhtyä neuvomaan ketään.

Keskiverto opettaja maksaa vuodessa ammattiyhdistyksen jäsenmaksuja hieman yli prosentin tuloistaan. Nuo maksut jakaantuvat eri tahoille: suurin osa päätyy valtakunnallisen toimintaan, mutta osalla rahoitetaan sekä paikallista että alueellista toimintaa. Mielestäni jokaisen jäsenen oikeus on tietää, mihin hänen rahansa käytetään. Vaikka se kuulostaa itsestäänselvyydeltä, on se säännöllisesti sanottava ääneen: jäsen päättää, miten hänen rahansa käytetään. Tai niin sen pitäisi mennä.

Koska jäsenet muodostavat OAJ:nkin, on toiminta paikallisyhdistyksissä ratkaisevan tärkeää. Toivottavaa on, että yhteisen järjestömme paikalliset aktiivit pyyteetöntä työtä tehdessään saavat toiminnalleen jäseniltään tuen mutta myös suunnan siitä, millaista toiminnan halutaan olevan. Vain siten jäsenmaksuilla rahoitettava toiminta voidaan suunnitella niin, että se parhaiten palvelee jäseniä.

Jokainen paikallisyhdistyksistämme ottaa oman paikkansa ja roolinsa omalla toiminta-alueellaan. Huolimatta siitä, kuinka paljon yhdistyksellä on jäseniä, ovat sen perustehtävät kaikkialla samanlaiset. Jokainen opettaja jokaisessa paikallisyhdistyksessä ansaitsee hyvin huolehditun edunvalvonnan.

Samalla on selvää, että eri yhdistyksien toimintamahdollisuudet ovat hyvinkin erilaiset. Jäsenmaksutulot ovat suorassa suhteessa jäsenten määrään. Ja sama koskee myös luottamushenkilöiden määrää. Tätä varten alueyhdistyksemme on oikea taho auttamaan paikallista toimintaa: kun yhdistämme voimamme, olemme enemmän. Voimme auttaa toisiamme kuntarajojen yli jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä, mutta myös taloudellista tukea voidaan kohdentaa tehostetusti eri paikkakunnille. Alueyhdistyksen luottamushenkilöitä voi myös pyytää avuksi vaikkapa silloin, kun neuvottelutoimintaan tarvitaan tukea.

OAJ Lappi ei siis ole jokin ulkopuolinen taho, joka sekaantuu paikalliseen toimintaan, vaan se on lappilaisen yhteistyön tulos, joka on ansainnut paikkansa kaikkien paikallisyhdistysten yhteisenä yhdistyksenä.

Kommentoi kirjoitusta.

Tunnelmia valtuustokokouksen jälkeen

Tiistai 10.12.2013 klo 11:05 - Ulla Kangasniemi, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuusto kokoontui kuluvan valtuustokauden viimeiseen kokoukseensa 20. – 22.11.2013 Espoon Dipolissa. Kokous oli samalla juhlakokous OAJ:n täyttäessä 40 vuotta, ja valtuusto halusi juhlistaa tätä merkkipaalua mm. juhlaillallisen merkeissä. Tällä kertaa kokoustekniikka oli kokonaan sähköisessä muodossa, mihin oli saatu jo ennalta ja saatiin vielä itse kokouksen alkaessakin opastusta. Varsinainen kokous sujui muutamien valtuutettujen ennakkoluuloista huolimatta hyvin sähköisine puheenvuorovarauksineen ja materiaaleineen.

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin normaalin kaavan mukaisesti ja kerran päästiin jopa äänestämäänkin valtuuston puheenjohtajistokysymyksessä. OAJ:n edustajien pitämien alustusten jälkeen valtuutettujen pitämissä puheenvuoroissa käsiteltiin edelleen mm. ammatillisen koulutuksen tilannetta ja pohdittiin opettajan roolia ja osaamista oppilaitoksia kohtaavissa äkillisissä kriisitilanteissa. Itse olisin odottanut jotain kommentteja käytyyn sopimusneuvottelukierrokseen, mutta niitä ei kuulunut.

Valtuusto otti kantaa myös mm. OAJ:n talousarvioon ja valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalauteasiaan, johon SKO:n ja TOOL ry:n edustajat jättivät eriävän mielipiteen. Kyseisten yhdistysten jäsenmaksupalautetta ollaan leikkaamassa merkittävästi. Lisäksi saatiin päätökseen OAJ:n tulevaisuustyö, jonka avulla on yritetty kaavailla koulutuksen tulevaisuuden näkymiä ja näin edesauttaa OAJ:n valmistautumista niihin ja muuttuvaan toimintaympäristöön.

Toki kokoustamisen aikana ja sen jälkeen jäi aikaa myös keskusteluille ja yhdessäololle. Juhlaillallisella kutsuvieraana oli eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja myöhemmin illalla valtuustoväkeä viihdytti ansiokkaasti Pentti Hietanen. Valtuusto halusi myös muistaa neuvottelujohtaja Juha Jäskeä, joka on jäämässä eläkkeelle keväällä 2014 ja joka oli mukana viimeistä kertaa valtuustokokouksessa. Laululla ja lahjoilla pitkästä työstä palkittu Jäske oli silminnähden liikuttunut saamastaan huomiosta. Kaunis ele valtuustokokouksen päättyessä oli kukittaa ja tällä tavoin kiittää niitä valtuuston jäseniä, jotka eivät aio asettua enää tulevissa valtuustovaaleissa ehdolle.

Kaiken kaikkiaan on todettava, että nämä neljä valtuustovuotta ovat menneet nopeasti. Pian ovat edessä uudet valtuustovaalit ja aika iso osa valtuuston kokoonpanosta tulee muuttumaan. Toivotaan, että äänestysaktiivisuus on huipussaan tulevissa valtuustovaaleissa!    

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustokauden viimeistä kokousta kohti

Torstai 14.11.2013 klo 10:44 - Matti Alanärä, OAJ:n valtuuston jäsen

OAJ:n valtuuston toimikausi lähestyy loppuaan, ja nykyisen valtuuston viimeinen kokous pidetään kolmipäiväisenä Espoon Dipolissa 20.-22.11. Nykyinen valtuustokausi on ollut uuden puheenjohtajan aikaa, ja järjestömme on ollut myös hänen kaudellaan edukseen esillä tiedotusvälineissä.

Kaudella on myös uusittu järjestön säännöt kauttaaltaan ja järjestörakenteen uudistaminen on saatu tietyllä tavalla määränpäähänsä alueyhdistysuudistuksen yhteydessä. Samalla suuntaamme tulevaisuuteen arvioimalla koulutuksen suuntaa niinkin pitkälle kuin vuoteen 2030. Tämän työn osalta alueyhdistyksemme on ollut vahvasti mukana ideoinnin alkuvaiheesta asti.

Kokouksessa pyritään myös yhtenäistämään eri jäsenryhmien jäsenmaksupalautukset siten, että OAJ keskusjärjestönä vastaisi yhtäläisesti eri ryhmien edunvalvonnan toiminnasta.

Talouspuolella on edessä mittava satsaus OAJ:n toimistorakennuksen uudistamiseen, johon on varauduttu pitkään taloudellisesti, eikä toimenpide siten vaikuta jäsenmaksun suuruuteen, vaikka iso onkin.

Kokouksella on käsiteltävänä myös aloite, joka koskee opettajien sijaisjärjestelyjä ja niissä monin paikoin käytännöksi otettua järjestelyä, jossa opettaja joutuu hoitamaan oman toimensa ohella poissaolevan opettajan työt pienellä korvauksella. Hallituksen esityksen toteutuessa ryhdymme selvittämään tilanteen koko maassa ja ryhdymme tarpeellisiin konkreettisiin virka- ja työehtosopimukseen sekä lainsäädäntöön perustuviin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi. OAJ tiedottaa asiasta jäsenille sekä paikallisille alueellisille toimijoilleen.

Nyt kun valtuustokausi lähestyy loppuaan, on syytä aloittaa uuteen kauteen valmistautuminen etsimällä hyviä ehdokkaita uuteen valtuustoon. Olisi toivottavaa, että kaikkialta eri puolilta laajaa vaalipiiriämme olisi ehdolla innokkaita OAJ-vaikuttajia.

Hyvää loppuvuotta!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvointiyhteiskuntaa tarvitaan myös tulevaisuudessa

Perjantai 4.10.2013 klo 22:50 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Olemme tottuneet elämään hyvinvoivassa Suomessa. Nykyisessä taloustilanteessa näyttää yhä selvemmältä, että tulevien sukupolvien hyvinvointi on uhattuna. Opettajana en voi hyväksyä sitä, että lapset ja nuoret joutuvat maksamaan elintason säilyttämisen hinnan.

Kasvatus ja koulutus ovat sellaisia julkisia palveluita, joita on kyettävä järjestämään laadukkaasti myös sellaisina aikoina, kun yhteinen taloutemme on kovilla. Ymmärrän, että kuntien taloutta pitää tasapainottaa. Sen sijaan en ymmärrä niitä puheita, joissa kuntien alijäämä paikataan tinkimällä sivistystehtävistä. Kelpoisuuksien alentaminen, koulujen lakkauttaminen tai ryhmäkokojen kasvattaminen ovat säästökeinoina aivan liian lyhytnäköisiä, sillä palvelutason alentaminen johtaa samalla vääjäämättä tulevien sukupolvien osaamistason laskemiseen. Kuntaliitosten mahdollisuuksia ja kuntien tehtäviä pitää tarkastella rohkeasti, mutta ylilyönteihin ei pidä Lapissakaan ryhtyä.

On hyvä, että valtio on ottanut tavoitteikseen oppivelvollisuusiän nostamisen ja nuorisotakuun toimeenpanon tehostamisen. Niiden rahoitus pitää pystyä turvaamaan. Hallituksen rakenneohjelmaan on kirjattu myös huolestuttavia tavoitteita: Epäselväksi jää esimerkiksi se, miten koulutuksen alueellinen tasa-arvo turvataan, kun halutaan lisätä opiskelijamääriä työelämän kannalta keskeisillä aloilla.  Niin ikään valtionosuusjärjestelmäuudistus tulee toteuttaa kaikkien kuntien tarpeet huomioiden. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita halutaan vähentää neljässä vuodessa jopa miljardilla eurolla, mutta opetusala ei mielestäni saa olla niiden joukossa, joilta ollaan ensimmäisenä leikkaamassa.

Ylen uutisten syyskuussa kunnille suuntaama kysely tuotti lasten ja nuorten näkökulmasta tylyjä tuloksia: kuntien talousongelmien ratkaisukeinoista ensimmäiseksi nostettiin koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen. Se oli siis suositumpi leikkauskeino kuin se, että palvelutason heikennykset vaikuttaisivat kaikkiin kuntalaisiin. Muitakin käsittämättömiä viestejä kuuluu valitettavasti eri puolilta Suomea: yhä useampi kunta lomauttaa tai jopa irtisanoo työntekijöitään. Kuntien talous on epäilemättä vaikeassa jamassa, mutta ongelmista selviytyminen ei ole pelkästään kuntien työntekijöiden asia. Talousvaikeudet pitää hoitaa yksituumaisesti kaikkien kuntalaisten yhteistyönä.

Jos kuntapäättäjät kaikesta huolimatta päättävät leikata kasvatuksesta ja koulutuksesta, on lopputulos karu. Yhä useampaa nuorta uhkaa elämä ilman koulutuspaikkaa, ja koulutuksen laatu heikkenee, jos kasvatusta, opetusta ja ohjausta on saatavilla entistä vähemmän. Yhä useampaa lasta uhkaa kouluviikko ilman opetussuunnitelman mukaista ja turvallista opetusta, jos opettajat lomautetaan.

Eri tutkimusten mukaan suomalainen koulu on viime vuosina ollut maailman parhaimmistoa. Laadukas koulutus on perinteisesti ollut rakentamassa hyvinvoivaa Suomea. Uskon, että Lapissa haluamme antaa tulevienkin sukupolvien nauttia hyvinvointiyhteiskunnasta. Kasvatuksesta ja koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu.

Kommentoi kirjoitusta.

Aloituspaikkojen leikkaus on yhä kohtuuton

Torstai 27.6.2013 klo 17:26 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja vähennetään lähivuosina lähes 900:lla. Vaikka opetusministeri Kiuru onkin oikealla linjalla siinä, että aloituspaikkoja ei vähennetä niin paljon kuin vielä viime vuonna suunniteltiin, on aloituspaikkojen leikkaaminen Lapin tulevaisuuden kannalta kohtuutonta.

Siinä missä ministerin lappilaiset puoluetoverit puolustavat ministerin linjaa, on mielestäni näköpiirissä yhä selkeämmin lappilaisen koulutuksen alasajo. Koulutusta tarvitsevat nuoret hakeutuvat yhä useammin muualle Suomeen, ja samalla täydennyskoulutusta tarvitsevat aikuisetkin joutuvat pettymään. Erityisen huolestunut olen Itä-Lapista, joka uusimmilla päätöksillä tyhjennetään entistä nopeammin, ja valitettavasti sama linja levinnee lähivuosina muuallekin maakuntaamme.

1 kommentti .

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »