Lukiokoulutuksen saavuttettavuus turvattava Lapissa

Perjantai 9.5.2014 - Matti Poikela, pj

Lukiokoulutuksen saavutettavuus turvattava Lapin kunnissa

Opetusalan ammattijärjestön OAJ: Lapin alueyhdistys ilmaisee huolensa kuntien koulutuspalvelujen tason turvaamisesta koko maakunnan alueella. Opetus ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan nykyisiltä lukiokoulutuksen järjestäjiltä eli kunnilta perutaan opetuksen järjestämislupa. Samaisen esityksen mukaan uudet järjestämisluvat myönnetään 2015 alkaen vain yli 500 oppilaan oppilaitoksille. Lapin kunnista ainoastaan Rovaniemeltä löytyy järjestämisluvan vaatimukset täyttävä oppilaitos.

Uudistusta perustellaan säästöillä ja saavutettavuuden sanotaan olevan turvattu, kun pienet lukiot jatkavat suurempien yksiköiden sivutoimipisteinä. Tässä kohtaa kuntien päättäjien on oltava tarkkana, sillä siinä vaiheessa, kun lukiokoulutuksen järjestämislupa siirtyy jollekin suuremmalle toimijalle, katoaa myös kunnallinen päätösvalta koulutuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Uudessa tilanteessa on vain ajan kysymys, koska pienet toimipisteet joutuvat kustannusrakenteen tarkastelun yhteydessä lakkautuslistalle.  On myös muistettava, että useissa pienissä kunnissa lukiolla ja peruskoululla on yhteisiä opettajia. Kun lukiokoulutus loppuu, ei peruskoulun yläkouluissakaan voida antaa opetusta pätevien opettajien voimin. Siksi on tärkeää, että jonkun muun toimijan sijasta kunnat itse yhteistyössä toisten kuntien kanssa anovat lukiokoulutuksen järjestämislupaa.

Koulutusta on kuluvalla hallituskaudella kurjistettu suhteellisesti enemmän kuin mitään muuta hallinnonalaa. Yksikään kansanedustaja tai ministeri ei ole pahoitellut asiaa, ja oppositiokin on ollut hiljaa. Juhlapuheissa Suomen on kuitenkin todettu nousevan lamasta vain koulutuksen avulla. Silti on tehty yli 200 miljoonan euron leikkaukset, jotka näivettävät kaikkea koulutusta. Hallitus pyyhkii pöytää koulutuksellisella tasa-arvolla, joka on ollut arvokas kansallisomaisuutemme ja ylpeydenaiheemme. Nyt lapsista ja nuorista tulee jatkossa yhä eriarvoisempia.

 

Matti Poikela

puheenjohtaja

OAJ:n Lapin alueyhdistys ry.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lukio, Lappi