Opettajatkin voivat mennä lakkoon

Share |

Tiistai 29.3.2022 klo 10:08 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen


Huhtikuun alussa voidaan Rovaniemelläkin nähdä harvinainen tilanne: opettajien lakko. Se olisi toteutuessaan osa laajempaa lakkoa, jossa mukana olisivat monet muutkin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön jäsenet. Myös muualla kuin Rovaniemellä.

On hyvä muistaa, että lakko sinänsä ei koskaan ole tavoite. Tavoittelemme hyvää sopimusta. Sellaista sopimusta, joka turvaa ostovoiman ja palkkatason.

Kuntien työntekijöille on erityisen tärkeää saada palkkaohjelma, jolla voidaan reagoida muista aloista jälkeenjääneeseen palkkakehitykseen. Monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaisi julkisella alalla työskenteleville palkkojen nostamisen yleiskorotuksia paremmin. Ilman palkkaohjelmaa kuilu yksityisen ja kunta-alan palkkojen välillä kasvaa. Se olisi epäreilua työntekijöille ja voisi johtaa työntekijäpulaan.

Lakko näkyisi väistämättä arjessa. Moni päiväkoti, koulu ja oppilaitos joutuisi pitämään ovensa suljettuina. Näin olisi siitä huolimatta, että lakko ei ole suunnattu rovaniemeläisiä lapsia ja nuoria vastaan. Lakko ei ole suunnattu myöskään Rovaniemen kaupunkia vastaan.

Lakon aikana kasvatus, opetus ja koulutus jäisivät kahden päivän ajan antamatta. Opettajat eivät myöskään tekisi lakon alaista työtä etu- tai jälkikäteen. Tekemättä jääviä töitä ei siis korvattaisi järjestelemällä työt muille kuin lakkopäiville.

Julkiselle alalle tarvitaan tulevinakin vuosina tekijöitä. Viime vuosina olemme joutuneet tilanteeseen, jossa työntekijöistä on yhä useammin pulaa. Mielestäni kuntalaisten on hyvä tietää - ja olla ehkä huolissaan -, että moni pätevä opettaja ei enää hakeudu opettajan tehtäviin. Lapilla ei ole varaa menettää opettajiaan.

Poikkeusaikoina yhteiskunnan toiminta on pitänyt turvata, ja siinä kuntien työntekijät ovat joutuneet joustamaan ja ponnistelemaan erityisen paljon. Laman ja pandemian aikana opettajat ovat tehneet koko yhteiskunnalle tärkeää työtä. Korvaamattomasta työstä on oikea aika saada kohtuullinen korvaus. Olemme valmiita lakkoon, jos tavoitettamme palkkatason turvaamisesta ei voida muuten saavuttaa.

Opettajat ja muut kuntien työntekijät työskentelevät päivittäin yhteisen hyvinvoinnin, osaamisen, sivistyksen ja tasa-arvon puolesta. Kun kuntien työntekijöiden sopimusehdot ja palkkataso ovat kohdallaan, riittää kuntiin työntekijöitä. Ja kun kunnissa on työntekijöitä, on kuntalaisilla hyvä olla.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini