Kunnan elinvoima luodaan opetusalalla

Share |

Keskiviikko 31.3.2021 klo 18:45 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat


Kunnassa toteutettava laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan kuntaan. Lapsiperheiden muutto kuntaan takaa kunnan elinvoimaisuuden ja tuo kuntaan ammattitaitoista työvoimaa. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa luomassa ja ylläpitämässä laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä näiden kautta vahvistamassa kuntansa elinvoimaisuutta.

Paikallinen laadukas ammatillinen opetus sitouttaa nuoria jäämään kuntaan valmistuttuaan. Kunta saa osaavaa ja pysyvää työvoimaa alueelleen. Julkinen ja yksityinen sektori kunnissa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa. Laadukasta ammatillista opetusta ei voida antaa leikkaamalla kontaktiopetuksen määrää. Ammattia ei voi oppia itsenäisesti, vaan se opitaan harjoittelemalla opettajan johdolla yhdessä muiden kanssa.

Kunnissa laadittava sivistyspoliittinen ohjelma määrittää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiset tavoitteet. Ohjelman toteutumista seurataan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Vuosittain tehtävät arvioinnit takaavat sen, että kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina. Ylläpitämällä kunnassa toimivaa ja korkeatasoista koulutusta ylläpidetään kunnan elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia menestyä.

Kasvatuksen ja koulutuksen laatuun panostaminen vaatii myös panostamista kasvatusalan ammattilaisten hyvinvointiin. Monissa kunnissa opettajat ovat kiinteästi mukana harrastus- ja kulttuuritoiminnassa.  Harrastus- ja kulttuuritoiminta kaventuisi merkittävästi, jos opettajien antama panostus puuttuisi. Opettajien hyvinvointi on heidän jaksamisensa kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti alueen elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen panostamalla kasvatukseen ja koulutukseen. Kunnan ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat korkeatasoiset ja toimivat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Nämä palvelut houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä saavat kunnassa jo olevat asukkaat ja yritykset jäämään.

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini