Menestyvä kunta tekee yhteistyötä

Share |

Sunnuntai 21.2.2021 klo 11:16 - Ulla Kangasniemi ja Kari Filpus, OAJ:n valtuuston varapuheenjohtajat


Opetusalan ammattijärjestö OAJ haluaa vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa teemalla ”Isot asiat päätetään lähellä sinua – koulutus ratkaisee”. Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuoropuhelu lienee väistämättömän tärkeää erityisesti työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien välillä kasvatus- ja koulutusasioiden aidon kehittämisen tukena.

Osaamisen ammattilaiset tuntevat parhaiten työnsä tekemisen edellytykset ja tuovat varmasti arvokkaan näkemyksensä kuntapäättäjien tietoon, jotta kunta kykenee tuottamaan kasvatus- ja koulutuspalvelut tuloksellisesti ja laadukkaasti. Kyseisten palvelujen kohdalla katse on tulevaisuudessa, jolloin jokaisen päättäjän tulee ymmärtää päätöksiä tehdessään, miten kauaskantoiset vaikutukset niillä on.

Kasvatus- ja koulutuspalveluihin panostaminen riittävällä rahoituksella edesauttaa suoraan kunnan ja sen lähialueen kehittymistä. Järjestämällä riittävää ohjausta ja tukea oppilaille sekä mahdollistamalla työskentely ja oppiminen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa nostaa kunnan profiilia vastuullisena työnantajana.

Menestyvä kunta osaa tehdä yhteistyötä lähiseudun muiden kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa laadukkaan koulutuspalvelujen tarjonnan. Yhteistyökumppaneita kannattaa hakea myös kauempaa, yli maakuntarajojen, koska sillä on vaikutusta mm. kelpoisten opettajien hankintaan ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.

Toisen asteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus tulee nähdä tärkeänä linkkinä yhteistyössä. Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja sitä tukeva tutkimus luovat edellytyksiä kunnan elinvoimaisuudelle ja sitä kautta houkuttavuudelle mm. työmarkkinoilla. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli koko seutukunnan työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Jatko-opintojen toteuttaminen tulee mahdollistaa lähellä. Kuntapäättäjät osallistuvat päätöksentekoon ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen hallintoelimissä, vaikkei niiden toimintaa suoraan säädelläkään kuntien kautta.

Kelpoiset opettajat antavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta ollen tällä tavoin tärkeä lenkki kunnan ja lähialueyhteistyön tuloksellisessa toimintaketjussa. Siksi kasvatuksen ja koulutuksen asioiden tulee olla keskiössä uusia kuntapäättäjiä valittaessa. Kasvatus- ja koulutusasioiden osaamiseen kannattaakin jokaisen kuntavaaliehdokkaan panostaa. Uskomme, että jokainen kunta haluaa olla kasvatuksen ja koulutuksen saralla se maailman paras.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini