Leikataanko tulevaisuudesta

Share |

Perjantai 22.1.2021 klo 7:33 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat


Kuntavaaleissa päätetään, miten kunnan taloutta tulevalla valtuustokaudella ja vielä pidemmällä aikavälillä hoidetaan. Kunnan elinvoimaisuus riippuu kuntalaisten hyvinvoinnista ja koulutuksen laadusta. Koulutukseen sijoittaminen tuo säästöjä pitkällä aikavälillä kunnan muista toimialoista. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulevien asiakkaiden määrä on pienempi ja kulut vähäisempiä, kun koulutukseen on satsattu.
 
Kunnat ovat joutuneet ja joutuvat jatkossa sijoittamaan suuren osuuden koulutukseen käyttämästään rahasta seinien korjaamiseen ja rakennusten ylläpitämiseen. Toki on tärkeää, että tilat ovat terveet ja toimivat, mutta sen lisäksi olisi todella tärkeää, että kunnat keskittyisivät myös koulutuksen laadun kehittämiseen. Kuntien on hyvä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä huomioidessaan koulutuksen laatua. Saavatko oppilaat riittävästi yksilöllistä tukea opiskeluunsa? Onko ammattitaitoista henkilöstöä riittävästi? Ovatko laitteet ja materiaalit nykyaikaiset? Ovatko opetusryhmät sopivan kokoiset, jotta kaikkien oppiminen ja hyvinvointi varmistetaan?
 
Opettajien lomautus säästökeinona on kunnan tulevaisuuden kannalta huono ratkaisu. Se aiheuttaa paitsi korjaamatonta vahinkoa oppilaiden oppimiselle, myös syviä naarmuja kunnan maineelle uskottavana laadukkaan opetuksen järjestäjänä. Koulutus- ja kasvatuspalveluja voidaan täydentää yksityisillä järjestäjillä. Niille tulee kuitenkin asettaa samat laadulliset kriteerit kuin kunnalle. Säästösyistä halvempaa yksityistä järjestäjää ei saa suosia ja samalla madaltaa palveluiden tasoa. Esimerkiksi lyhytjänteiset toimet varhaiskasvatuksen yksityistämisessä ovat johtaneet pahimmillaan lasten kannalta huonoihin ratkaisuihin.
 
Nyt on oikea aika astua esiin niiden tulevaisuuteen katsovien, kunnan ja kuntalaisten parasta ajattelevien uusien kuntavaaliehdokkaiden.
 
Sijoitus koulutukseen on kunnan kannalta parasta tulevaisuuden taloudenhoitoa. Laadukkaat koulutuspalvelut edesauttavat hyvinvoivien nuorien jäämistä kuntaan ja varmistavat kunnan elinvoiman säilymisen.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini