Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö turvaa palvelujen laadun

Share |

Lauantai 2.1.2021 klo 13:13 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja


Ensi keväänä käydään kuntavaalit. Kuntiin tarvitaan koulutusmyönteisiä päättäjiä, jotta taataan laadukkaat koulutus- ja kasvatuspalvelut.

Laadukasta opetusta on mahdollista antaa, jos ryhmäkoot ovat riittävän pienet. Tärkeää on myös se, että lapset ja nuoret saavat oppimisen edellyttämää ohjausta sekä tukea. Tuen riittävyys taataan sillä, että kunnassa on riittävä määrä erityisopettajia, erityisluokanopettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä opinto-ohjaajia.

Laadukkaat kasvatuspalvelut turvataan kelposilla opettajilla. Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö onkin tärkeä osa laadukkaiden kuntapalvelujen tarjoamisessa. Motivoituneita ja sitoutuneita opettajia saadaan kuntaan, jossa huolehditaan säännöllisesti henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Myös esimiesten kehittämisestä on pidettävä huolta, ja heillä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen.

Opettajien ja esimiesten työhyvinvointiin tulee panostaa; näin voidaan säästää resursseja, kun sairauspoissaolot vähenevät. Tärkeää on huolehtia myös muista työn tekemisen edellytyksistä: Lapissakin opettajille pitää työnantajan hankkia työnteon kannalta välttämättömät välineet kuten puhelimet ja tietokoneet.

Koko vuoden työstä tulee myös maksaa koko vuoden palkka. Viime aikoina yleistynyt tapa palkata opettajat vain koulunvuoden työpäiviksi saa pätevät opettajat hakeutumaan sellaisiin kuntiin, joissa maksetaan koko vuoden palkka. 

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että työtilat ovat terveet ja turvalliset. Lapissakin on paljon huolia koulurakennusten kunnosta, mutta hyviäkin uutisia on: uusia koulutiloja on rakennettu, rakenteilla tai suunnittelun alla. Terveellisyyden lisäksi tulee myös huolehtia, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset.

Kunnissa tarvitaan koulutusmyönteisiä päätöksiä. Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella on vaikutusta siihen, muuttavatko lapsiperheet kuntaan vai sieltä pois. Koulutukseen, kasvatukseen ja opetukseen panostavien kuntien tulevaisuus näyttää valoisammalta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini