LTOL:n puheenjohtaja vieraili Rovaniemellä

Share |

Perjantai 20.3.2015 - Enni Peltoluhta


Lapin lastentarhanopettajat ry sai vieraakseen Lastentarhanopettajaliiton pj:n Anitta Pakasen 12. - 13.3.2015. Vierailun aikana tavattiin rovaniemeläisiä jäseniä, tutustuttiin kaupungin varhaiskasvatukseen sekä tavattiin kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaavia virkamiehiä ja päättäjiä.

Vierailumme alkoi Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelualuepäällikkö Tarja Kuoksan tapaamisella. Tapaamisessa olivat paikalla myös OAJ Lapin pj Matti Poikela sekä OAJ Rovaniemen pj Jaakko Sarmola. Tapaamisessa Pakanen sai tilannekatsauksen siitä, millainen on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen tilanne. Vaikka kehitettävää kaupungista löytyy muun muassa päivittämättömien tva:iden sekä pätevien lastentarhanopettajien pulan vuoksi, totesi Pakanen kuulemastaan varhaiskasvatusasioiden olevan Rovaniemellä melko hyvin valtakunnan kokonaistilannetta ajatellen.

Teerikallion päiväkodissa järjestetyn jäsenillan teemana oli lastentarhanopettajan ammattitaito sekä pedagoginen johtajuus niin tiimi- kuin esimiestasolla. Keskustelimme myös varhaiskasvatuslain tilanteesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista sekä uudesta ops 2016:sta esiopetuksen osalta. Jännitimme yhdessä, miten käy varhaiskasvatuslain, sillä se oli käsittelyssä juuri kyseisenä iltana eduskunnassa. Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa seuraavan päivän äänestyksessä.

Perjantaiaamuna jatkoimme vierailua Syväsenvaaran päiväkodilla, jossa Pakanen sai tutustua päiväkodin johtaja Silja Jaakkolan pitämän päiväkotikierroksen jälkeen rovaniemeläiseen erityisvarhaiskasvatukseen integroidun erityisryhmän kautta. Saimme seurata erityislastentarhanopettaja Reiska Rissasen pitämää pedagogisesti rikasta aamupiiriä lapsiryhmälleen. Lisäksi keskustelimme yhteisesti jäsenten kesken erityisesti pedagogisen keskustelun merkityksestä työyhteisössä, jonka koettiin edistävän niin lastentarhanopettajuutta kuin opettajan pedagogista johtamista omassa tiimissään.

Vierailumme jatkui tapaamisella Rovaniemen kaupunginhallituksen pj Sakari Trögin ja koulutuslautakunnan pj Pertti Lakkalan kanssa lounaan parissa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kattavuus, pätevien lastentarhanopettajien riittävyys sekä yksityiset päiväkodit, joiden osalta keskusteltiin erityisen paljon siitä, miten niihin varmistetaan erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Lisäksi keskustelussa nousi esiin selvä tarve sille, että jatkossakin Lapin yliopistosta valmistuisi esiopetuspäteviä lastentarhanopettajia vastaamaan koko Lapin lastentarhanopettajapulaa.

Vierailu oli kaiken kaikkiaan onnistunut, antava ja pedagogisesti keskustelurikas sekä vaikuttava. Tällaisia erilaisia keskustelufoorumeita tulisi kaiken kaikkiaan järjestää tulevaisuudessa lisää! 

Lämmin kiitos Anitta Pakaselle vierailusta ja tervetuloa uudelleen sekä suuri kiitos kaikille aktiiveille, jotka olivat osana vierailun järjestelyissä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini