Sääntöuudistus ohjaa toimintaa

Share |

Maanantai 25.3.2013 klo 18:55 - Jaakko Sarmola, puheenjohtaja


Alueyhdistyksen toiminnan viides vuosi on jo pitkällä. Toimintamme on vakiintunut tietyntyyppiseksi, mutta uudistamiselle ja uudistumiselle on aina tilaa.

Vuoden alusta toimintansa aloittivat muista alueyhdistyksistä tutut ammattiryhmätiimit. Itse asiassa OAJ Lappi on alueyhdistyksistä ainoa, jonka organisaatiossa on vielä selkeitä jäänteitä toimintansa lopettaneiden ysi-piirien toiminta-alueista. Ammttiryhmätiimien tärkeimpänä tehtävänä pidän oman ammattialan tilanteen seuraamista ja asioiden valmistelemista yhdistyksen hallituksen päätettäväksi. Etenkin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkausten uhatessa tai peruskoulujen opetussuunnitelmauudistuksessa tiimien asiantuntemus on korvaamattoman tärkeää. Alueellisten jaosten tehtävä puolestaan on mm. lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisen opettajuuden merkitystä.

Alueyhdistys on mitä suurimmassa määrin edunvalvontayhdistys, ja tuota edunvalvonnan osuutta pitää edelleen lisätä. Yhdistyksemme ei mielestäni tule tyytyä sinänsä tärkeään keskustelufoorumina toimimiseen, vaan meidän on yksituumaisesti valvottava lappilaisten opettajien etuja. Edunvalvonnan valmistelusta vastaa alueasiamiehen vetämä edunvalvontatiimi, jonka työlistalla on tänä vuonna mm. opetusvelvollisuustyöajalla toimivien opettajien yt-ajankäytön valvominen. Ohjeet yt-ajan käytöstä tulevat todennäköisimmin paikalliseen käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Edunvalvonnan työlistalla on luonnollisesti myös lomautusten vastainen toiminta kaikissa koulumuodoissa.

Lappilaisten opettajien etuja olemme tänä talvena valvoneet monissa eri tapaamisissa, joihin olemme vieneet oman alueemme opettajien näkemyksiä. Olemme tavanneet mm. opetusministerin sekä useita kansanedustajia. Myös koulutuksen ja kasvatuksen viranomaistehtäviä hoitavien tahojen kanssa tapaamme säännöllisesti. Näiden tapaamisten perusteella uskallan todeta, että OAJ Lappi tunnetaan jo laajalti, ja näkemyksistämme ollaan kiinnostuneita. Tämä kontaktiverkosto luo hyvän pohjan toimintamme uskottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa päätettäväksi tulevat yhdistyksemme uudet säännöt. Huomattavaa on, että säännöissämme ei mainita sen paremmin jaoksia kuin tiimejäkään. Sääntömuutoksen yhteydessä tehtävät valinnat määrittelevätkin sen, millaiset toimintaedellytykset yhdistyksen hallitukselle ja muille toimielimille annetaan. Sääntöuudistuksen voikin sanoa ohjaavan toimintaamme tällä kertaa vähintään yhtä paljon kuin toimintasuunnitelmamme. Omasta puolestani toivon, että OAJ Lapin uusien sääntöjen myötä toimintamme on entistä lähempänä jäseniämme ja että voimme olla yhä suuremmaksi hyödyksi lappilaisille opettajille.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini