Lastentarhanopettajien ajankohtaisia

Share |

Torstai 7.2.2013 klo 10:43 - Kirsti Turska, OAJ:n valtuuston jäsen


Lähes 40 vuotta vanha päivähoitolaki joutaa jo romukoppaan! Lakiuudustus on ollut Lto-liiton tavoitteissa jo ainakin yli 10 vuotta ja nyt se on vihdoin toteutumassa. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamistyöryhmä (toimikausi 7.12.2013-28.2.2014) aloitti työskentelynsä 10. tammikuuta. Työhön on kutsuttu laajasti asiantuntijatahoja. Lastentarhaopettajaliiton ja OAJ:n edustajat osallistuvat lakityöryhmän työhön ja luotan siihen, että panostus on vahvaa ja osaavaa. 

Ltol:n valtuusto on laatinut linjauksia varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen:

  • Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat kunnassa lähipalveluja ja ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
  • Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen on oltava kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien ulottuvilla. 
  • Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riittävän pienessä ryhmässä. 
  • Jokaisessa päiväkotiryhmässä on oltava kaksi lastentarhanopettajaa. 
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita on tarjottava kaikissa kunnissa. 
  • Päiväkodin johtajan tehtäväalue on inhimillinen. 
  • Sijaisjärjestelyt toimivat. 
  • Lapsivaikutusten arviointi ohjaa päätökentekoa. 
  • Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehditaan ja työympäristöt ovat terveellisiä.

Lto-liiton puheenjohtajistossa ja koulutuspoliittisessa työryhmässä pääsen osaltani vaikuttamaan edustajiemme kautta lakivalmistelun sisältöihin joten on tärkeää saada kuulla kentän mielipiteitä. OAJ:n Lapin alueyhdistyksen hallitus valitsi tehtäväkseni oman alan alueellisen ammattiryhmätiimin vetämisen. Tehtävänä on koota tiimit seuraavan hallituksen kokoukseen mennessä. Tässäpä onkin hyvä aihe saada kentältä mielipiteitä ja kannanottoja.

Lappilainen edunvalvonta on hyvällä mallilla. Meillä on monta erinomaista lastentarhanopettaja-aktiivia paikallisella ja myös valtakunnan tasolla. He myös ottavat varmasti kiitollisina vastaan viestiä lto-jäseniltä.

Uuden vuoden vaihtuessa toteutui myös varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tämäkin tulee vähitellen olemaan monessa suhteessa merkityksellinen asia myös varhaiskasvatuksen arjessa. Päivähoito mielletään yhä paremmin kasvatukseksi ja opetukseksi, ei sosiaalihuolloksi. Tehdään työtämme näkyväksi ammatillisesti ja osaavasti.

Seuraavia työ- ja virkaehtosopimuksia koskevat neuvottelut tulevat taas jo alkuvuonna ajankohtaiseksi, ja niihin otetaan myös kantaa hallituksessa ja valtuustossa.

Toivotan aurinkoisia keväthankia ja leutoja hiihtokelejä sekä toivon paljon viestejä Lapin alueyhdistyksemme alueen lastentarhanopettajilta! 

Lähdetään porukalla  ”Aistimaan Stadia” valtakunnalliset lastentahanopettajapäiville Helsingin Finlandia-talolle 28.-29.9.2013 Päivien teemana on lasten kulttuuri. Ilmoittautuminen näille päiville alkaa pian.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini