Toisen asteen koulutuksen leikkaukset huolettivat OAJ:n valtuustoa

Share |

Perjantai 23.11.2012 klo 22:35 - Ismo Lahtela, OAJ:n valtuuston jäsen


Tulevat toisen asteen koulutuksen leikkaukset puhuttivat eniten OAJ:n valtuutettuja valtuuston syyskokouksessa 21.11.-23.11.2012 Helsingissä. Opettajien irtisanomiset, lomautukset ja muut säästöihin tähtäävät toimenpiteet ovat toisen asteen koulutuksessa jo nykyistä arkipäivää.  Uhkana on jopa useiden tuhansien opettajien irtisanomisia. Opetusministeri Gustafsson ei kuitenkaan vielä uskonut mentävän näin pitkälle säästötoimenpiteissä kun häneltä tätä asiaa kyseltiin. OAJ:n valtuusto otti kantaa juuri toisen asteen leikkauksiin valtuustotiedotteessaan.

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. OAJ:n hallituksen esityksestä keskusteltiin jonkin verran mutta merkittäviä muutoksia ei toimintasuunnitelmaan tehty. Samoin hyväksyttiin vaali- ja äänestysjärjestykset muutoksineen. Ysiläisten vaalipiireiksi tuli siten alueyhdistykset. Reilun vuoden päästä keväällä 2014 meillä on jälleen OAJ-valtuustovaalit edessä.

Talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä nousi puheeksi valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteet. Niihin ei tällä kertaa tehty muutoksia. Kuitenkin OAJ:n hallitus aloittaa neuvottelut valtakunnallisten yhdistysten kanssa siitä onko toiminnassa ja tehtävissä tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista johtuen tähän jäsenmaksupalautteeseen voitaisiin tehdä muutoksia. Myös OAJ:n koulutukseen tulevien matkakorvaukset puhuttivat valtuutettuja.  Kuitenkaan ponsiesitys siitä, että kilometrikorvaus koulutustenkin osalta nostettaisiin verottajan hyväksymään korvaukseen asti (0,45€/km) ei mennyt läpi vielä tässä talousarviokäsittelyssä mutta tulevissa talousarvioissa tämäkin asia voidaan ottaa huomioon.

Valtuusto sai selvityksen edunvalvonta ja järjestöasioista. OAJ Lapin kevätvaltuustossa esiin nostama asia etäkokoustamisen ja –koulutuksen käyttöön otosta myös OAJ:ssä on tuottanut tulosta. Valtuustossa kerrottiin OAJ:n valinneen ohjelmiston, jota ryhdytään käyttämään etäkokoustamisessa. Edunvalvonnasta nousi esiin mm niin sanottujen vanhamuotoisten opettajien palkkaus. Asia on sopimusneuvotteluasia, joten palkkauksen korjaaminen näiden opettajien kohdalla jää sopimusneuvotteluihin.

Tulevaisuustyö jatkui syysvaltuustossa. Työskentelytapaahan harjoiteltiin OAJ Lapin syyskokouksen yhteydessä. Myös valtuutetut tuntuivat sitoutuvan tähän tulevaisuustyöhön hyvin vaikka ryhmätyöskentelyn ajankohta torstaipäivän päätteeksi ei ollut paras mahdollinen. Tulevaisuustyö jatkunee vielä kevätvaltuustossa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini