Alueyhdistyspuheenvuoro valtuuston kokouksessa

Lauantai 19.11.2022 klo 15:37 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Oheinen alueyhdistyspuheenvuoro käytettiin OAJ:n valtuuston kokouksessa 17.11. kohdassa Ajankohtaiset edunvalvonta- ja järjestöasiat. Puheenvuoron piti valtuutettu Jaakko Sarmola. Tekstiä on hieman lyhennetty.


Tuon teille terveiset läheltä pohjoisesta. Alueelta, jonka olemuksen hahmottaakseen kannattaa tulla käymään itse paikalla. Alueelta, jossa on totuttu siihen, että olosuhteet tekevät työstä omansalaista mutta antavat samalla opettajille mahdollisuudet toteuttaa itseään. Alueelta, jossa on totuttu yhteiseen opettajuuteen.

Ajattele kuitenkin ensin hetki mittasuhteita. Jos olet lahtelainen, miltä kuulostaisi yhdistyksen kokous Mikkelissä? Jos olet jyväskyläläinen, miltä kuulostaisi vuosikokousmatka Vaasaan? Tai jos olet helsinkiläinen, miltä kuulostaisi seminaari Iisalmessa?

Sitten asiaan.

Meillä Lapissa on myös totuttu puhumaan asioista suoraan. Kaikkia se ei vieläkään miellytä – ei edes Lapissa. Valitettavasti myös meillä ajatellaan joskus, että opetusalan ongelmista puhuminen aiheuttaa vahinkoa opetusalalle. On kuitenkin asioita, joista pitää puhua ja jotka pitää ottaa esille. Pitää puhua siitä, että meillä edunvalvojina on oikeus puhua vaikeista asioista, vaikka se ei miellytä edes kaikkia jäseniämme. Jos me emme ota huolia puheeksi, kuka sitten puhuu? 

Pitää puhua siitä, millaisia opettajia koulutetaan ja missä heidät koulutetaan. On sekä maakuntien että valtakunnan näkökulmasta kestämätöntä, jos maahamme koulutetaan opettajia, joille ei löydy töitä, ja samalla on työpaikkoja, joihin ei löydetä tekijöitä.

Pitää puhua siitä, että meillä on opettajapula. Kuka onkaan antanut tilanteiden kehittyä niin, että sinänsä arvostettuun ammattiin ei hakeuduta? Kuinka on mahdollista, että sen paremmin suureen kaupunkikouluun kuin keskikokoiseen maaseutukouluun ei voida palkata kelpoista opettajaa, koska kelpoisia hakijoita ei ole? Voiko olla jonkun etu, että opetusalalle palkataan se, joka on ainoa, joka saadaan tulemaan paikalle?

Pitää puhua siitä, että opettajapulan myötä työn toteuttaminen on muuttunut vaativammaksi. Tämä näkyy esimerkiksi tuen toteuttamisen ongelmina. Pitää puhua siitä, kuinka normiohjaavia asiakirjoja on vaikea noudattaa, kun ammattitaitoiset tekijät hakeutuvat pois alalta.

Pitää puhua siitä, että oppilasmäärien vähenemiseen on osattava reagoida ajoissa. Oppilasmäärien väheneminen näkyy myös opettajatarpeen muutoksina. Kun opettajia tarvitaan vähemmän, meillä on myös entistä vähemmän luottamushenkilöitä pitämässä yhteisesti puoliamme. Pitää siis puhua siitä, mistä tulevina vuosina löydämme luottamusmiehemme, sillä kukapa on valmis ottamaan vastaan vaativan tehtävän, jonka tekemiseen ei ole riittävästi aikaa.

Toivon, että uskallamme edelleen puhua niistä asioista, joista pitää puhua. Uskon, että meillä on rohkeutta puolustaa jäsentemme etua niin, että tapa, jolla sen teemme, ei samalla tule tehneeksi vahinkoa jossakin muualla.

Toivon, että puhumme yhdessä ja yhtenäisinä. Uskon, että asiantuntemuksemme ja ratkaisukeskeinen otteemme tuottaa jäsentemme kannalta oikeita tuloksia. Samalla kannustan puhumaan edelleen myös kaikesta siitä hyvästä, jota opetusalalla edelleen on olemassa.

Toivon, että toimintamme auttaa pitämään koko Suomen asuttuna. Uskon, että omalla toiminnallamme ja omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa siihen, että myös maakunnissa on tulevinakin vuosina kelpoisia opettajia sekä laadukasta kasvatusta ja koulutusta.


Kommentoi kirjoitusta.

Opettajatkin voivat mennä lakkoon

Tiistai 29.3.2022 klo 10:08 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Huhtikuun alussa voidaan Rovaniemelläkin nähdä harvinainen tilanne: opettajien lakko. Se olisi toteutuessaan osa laajempaa lakkoa, jossa mukana olisivat monet muutkin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön jäsenet. Myös muualla kuin Rovaniemellä.

On hyvä muistaa, että lakko sinänsä ei koskaan ole tavoite. Tavoittelemme hyvää sopimusta. Sellaista sopimusta, joka turvaa ostovoiman ja palkkatason.

Kuntien työntekijöille on erityisen tärkeää saada palkkaohjelma, jolla voidaan reagoida muista aloista jälkeenjääneeseen palkkakehitykseen. Monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaisi julkisella alalla työskenteleville palkkojen nostamisen yleiskorotuksia paremmin. Ilman palkkaohjelmaa kuilu yksityisen ja kunta-alan palkkojen välillä kasvaa. Se olisi epäreilua työntekijöille ja voisi johtaa työntekijäpulaan.

Lakko näkyisi väistämättä arjessa. Moni päiväkoti, koulu ja oppilaitos joutuisi pitämään ovensa suljettuina. Näin olisi siitä huolimatta, että lakko ei ole suunnattu rovaniemeläisiä lapsia ja nuoria vastaan. Lakko ei ole suunnattu myöskään Rovaniemen kaupunkia vastaan.

Lakon aikana kasvatus, opetus ja koulutus jäisivät kahden päivän ajan antamatta. Opettajat eivät myöskään tekisi lakon alaista työtä etu- tai jälkikäteen. Tekemättä jääviä töitä ei siis korvattaisi järjestelemällä työt muille kuin lakkopäiville.

Julkiselle alalle tarvitaan tulevinakin vuosina tekijöitä. Viime vuosina olemme joutuneet tilanteeseen, jossa työntekijöistä on yhä useammin pulaa. Mielestäni kuntalaisten on hyvä tietää - ja olla ehkä huolissaan -, että moni pätevä opettaja ei enää hakeudu opettajan tehtäviin. Lapilla ei ole varaa menettää opettajiaan.

Poikkeusaikoina yhteiskunnan toiminta on pitänyt turvata, ja siinä kuntien työntekijät ovat joutuneet joustamaan ja ponnistelemaan erityisen paljon. Laman ja pandemian aikana opettajat ovat tehneet koko yhteiskunnalle tärkeää työtä. Korvaamattomasta työstä on oikea aika saada kohtuullinen korvaus. Olemme valmiita lakkoon, jos tavoitettamme palkkatason turvaamisesta ei voida muuten saavuttaa.

Opettajat ja muut kuntien työntekijät työskentelevät päivittäin yhteisen hyvinvoinnin, osaamisen, sivistyksen ja tasa-arvon puolesta. Kun kuntien työntekijöiden sopimusehdot ja palkkataso ovat kohdallaan, riittää kuntiin työntekijöitä. Ja kun kunnissa on työntekijöitä, on kuntalaisilla hyvä olla.

Kommentoi kirjoitusta.

Väsynyt opettajankouluttaja on huono opettajan malli

Sunnuntai 27.3.2022 klo 19:45 - Lenita Hietanen

Kolmantena työpäivänä loman jälkeen törmään kummaan tunteeseen: edessäni näkyy vain mustaa. Yliopistonlehtorin työtä voi opetuksen ja kokousten ulkopuolella jäsentää melko vapaasti. Tällä hetkellä vaan en saa mistään tehtävästä otetta: kaikki on kasautunut yhdeksi mustaksi möykyksi. Loma ei siis riittänyt palautumiseen edellisen työperiodini kuormituksesta.


Toistakymmentä vuotta sitten aloitin yliopistossa työt, jotka koostuivat pääosin opetusharjoitteluiden ohjauksesta, musiikinopettamisen opettamisesta ja sen tutkimusperustaisuuden varmistamisesta. Palkka pieneni huomattavasti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan ansioihin verrattuna, mutta tohtorin tutkinnon, hankerahoitusten sekä arvostettujen tutkimusjulkaisujen luvattiin nostavan palkkaa.

Ongelmaksi alkoi pian muotoutua uusien tehtävien kasautuminen täyden työn päälle. Samoin on käynyt myöhemmin, erityisesti urakehitystä mahdollistavien asiantuntijatehtävien ja yhteistyökuvioiden kanssa. Perusrahoituksen raameissa kovin vähän alkuperäisistä opetus- ja ohjaustehtävistä on otettavissa pois, mutta koko ajan tehtäviä tulee lisää.

Uudenlaisten haasteiden ansiosta työn mielekkyys voi säilyä, mutta yliopiston opetushenkilöstön palkkakehitys on hidasta. Urakehitystä ei juurikaan ole näkyvissä. Päätyöni on tulevien luokanopettajien kouluttaminen. Kollegoitani työskentelee maamme yliopistoissa kouluttaen muun muassa luokanopettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia.

Kuvaamani hidas palkkakehitys, lähes olematon urakehitys ja aina uusien työtehtävien ilmestyminen jo ennestään täysiin työsuunnitelmiin ovat arkipäivää useilla opettaja-tutkijakollegoillani.

OAJ:n julkaiseman työolobarometrin perusteella kokemukseni loma-ajan riittämättömyydestä työn kuormituksesta palautumiseen lienee valitettavan yleinen. Miten opettajankouluttaja pystyy innostamaan tulevia opettajia arvokkaaseen ja merkitykselliseen opettajan professioon, jos hän itse näkee työpäivinään edessään vain mustaa? Ei ainakaan omalla mallillaan.

On aika laittaa yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkaus vastaamaan työn vaativuutta, väljentää työmäärää sekä mahdollistaa opettaja-tutkijoiden urakehitys – myös opetusansioilla.

Lenita Hietanen
Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Puheenjohtaja, Lapin yliopiston opetusalan paikallisyhdistys

Kommentoi kirjoitusta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tiistai 15.3.2022 klo 18:46 - Esa Seretin, puheenjohtaja

OAJ:n toteuttamassa kyselyssä haluttiin tietoa opetushenkilöstön työhön kohdistuvista vaikutuksista oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Kyselyyn vastasi 3500 opetushenkilöstön edustajaa perus-, lukio- ja ammatilliselta toiselta asteelta. Lisäksi esihenkilöiltä kysyttiin erikseen. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2022.

Kyselyn keskeisimmät tulokset kertovat, että annetuista resursseista huolimatta opinto-ohjausta on lisätty vain vähän. Kunnille annetut avustukset on voitu käyttää muihin tarkoituksiin kuin tarkoitettuun kohteeseen. Tähän OAJ onkin puuttunut valtakunnallisessa esiintulossaan. Kyselyyn vastanneiden mielestä opinto-ohjausta on lisättävä perusopetuksessa. Opinto-ohjaajien ohjattavien määrä on kasvanut 36 % opinto-ohjaajista.  Nykyinen suhdeluku 1/200 ohjattavaa oppilasta kohden ei ole lisääntyneissä haasteissa sopiva, vaan yhdelle opinto-ohjaajalle pitäisi kohdentaa pienempi määrä oppilaita.

Toinen keskeinen havainto on, että uudistuksen onnistuminen edellyttää oppimisen tuen korjaamista perusopetuksessa. Erityisopettajien määrää tulee lisätä, oppilaan pitää saada tarvitessaan erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetusta sekä tulee päästä tarvittaessa erityisopetukseen pienryhmässä. Lähes jokainen (99 %) vastaaja kokee pienryhmien olemassaolon tarpeellisena. Erot erityisopettajien määrässä ovat suuret. Mitä isompi kunta sitä huonompi tilanne on. Opiskelun tukea kaivataan myös lukiossa ja toisella asteella. Sinne tulisikin vastaajien mielestä lainsäädännöllä taata perusopetuksen kaltaiset mahdollisuudet.

Työtehtävät ovat lisääntyneet varsinkin lukiossa vastanneiden mielestä. Tehtäviä ovat lisänneet etenkin oppimateriaaleihin ja niiden lisensseihin liittyvät työt sekä opintojen etenemisen seuranta. Läsnäolon seuranta on lisääntynyt myös ammatillisissa opinnoissa. Muuten siellä ei suurta työtehtävien lisäystä koeta tapahtuneen. Lisääntyneet tehtävät ovat lisänneet työn kuormittavuutta molemmilla oppilaitoksissa. Pääsyynä koettiin opiskelijoiden huonontuneet valmiudet opiskeluun.

OAJ vaatii opetusalalle palkkaohjelmaa turvaamaan omalta osaltaan uudistusta.  Opettajamitoituksella turvataan työrauha ja oppimisen tuki oppilaalla sekä henkilökunnan jaksaminen. Opettajarekisterin avulla varmistetaan henkilöstömäärän riittävyys ja rahoituksen oikea kohdentuminen. Erillinen raportointi vähenee myös ja työn kuormitus vähenee.

Kommentoi kirjoitusta.

Opettajat uupuvat ja mielekkyys hiipuu

Perjantai 18.2.2022 klo 13:04 - Esa Seretin, puheenjohtaja

Tuore OAJ:n julkaisema työolobarometri kertoo karua kieltä nykyisestä työelämästä ja koulun arjesta. Opettajat kokevat työssään yhä enemmän eri suunnista tulevia paineita.

Opetuksen järjestäjän edellyttämä lisääntynyt raportointi, oppilaiden moninaiset haasteet oppimisen ongelmineen ja elämänhallinnan puutteineen sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön haasteet saavat monen opettajan selän taipumaan. Jopa kuusi kymmenestä opettajasta kokee, että työtä on liikaa usein tai melko usein. Tämä aiheuttaa yhä useamman opettajan kohdalla pohdintaa siitä, pitäisikö alaa vaihtaa.  

Toinen työolobarometrin huolestuttava havainto on yhä laskeva kokemus työnilosta.  Suomalainen opettaja on ollut kautta historian erittäin motivoitunut ja tunnollinen työssään.  Opettajuuden yksi keskeisistä elementeistä on onnistumisen ja merkittävyyden kokemus.  Sen tuottama ilo ja mielihyvä on saanut opettajat jaksamaan työssään ja ponnistelemaan tunteja laskematta oppilaidensa parhaaksi.  Nyt tuo osa työstä tuntuu yhä useammin hiipuvan.

Opettajien työoloja tulee parantaa rajaamalla työmäärää ja vähentämällä varsinaiseen opettamiseen kuulumattomien tehtävien määrää.  Tukea tarvitseville oppilaille on nopeasti saatava apu eri ongelmiin, jotta opettajan voimavarat eivät kulu oppilaan ongelmien ratkomisessa ja avun järjestämisessä.  Yhteiskunnan pitää selkeästi tukea opettajaa työssänsä tulevien polvien hyvinvoinnin takaamiseksi.  Siinä tarvitaan sekä rahaa että hyvää tahtoa.

Kun oppilailla on koulussa jaksava ja työstään nauttiva opettaja, heidän opintiensä pysyy keveänä kulkea ja yhteiskuntamme hyötyy. Tehdään yhdessä tulevaisuuksia!

Kommentoi kirjoitusta.

Voiko opettaja mennä lakkoon?

Sunnuntai 13.2.2022 klo 16:32 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Jos varhaiskasvatuksen opettajien tavoitteita ei saavutettaisi ilman peruskoulun opettajien lakkoa, olisitko valmis?

Jos peruskoulun opettajien tavoitteita ei saavutettaisi ilman varhaiskasvatuksen opettajien lakkoa, toivoisitko tukea?

Viime syksyn ja kuluvan talven aikana OAJ:n omat tavoitteet koottiin monipuolisesti. Mukana olivat sekä luottamushenkilöt että tavalliset jäsenet. Jokainen sai halutessaan osallistua keskusteluun siitä, miten opetusalan sopimuksia tulisi kehittää tai muuttaa.

Tulevien kuukausien aikana opetusalan sopimuksista neuvotellaan. Tavoitteet on asetettu sekä OAJ:n että työnantajien pöydissä. Neuvotteluissa nähdään, millaiseen kompromissiin päädytään. Tyypillistä on, että kummankin osapuolen tavoitteista osa päätyy sopimuksiin. Ja osa jää pelkiksi tavoitteiksi.

Mikään osapuoli ei pysty sanelemaan sopimusta täsmälleen sellaiseksi, kuin se haluaisi. Ja jotta neuvottelut voidaan käydä luottamuksellisesti, ei tavoitteita ole tapana avata julkisuudessa. Emmehän toki halua, että neuvottelukumppani on selvillä pelimerkeistämme kesken pelin.

Mutta entä jos neuvottelut menevät jumiin? Entä jos neuvotteluita pitää vauhdittaa työtaisteluilla? Silloin opettajatkin voivat ryhtyä työtaisteluun, ja päätösvalta siitä kuuluu OAJ:n valtuustolle.

Samaan aikaan, kun OAJ neuvottelee, on täysin selvää, että lakkoonkin pitää varautua. Jokaisen on hyvä tiedostaa, että lakkoon meneminen ei ole koskaan yksittäisen jäsenen päätettävissä. Se on aina järjestön päätös, johon voidaan joutua turvautumaan. Kaikkien opettajien yhtäaikainen lakko olisi kuitenkin hyvin epätodennäköinen.

Varsinkaan lakon aikana opettajan ei pidä olla liian kiltti. Eikä oikeastaan muutenkaan. Jos samaan aikaan sekä vaadimme sopimusmuutoksia että sopeudumme vallitsevaan käytäntöön, on muutoksien tekeminen varsin vaikeaa.

Jos emme yhdessä voi tukea toisiamme ja tavoitteitamme, pelaamme muiden pussiin. Jos opettaja on lakossa, töitä ei pidä tehdä. Ei missään muodossa. Eikä lakossa olevan opettajan tule potea siitä syyllisyyttä.

Tiukassakin tilanteessa on hyvä muistaa, että tavoitteena on aina hyvä sopimus – ei lakko.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuuston jäsen: opettajien työturvallisuudesta huolehdittava

Tiistai 18.1.2022 klo 20:00 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Lukukauden alettua on valitettavasti todettava, että kouluissa on voinut altistua koronalle useammin kuin ennen joulua. Koulut ja opettajat tekevät parhaansa, jotta tartunnoilta kouluissa vältyttäisiin, mutta täysin niitä ei voida koulupäivän aikana estää.

Samalla on muistettava, että koulut ovat aikuisten työpaikkoja. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työpaikkojen turvallisuudesta. Näyttää siltä, että monikaan opetuksen järjestäjä ei vielä ole tehnyt parastaan työturvallisuuden varmistamiseksi.

Kouluissa työskentelevien aikuisten nopeutettu koronarokottaminen on tärkeä keino tilanteen parantamiseksi. Valitettavasti useimmat lappilaiset kunnat eivät ole olleet siihen valmiita. Onneksi muitakin keinoja on käytettävissä.

Pidän tärkeänä, että opetuksen järjestäjät ryhtyvät pikimmiten tarjoamaan koulujen henkilökunnalle FFP2-tason hengityssuojaimia. Ne voivat estää tartuntoja paremmin kuin esimerkiksi kirurgiset maskit. Ne antavat käyttäjilleen suojaa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa oppilaat eivät osaa tai halua käyttää omaa maskiaan oikein. Tämän ei pitäisi olla edes kustannuskysymys, sillä yhtä hengityssuojainta voi tyypillisesti käyttää koko työpäivän ajan. Kirurgisia maskeja puolestaan kuluu päivässä useita.

Kouluissa altistuminen voi tapahtua koska tahansa, ja kotitestien tekeminen on joissakin tilanteissa toimiva keino ehkäistä tartuntoja. Työntekijöitä ei kuitenkaan voi velvoittaa ostamaan itse omat kotitestinsä, sillä siitä kertyisi heille kohtuuton kustannus. Kannustankin opetuksen järjestäjiä toimittamaan kotitestejä koulujen henkilökunnalle.

On hyvä, että Lapin sairaanhoitopiiri on kouluttanut lisää tartunnanjäljittäjiä. Tämä antaa toivoa siitä, että kouluissa ei tarvitse tehdä jäljittäjien työtä. Rehtorien pitää voida keskittyä omiin virkatehtäviinsä, ja heidän pitää pystyä hoitamaan ensisijaisesti koulun normaaliin johtamiseen liittyvät tehtävät. Kun rehtorit jaksavat omissa tehtävissään, siitä hyötyy koko kouluyhteisö.

Me opettajat emme voi valita työmme tekemisen paikkaa, ja siksi koulujen työturvallisuus on varmistettava kaikin keinoin. Näin voimme jatkaa työtämme lappilaisten lasten ja nuorten parhaaksi.

1 kommentti .

Opettajille kolmas rokote

Perjantai 14.1.2022 klo 20:03 - Esa Seretin, puheenjohtaja

Koronavirus jyllää edelleen kiivaalla tahdilla väestössä. Tartuntoja on paljon ja terveydenhuollon kantokyky on koetuksella. Rajoitustoimilla pyritään minimoimaan sosiaalisten kontaktien määrää. Koulujen joululoman aikana ihmiset ovat liikkuneet eri puolilla maata tavaten sukulaisia ja tuttaviaan. Loman jälkeen he palasivat taas yhteen ja kevätlukukausi aloitettiin lähiopetuksessa.

Kansakunnan terveydentilasta vastuussa olevat tahot ovat linjanneet, ihan perustellusti, ettei etäopetus ole hyvä vaihtoehto lasten ja nuorten kokonaishyvinvoinnin kannalta. Siispä koulut avasivat ovensa ja suuri joukko ihmisiä kokoontui varsin ahtaisiin sisätiloihin.

Kaikista varotoimista huolimatta altistumisen mahdollisuus on todella suuri. Päivittäin opettajat eri koulutusasteilla kohtaavat kymmeniä eri suunnalta tulevaa oppilasta ja koulun henkilökuntaa. Suojausten taso on kovasta yrittämisestä huolimatta näissä tilanteissa kovin vaihteleva.

Vaadimme, että opettajat saavat halutessaan nopeutetussa aikataulussa kolmannen koronarokotteen. Näin he voivat jatkaa tulevaisuutemme kannalta erittäin tärkeää työtänsä tuntien olevansa niin turvassa kuin nykylääketieteen avulla voi olla. Samalla he kokevat yhteiskunnan arvostavan heidän panostaan näinä haastavina aikoina.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuuston varapuheenjohtaja kommentoi

Maanantai 22.11.2021 klo 18:31 - Kari Filpus, OAJ:n valtuuston 2. varapuheenjohtaja

(Kari Filpus käytti tämän puheenvuoron OAJ:n valtuuston kokouksen päättyessä 19.11.2021.)

Arvoisat valtuutetut, toimiston henkilöstö!

Kolme ja puoli vuotta on kulunut nopeasti. Kun keväällä 2018 aloitimme uuden valtuustokauden, emme kukaan tienneet mitä kaikkea se tuo tullessaan. Toki tiesimme, että keskustelemme palkoista, opetusvelvollisuuksista, ys-ajasta jne. Mutta kuitenkin isoimman muiston meille tuottanee tältä ajalta korona ja sen myötä etäkokoukset sekä vaka-opettajien siirto OVTESiin.

Näillä valtuustovuosilla on monta tehtävää. Ne ovat muistutusta siitä, että olemme selviytyneet, rakentaneet ammattijärjestöämme ja hyödyntäneet omia kokemuksia. Me tarvitsemme noita muistoja, koska ne ovat yhteisön yhteinen muisti. Kun epävarmuus maailmassa on yleistynyt, kuuluminen johonkin yhteisöön tuo ihmisille turvallisuutta ja vahvistaa perustaa olemassaololle. Me siis tarvitsemme OAJ:tä.

OAJ:n identiteetin lujittuminen ja yhteisöllisyyden kasvu mahdollistuvat historian avulla. Tämä on historian yksi tärkeimmistä tehtävistä. Viime kuukausien uutisten perusteella joudumme yhä uudelleen ja uudelleen perustelemaan tarkoitusta olemassaolollemme. Mediat monessa muodossa kyseenalaistavat ammattijärjestöjen tarpeellisuuden. Tähän me tarvitsemme historiaa. Meidän kuuluu viestiä kentälle järjestömme saavutuksista, ja olla niistä ylpeä. Jos me emme kunnioita järjestöstämme, meidän on turha odottaa sitä muiltakaan. Järjestömme ulostulot julkisuuteen on kyllä noteerattu monella taholla, siitä kiitos toimiston väelle ja valtuutetuille.

Kun tarkastelemme tämän nykyisen valtuustokauden saavutuksia, emme ehkä voi olla kovin ylpeitä. Saavutimmeko mitään? Pitää tietysti muistaa, että järjestömme historian kehityskulut, tapahtumat ja ratkaisut muodostavat ketjun, johon me olemme rakentaneet uutta, omaamme. Ketjun aikaisemmat renkaat vaikuttavat yhä paljon siihen, millainen meidän renkaastamme muodostui. Nuo aikaisemmat renkaat ovatkin olleet todella vahvat ja painavat. Emme saaneet muutoksia valtuustoon, hallitukseen jne.

Seuraavan valtuuston aikana on tuskin järkevää laittaa voimavaroja suureen järjestörakenteen muutokseen. Ehkä pitäisi kauden alussa kartoittaa mihin suuntaan ja millaisiin ratkaisuihin valtuusto olisi valmis. Toki toivoisin näin yksittäisenä valtuutettuna, että olisimme avoimia uudistuksille. Me kaikki kokeilemme työssämme uusia juttuja aika ajoin, mikäli ne toimivat, otamme ne käyttöön ja olemme tyytyväisiä, ettei kaikki tapahdu niin kuin ennenkin. Tämä tuo myös työhyvinvointia. Meidän jos joidenkin tulisi olla muutoksen eturintamassa.

Esitän näin lopuksi silti pienen toiveen: ei liene pahitteeksi, että tulevaisuuden valtuutetut muistaisivat jotakin meistäkin, ymmärtäisivät meitä ja ehkä vähän arvostaisivatkin.

Kommentoi kirjoitusta.

Miten tavoitella parempaa palkkaa?

Lauantai 18.9.2021 klo 17:28 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Ensi keväänä on määrä sopia opettajienkin palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, kun voimassa oleva virka- ja työehtosopimus päättyy. Jo nyt keskustelu käy vilkkaana, kun eri tahot valmistelevat sopimustavoitteitaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustelu palkkatavoitteista etenee omia polkujaan. En tosin ole vakuuttunut, onko kyseessä keskustelu, sillä viestintä on paikoin varsin yksipuolista. Samalla tekisi mieleni debatoida sosiaalisen median sosiaalisuudesta, mutta sille on varmaan tilaa joskus toiste.

Pidän ongelmallisena sitä, että opettajia koskeva nettikirjoittelu on jo nyt saanut kohtuuttomia sävyjä. Somekommentointiin on osallistunut henkilöitä, joista emme välttämättä tiedä, mikä on heidän suhteensa opettajiin ja opetusalaan. Emme välttämättä tiedä, ovatko kuuluvatko heidän someprofiilinsa oikeille henkilöille. Emmekä tiedä, pitävätkö heidän kommenttiensa sisältämät väitteet paikkaansa. Kun luemme heidän kommenttejaan, voimme ainakin yrittää muistaa lähdekritiikin.

Toisaalta juuri nyt on oikea aika puhua opettajien palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tehokkain foorumi tälle keskustelulle on oma paikallis- ja alueyhdistys eli kollegiaalinen yhteistyö. Yhdessä valitut luottamushenkilöt tietävät, mitä nykyinen sopimus sisältää ja miten sopimustavoitteet asetetaan. Lopulta OAJ:n valtuusto ja hallitus päättävät, millä tavoitteilla opettajat lähtevät neuvotteluihin. Kun kenellä tahansa jäsenellä on idea sopimustavoitteesta, kannattaa siis olla suoraan yhteydessä lähimpään valtuutettuun.

Tavoitteellisissa neuvotteluissa kannattaa muistaa myös pari muuta näkökulmaa. Ihan niin kuin itse kunkin omassa elämässä. Eli: Neuvottelutavoitteiden on oltava perusteltuja, uskottavia ja realistisia. Neuvotteluissa on aina useita osapuolia, ja myös työnantajilla on omat neuvottelutavoitteensa. Kompromisseja on tehtävä. Palkankorotusvara on rajallinen. Eniten huutavalle tai useimmin puhuvalle ei anneta eniten ja ensimmäisenä.

Kommentoi kirjoitusta.

Opetuksella entistä suurempi rooli kunnan palveluna

Maanantai 9.8.2021 klo 17:54 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Näinä päivinä alkaa jälleen uusi lukuvuosi, ja samaan aikaan vastavalitut kuntapäättäjät aloittavat uutta kauttaan. On syytä kannustaa luottamushenkilöitä: edessä on haastava valtuustokausi.

Alkaneen valtuustokauden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko siirretään hyvinvointialueille. Sen seurauksena koulutuksesta tulee jokaisen kunnan itse järjestämistä palveluista suurin. Tulevina vuosina koulutus työllistää suurimman osan kunnan työntekijöistä.

Kannustan kuntapäättäjiä perehtymään huolella koulutukseen. Se on muutakin kuin perusopetus ja lukio: myös laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja vapaasta sivistystyöstä on pidettävä hyvää huolta. Jokaisen valtuutetun onkin tärkeää ymmärtää, mistä he päättävät ja millaisia vaikutuksia heidän tärkeällä työllään on.

Tulevat vuodet ovat epäilemättä tiukkoja, kun ajatellaan kuntien taloutta. Viime vuosien niukkuus ei helposti muutu positiiviseksi vireeksi, mutta silti koulutusta on puolustettava. Koulutuksesta ei pidä vaikeinakaan aikoina leikata, vaan silloinkin tarvitaan korkealaatuista opetusta, kasvatusta ja koulutusta.

Koulutukseen sijoittamiselle on tyypillistä se, että mitä varhaisemmin rahat käytetään, sitä vähemmän rahaa lopulta kuluu. Eli jos raha jää käyttämättä opetukseen ja kasvatukseen, sitä tarvitaan myöhemmin muihin palveluihin selvästi enemmän. Lasten ja nuorten tulevaisuudella ei ole hintalappua: jokaiselle tulee antaa parhaat mahdolliset keinot kasvaa yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Kannustankin kuntapäättäjiä käyttämään koulutukseen kaikki ne rahat, jotka se ansaitsee. Samalla kannustan ennakoivaan päätöksentekoon sen sijaan, että päätökset tehdään vain vuodeksi kerrallaan. Kun ollaan hyvissä ajoin hereillä, voidaan välttää edessä olevia karikkoja.

Toivon myös, että uudet kuntapäättäjät käyvät aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten ja kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. Näin kunnat voivat tarjota sellaisia palveluita, joita oikeasti tarvitaan. Se on jokaisen kuntalaisen etu.

Laadukasta kasvatusta, opetusta ja koulutusta tarvitaan aina. Tähän työhön me opettajat olemme sitoutuneet joka päivä. Toivon, että meillä on siihen kuntapäättäjien vahva tuki. 

Kommentoi kirjoitusta.

Lukuvuoden päättyessä

Lauantai 5.6.2021 klo 10:00 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Lukuvuosi 2020-21 on päättymässä. Tätäkin lukuvuotta on sävyttänyt edellisen vuoden tapaan Korona-pandemia. Osa oppilaitoksista jatkoi siitä johtuen etäopetusta lähes koko lukuvuoden. Osa henkilöstöstä ja opiskelijoista joutui olemaan jaksoja karanteenissa ja joissakin kouluissa koulutyö jopa osittain keskeytyi koronan vuoksi.

OAJ:n koulutukset ja suurin osa kokouksista jouduttiin järjestämään etänä. Toiminta kuitenkin jatkui aktiivisena ja järjestötyötä sekä edunvalvontaa toteutettiin Koronasta huolimatta. Näin myös OAJ:n Lapin alueyhdistyksessä.

Muun toiminnan ohella Lapin alueyhdistys tekee kyselyjä tukemaan edunvalvontaa. Alkuvuodesta tehtiin kyselyt oppivelvollisuuden maksuttomuuden laajenemisesta sekä oppimisen tuen ongelmista.

Oppivelvollisuuden laajenemisessa lappilaisten opetusalan toimijoiden isoimpana huolenaiheena on se, että opetuksen järjestäjä käyttää opetukseen entistä vähemmän rahaa. Erityisopetuksessa puolestaan koetaan jatkuvana ongelmana se, että pienryhmiä ja erityisopettajia ei ole riittävästi. Psykologin palveluja ei myöskään ole riittävästi ja tuen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko on huomattavan hidasta.

Näiden asioiden kuntoon saamiseksi pitää tehdä vaikuttamistyötä. Kuntapäättäjien tietoon tulee saattaa tärkeät koulutusta koskevat asiat ja niiden ongelmat. Nyt onkin hyvä hetki vaikuttamistyöhön; kuntavaalityö on kiivaimmillaan ennakkoäänestyksen ollessa parhaillaan käynnissä. Toivotan kaikille paikallistason toimijoille aktiivista loppukiriä kuntavaalivaikuttamisessa!

Ajatuksissa on myös jo tuleva syyskausi. Toivottavasti rokotusten ansioista Korona saadaan hallintaan ja voimme tulevana syksynä kokoontua normaaliin tapaan. 

Lappilaisten opetusalan henkilöiden kannattaa laittaa kalentereihin päivämäärä 8.10. 2021. Silloin OAJ On the Road-tapahtuma järjestetään Rovaniemellä ja Lapin OAJ-väki kokoontuu juhlistamaan Maailman opettajien päivää. Toivottavasti päivän ohjelma toteutuu suunnitellusti ja saamme suurella joukolla juhlistaa opettajuutta.

Kiitokset kuluneesta kaudesta kaikille OAJ Lapin alueen toimijoille! Aurinkoista kesää!

Kommentoi kirjoitusta.

Rehtorin koronalukuvuosi

Maanantai 31.5.2021 klo 19:25 - Susanne Nyman, kemiläisen yhtenäiskoulun rehtori

Maaliskuussa 2020 Suomen koululaitos siirtyi kahden päivän aikana osittain etäopetukseen, josta palattiin koululle toukokuussa 2020. Jälkiviisaana todeten paluu takaisin koululle oli järkevä veto valtiovallalta, koska tuona aikana koeponnistettiin moni käytännön asia tulevalle lukuvuodelle. Juuri lomalle hippa happa laskeutuneen reksin ansaitun kesäloman katkaisivat Opetushallituksen koronaohjeistukset heinäkuussa. Moni meistä kamppaili perehtyäkö vai ei, osa piiputti ja viisaimmat jättivät reagoimattta kesken kesäloman. Hatunnosto heille!

Menneen lukuvuoden startti onnistui rehtori- ja opettajakunnalta mallikkaasti. Pienten hienosäätöjen kautta korona-arki alkoi sujua vaikka sitä saattoivatkin varjostaa kantelut koronajärjestelyistä aluehallintovirastoon. Rehtori- ja opettajakunta omaavat kameleontin muuntautuvuuden. Harmillisesti he eivät vieläkään kykene muuntumaan ylimääräisiksi ruoanjako- tai palautuspisteiksi tai säästämään koulun varoista varoja rahoittaa ylimääräisiä kotien tarpeellisiksi kokemia välipaloja. Sen sijaan järjestelimme yksilöllisiä oppimispolkuja, kannoimme huolta pudokkaista, ohjasimme oppilaita ja perheitä tuen pariin ja huolehdimme tärkeimmästä – kasvatuksesta ja opetuksesta lähi- ja etäopetuksessa, koulussa tai karanteenissa. Tämän korona-arjen mallikkaasta hoidosta voi koko koulun väki eri ammattikuntineen olla aidosti ylpeä. Kykymme tehdä yhteistyötä on poikkeuksellisen arvokasta ja varmistaa hyvinvointimme kriisiaikaa eläessämme.

Oppilaiden, kotien, henkilökunnan sekä oma ja rehtorikollegoiden jaksaminen nousivat selkeästi koronalukuvuoden pääteemaksi. Oppilaiden pahoinvointi ilmeni aiempaa enemmän kiusaamisena ja väkivaltana, jossa tarvittiin koulun ulkopuolista apua. Opettajakunnan ja rehtorin tekemät huoli- tai lastensuojeluilmoitukset nousivat uusiin ennen näkemättömiin lukemiin vaikka saimme ruhtinaallisesti tärkeitä lisäaikuisia kouluun koronatuen mahdollistamina. Iltapäivisin koulupäivän tai kokouksien päätyttyä osa ammattilaisista jäi purkamaan riittämättömyyden tunnetta. Tunteiden jakaminen ja sanoittaminen voimaannuttivat kriisiajan keskellä.

Sopeutuminen korona-arkeen on tuonut allekirjoittaneelle hyvää. Olen panostanut pakon edessä aiempaa kohtuullisempaan työmäärään viikoittain, kiinnittänyt huomioni palautumiseen sekä ”ragennut pahimpia angsteja” mökin työleirillä luontoa ja vuodenaikoja ihaillen. Olen löytänyt uudelleen innon lukea ja kutoa sekä bongannut uuden harrastuksen – postcrossing. Se on pitänyt yllä ajatusta ihmisten hyvätahtoisuudesta ympäri maailmaa. Jokainen vastaanotettu kortti päättyy toivotukseen hyvästä terveydestä pandemian keskellä. Nämä ilonpilkahdukset korona-arjen keskellä sekä kiitollisuus opettajien ja kollegoiden sydämellä tehdystä työstä ovat olleet korona-arkeni perusta. Suosikkiyhtyeeni Vesterisen voimakappaleen sanoin päätän tämän lukuvuoden lainaukseen ”Jos vain toivon, luotan, palelen, niin kaikki päättyy hyvin niin kuin ennenkin”.

Kommentoi kirjoitusta.

Opetuksessakin tulee jo varautua koronanjälkeiseen aikaan

Perjantai 23.4.2021 klo 9:55 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Koko korona-ajan suomalaisia lapsia ja nuoria on kasvatettu ja koulutettu. Sekä opettajat että oppijat ovat sopeutuneet kaikkiin niihin tapoihin, joilla jo yli vuoden verran on opetettu ja opittu.

Viimeistään nyt on oikea aika pohtia, missä koronan aikana olemme onnistuneet ja missä emme. Erityisen tärkeää on myös se, että jokainen opetuksen järjestäjä – tavallisesti kunta – laatii tarkan suunnitelman siitä, miten koronan jälkeen siirrytään uudenlaiseen arkeen. Välitilaan emme voi jäädä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti viime talvena tutkimuksen korona-ajan vaikutuksista toisen asteen opiskeluun. Tutkimus tehtiin koulutuksen järjestäjille, opettajille ja opiskelijoille. Tulokset eivät olleet läheskään kaikilta osin erityisen hyviä.

Tutkimusraportin mukaan tulosten perusteella pitää kiinnittää huomiota moneen asiaan: Opiskeluhuollolla tulee olla valmius ja resurssit vastata kasvaviin mielenterveysongelmiin. Opiskelijoiden vuorovaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava ja heitä on kuultava opetusta ja ohjausta toteutettaessa. Opintojen aikana annettavan tuen on oltava riittävää, ja siinä on huomioitava jatko-opinnot ja työelämän tarpeet. Myös henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava.

Ministeriön tutkimuksessa selvitettiin mm. koronan vaikutuksia opintojen etenemiseen. Lukion opettajista lähes puolet arvioi, että opinnot ja tutkinnon suorittaminen viivästyivät yksittäisillä opiskelijoilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa noin kolmasosa opettajista arvioi, että tutkinnon suorittaminen ei ole yksittäisillä opiskelijoilla edennyt aikataulussa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden näkemyksiä opetuksen laatuun. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 59 % koki, että etäopetuksella on ollut opetuksen laatua heikentävä vaikutus. Lukioissa luku oli vielä suurempi: 67 %. Kaikkiaan toisen asteen opettajista noin 80 % koki, että oma työssäjaksaminen ja hyvinvointi olivat heikommalla tasolla kuin ennen koronakriisiä.

Tulokset osoittavat suurten huolien lisäksi myös sen, että oppimiseen, opiskeluun ja opettamiseen pitää yhä panostaa. Sekä opiskelijat että heidän opettajansa tarvitsevat koulutuksen järjestäjiltä entistä vahvemman tuen, jotta Suomella on tulevinakin vuosina korkeasti koulutettuja osaajia.

Ymmärrän sen, että koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat olleet koulutuksen järjestäjille hyvin haastavat. Koko yhteiskunta on ollut vaikeassa tilanteessa, ja muuallakin kuin opetusalalla on kärsitty pandemian monista vaikutuksista. Siitä huolimatta tämän kesän kynnyksellä pitää olla voimia suunnitella tulevaisuutta. Kokemuksista voidaan ottaa opiksi ja vaikeudet voidaan nähdä vahvistavina tekijöinä.

On todennäköistä ja tarpeellista, että yhteistyö koulutuksen järjestäjien välillä lisääntyy ja kehittyy. Etäopetus saattaa yleistyä ja ylittää kuntarajat, mutta lähiopetusta ei saa liiaksi korvata etäopetuksella. Jokainen oppija ansaitsee saada myös läsnä olevan opettajan antamaa opetusta ja ohjausta.

Oppimiseen ja ohjaukseen on saatava lisärahoitusta, jotta poikkeusolojen aiheuttama osaamisvaje voidaan paikata ajoissa. Rahaa on varattava tuki- ja pienryhmäopetukseen sekä kertauskursseihin, opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Kaikenikäiset oppijat tarvitsevat myös riittävästi opiskeluhuollon palveluita.

Koulutuksen järjestäjien on suunniteltava myös se, miten henkilöstön hyvinvointia vahvistetaan. Työnohjaukselle ja mentoroinnille on varmasti tarvetta, samoin täydennyskoulutukselle. Ja koska oppijat tarvitsevat lisää opettajien tukea, tulee opettajien lisääntynyt työmäärä myös korvata asianmukaisesti. Opetushenkilökunnan jaksamisen tueksi tulee myös esihenkilöiden työ resursoida nykyistä paremmin.

Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukasta kasvatusta, opetusta ja koulutusta myös koronan jälkeen. Tähän työhön me opettajat olemme sitoutuneet joka päivä. Toivon, että saamme siihen yhteiskunnan vahvan tuen myös kuntavaalien jälkeen.


Jos haluat lukea lisää tekstissä mainitusta tutkimuksesta, löydät sen täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Sitoutunut, mihin?

Sunnuntai 4.4.2021 klo 17:24 - Marko Bohm, alueasiantuntija

OAJ:n mediassa näkyvä arvostuskampanja Tehdään Tulevaisuuksia näkyy laajasti mediassa: mm. televisiossa, lehdissä ja kadunvarsimainoksissa kuvina opettajista ja kuvassa on myös sana SITOUTUNUT. Moni meistäkin on käyttänyt kampanjaan liittyvää kehystä päivittäessämme kuvamme sosiaalisessa mediassa.

Nykysuomen sanakirjan mukaan sitoutunut tarkoittaa liittyä velvoittavasti, kiinnittäytyä, yhdistäytyä, antaa sitoumus,velvoittautua, luvata sitovasti.

Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. He luovat sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille, koko Suomelle ja koko maailmalle. Yksi sukupolvi kerrallaan. Yksi ihminen kerrallaan.

Kampanja on todennäköisesti syntynyt yhdestä ajatuksesta, joka on kasvanut ja läpikäynyt OAJ:n päätöksenteko-organisaation. Onko se siis meidän kaikkien OAJ;n jäsennumeron omaavien yhteinen näkemys? Ei varmaankaan kaikkien mutta moni voi sen allekirjoittaa. Tehdään tulevaisuuksia on muistutus siitä, että ihmisen teoilla on tai voi olla suurempi vaikutus kuin usein ajattelemme.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen lukee järjestömme etusivulla. OAJ:n jäseninä olemme osa järjestöä, olemmeko myös sitoutuneet järjestöön ja edunvalvontaan? Edunvalvontatyö on mielestäni  myös jäsenten työtä, jollakin meistä voi olla suurempi rooli kuin toisella, mutta sen onnistuminen riippuu meistä kaikista.  Hoidetaan homma kotiin, sanoo valmentaja joukkueelle ennen ottelua.

Tänään ja huomenna, koska olen sitoutunut.

Marko Bohm, jäsen 147xxx

Kommentoi kirjoitusta.

Kunnan elinvoima luodaan opetusalalla

Keskiviikko 31.3.2021 klo 18:45 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat

Kunnassa toteutettava laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan kuntaan. Lapsiperheiden muutto kuntaan takaa kunnan elinvoimaisuuden ja tuo kuntaan ammattitaitoista työvoimaa. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa luomassa ja ylläpitämässä laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä näiden kautta vahvistamassa kuntansa elinvoimaisuutta.

Paikallinen laadukas ammatillinen opetus sitouttaa nuoria jäämään kuntaan valmistuttuaan. Kunta saa osaavaa ja pysyvää työvoimaa alueelleen. Julkinen ja yksityinen sektori kunnissa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa. Laadukasta ammatillista opetusta ei voida antaa leikkaamalla kontaktiopetuksen määrää. Ammattia ei voi oppia itsenäisesti, vaan se opitaan harjoittelemalla opettajan johdolla yhdessä muiden kanssa.

Kunnissa laadittava sivistyspoliittinen ohjelma määrittää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiset tavoitteet. Ohjelman toteutumista seurataan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Vuosittain tehtävät arvioinnit takaavat sen, että kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina. Ylläpitämällä kunnassa toimivaa ja korkeatasoista koulutusta ylläpidetään kunnan elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia menestyä.

Kasvatuksen ja koulutuksen laatuun panostaminen vaatii myös panostamista kasvatusalan ammattilaisten hyvinvointiin. Monissa kunnissa opettajat ovat kiinteästi mukana harrastus- ja kulttuuritoiminnassa.  Harrastus- ja kulttuuritoiminta kaventuisi merkittävästi, jos opettajien antama panostus puuttuisi. Opettajien hyvinvointi on heidän jaksamisensa kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti alueen elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen panostamalla kasvatukseen ja koulutukseen. Kunnan ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat korkeatasoiset ja toimivat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Nämä palvelut houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä saavat kunnassa jo olevat asukkaat ja yritykset jäämään.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Koulutuspolitiikka vaikuttaa jokaisen opettajan arkeen

Sunnuntai 21.3.2021 klo 16:51 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Me OAJ:ssä valvomme jäsentemme etuja monin eri tavoin. Arkisimmillaan se näkyy luottamusmiehen tarjoamana välittömänä tukena ristiriitojen ratkaisussa, mutta joskus edunvalvonta tehdään taustalla – huomaamattakin.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta on aivan yhtä tärkeää työtä kuin palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin keskittyvä työ. Mutta mitä se on käytännössä?

Jos emme huolehtisi koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta, emme olisi jo vuoden ajan ottaneet kantaa koronan vaikutuksiin opetusalalla. Emme myöskään olisi kommentoineet maan hallituksen koulutuspoliittista selontekoa tai vaikuttaneet hallituksen tekemiin koulutuspanostuksiin, siis rahaan. Samoin olisimme jättäneet kertomatta opettajien näkemykset erilaisiin lainsäädäntöuudistuksiin. Kaikkea tuota olemme kuitenkin tehneet.

Ja enemmänkin. Olemme käyneet vuoropuhelua erityisopetuksen järjestämisen ongelmakohdista. Olemme myös asettaneet omat tavoitteemme varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka on alkamassa. Ja tietysti olemme vahvasti mukana kuntavaalivaikuttamisessa eri puolilla Lappia ja koko Suomea.

Olemme OAJ:ssä omalla toiminnallamme sitoutuneet kehittämään opetusalaa monin eri tavoin. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on yksi osa tätä tärkeää kokonaisuutta. Aina se ei näy heti, mutta jäsenten hyväksi teemme sitäkin päivittäin.

Kommentoi kirjoitusta.

Menestyvä kunta tekee yhteistyötä

Sunnuntai 21.2.2021 klo 11:16 - Ulla Kangasniemi ja Kari Filpus, OAJ:n valtuuston varapuheenjohtajat

Opetusalan ammattijärjestö OAJ haluaa vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa teemalla ”Isot asiat päätetään lähellä sinua – koulutus ratkaisee”. Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuoropuhelu lienee väistämättömän tärkeää erityisesti työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien välillä kasvatus- ja koulutusasioiden aidon kehittämisen tukena.

Osaamisen ammattilaiset tuntevat parhaiten työnsä tekemisen edellytykset ja tuovat varmasti arvokkaan näkemyksensä kuntapäättäjien tietoon, jotta kunta kykenee tuottamaan kasvatus- ja koulutuspalvelut tuloksellisesti ja laadukkaasti. Kyseisten palvelujen kohdalla katse on tulevaisuudessa, jolloin jokaisen päättäjän tulee ymmärtää päätöksiä tehdessään, miten kauaskantoiset vaikutukset niillä on.

Kasvatus- ja koulutuspalveluihin panostaminen riittävällä rahoituksella edesauttaa suoraan kunnan ja sen lähialueen kehittymistä. Järjestämällä riittävää ohjausta ja tukea oppilaille sekä mahdollistamalla työskentely ja oppiminen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa nostaa kunnan profiilia vastuullisena työnantajana.

Menestyvä kunta osaa tehdä yhteistyötä lähiseudun muiden kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa laadukkaan koulutuspalvelujen tarjonnan. Yhteistyökumppaneita kannattaa hakea myös kauempaa, yli maakuntarajojen, koska sillä on vaikutusta mm. kelpoisten opettajien hankintaan ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.

Toisen asteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus tulee nähdä tärkeänä linkkinä yhteistyössä. Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja sitä tukeva tutkimus luovat edellytyksiä kunnan elinvoimaisuudelle ja sitä kautta houkuttavuudelle mm. työmarkkinoilla. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli koko seutukunnan työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Jatko-opintojen toteuttaminen tulee mahdollistaa lähellä. Kuntapäättäjät osallistuvat päätöksentekoon ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen hallintoelimissä, vaikkei niiden toimintaa suoraan säädelläkään kuntien kautta.

Kelpoiset opettajat antavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta ollen tällä tavoin tärkeä lenkki kunnan ja lähialueyhteistyön tuloksellisessa toimintaketjussa. Siksi kasvatuksen ja koulutuksen asioiden tulee olla keskiössä uusia kuntapäättäjiä valittaessa. Kasvatus- ja koulutusasioiden osaamiseen kannattaakin jokaisen kuntavaaliehdokkaan panostaa. Uskomme, että jokainen kunta haluaa olla kasvatuksen ja koulutuksen saralla se maailman paras.

Kommentoi kirjoitusta.

Leikataanko tulevaisuudesta

Perjantai 22.1.2021 klo 7:33 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat

Kuntavaaleissa päätetään, miten kunnan taloutta tulevalla valtuustokaudella ja vielä pidemmällä aikavälillä hoidetaan. Kunnan elinvoimaisuus riippuu kuntalaisten hyvinvoinnista ja koulutuksen laadusta. Koulutukseen sijoittaminen tuo säästöjä pitkällä aikavälillä kunnan muista toimialoista. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulevien asiakkaiden määrä on pienempi ja kulut vähäisempiä, kun koulutukseen on satsattu.
 
Kunnat ovat joutuneet ja joutuvat jatkossa sijoittamaan suuren osuuden koulutukseen käyttämästään rahasta seinien korjaamiseen ja rakennusten ylläpitämiseen. Toki on tärkeää, että tilat ovat terveet ja toimivat, mutta sen lisäksi olisi todella tärkeää, että kunnat keskittyisivät myös koulutuksen laadun kehittämiseen. Kuntien on hyvä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä huomioidessaan koulutuksen laatua. Saavatko oppilaat riittävästi yksilöllistä tukea opiskeluunsa? Onko ammattitaitoista henkilöstöä riittävästi? Ovatko laitteet ja materiaalit nykyaikaiset? Ovatko opetusryhmät sopivan kokoiset, jotta kaikkien oppiminen ja hyvinvointi varmistetaan?
 
Opettajien lomautus säästökeinona on kunnan tulevaisuuden kannalta huono ratkaisu. Se aiheuttaa paitsi korjaamatonta vahinkoa oppilaiden oppimiselle, myös syviä naarmuja kunnan maineelle uskottavana laadukkaan opetuksen järjestäjänä. Koulutus- ja kasvatuspalveluja voidaan täydentää yksityisillä järjestäjillä. Niille tulee kuitenkin asettaa samat laadulliset kriteerit kuin kunnalle. Säästösyistä halvempaa yksityistä järjestäjää ei saa suosia ja samalla madaltaa palveluiden tasoa. Esimerkiksi lyhytjänteiset toimet varhaiskasvatuksen yksityistämisessä ovat johtaneet pahimmillaan lasten kannalta huonoihin ratkaisuihin.
 
Nyt on oikea aika astua esiin niiden tulevaisuuteen katsovien, kunnan ja kuntalaisten parasta ajattelevien uusien kuntavaaliehdokkaiden.
 
Sijoitus koulutukseen on kunnan kannalta parasta tulevaisuuden taloudenhoitoa. Laadukkaat koulutuspalvelut edesauttavat hyvinvoivien nuorien jäämistä kuntaan ja varmistavat kunnan elinvoiman säilymisen.

Kommentoi kirjoitusta.

Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö turvaa palvelujen laadun

Lauantai 2.1.2021 klo 13:13 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Ensi keväänä käydään kuntavaalit. Kuntiin tarvitaan koulutusmyönteisiä päättäjiä, jotta taataan laadukkaat koulutus- ja kasvatuspalvelut.

Laadukasta opetusta on mahdollista antaa, jos ryhmäkoot ovat riittävän pienet. Tärkeää on myös se, että lapset ja nuoret saavat oppimisen edellyttämää ohjausta sekä tukea. Tuen riittävyys taataan sillä, että kunnassa on riittävä määrä erityisopettajia, erityisluokanopettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä opinto-ohjaajia.

Laadukkaat kasvatuspalvelut turvataan kelposilla opettajilla. Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö onkin tärkeä osa laadukkaiden kuntapalvelujen tarjoamisessa. Motivoituneita ja sitoutuneita opettajia saadaan kuntaan, jossa huolehditaan säännöllisesti henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Myös esimiesten kehittämisestä on pidettävä huolta, ja heillä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen.

Opettajien ja esimiesten työhyvinvointiin tulee panostaa; näin voidaan säästää resursseja, kun sairauspoissaolot vähenevät. Tärkeää on huolehtia myös muista työn tekemisen edellytyksistä: Lapissakin opettajille pitää työnantajan hankkia työnteon kannalta välttämättömät välineet kuten puhelimet ja tietokoneet.

Koko vuoden työstä tulee myös maksaa koko vuoden palkka. Viime aikoina yleistynyt tapa palkata opettajat vain koulunvuoden työpäiviksi saa pätevät opettajat hakeutumaan sellaisiin kuntiin, joissa maksetaan koko vuoden palkka. 

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että työtilat ovat terveet ja turvalliset. Lapissakin on paljon huolia koulurakennusten kunnosta, mutta hyviäkin uutisia on: uusia koulutiloja on rakennettu, rakenteilla tai suunnittelun alla. Terveellisyyden lisäksi tulee myös huolehtia, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset.

Kunnissa tarvitaan koulutusmyönteisiä päätöksiä. Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella on vaikutusta siihen, muuttavatko lapsiperheet kuntaan vai sieltä pois. Koulutukseen, kasvatukseen ja opetukseen panostavien kuntien tulevaisuus näyttää valoisammalta.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »