Valtuuston jäsen: opettajien työturvallisuudesta huolehdittava

Tiistai 18.1.2022 klo 20:00 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Lukukauden alettua on valitettavasti todettava, että kouluissa on voinut altistua koronalle useammin kuin ennen joulua. Koulut ja opettajat tekevät parhaansa, jotta tartunnoilta kouluissa vältyttäisiin, mutta täysin niitä ei voida koulupäivän aikana estää.

Samalla on muistettava, että koulut ovat aikuisten työpaikkoja. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työpaikkojen turvallisuudesta. Näyttää siltä, että monikaan opetuksen järjestäjä ei vielä ole tehnyt parastaan työturvallisuuden varmistamiseksi.

Kouluissa työskentelevien aikuisten nopeutettu koronarokottaminen on tärkeä keino tilanteen parantamiseksi. Valitettavasti useimmat lappilaiset kunnat eivät ole olleet siihen valmiita. Onneksi muitakin keinoja on käytettävissä.

Pidän tärkeänä, että opetuksen järjestäjät ryhtyvät pikimmiten tarjoamaan koulujen henkilökunnalle FFP2-tason hengityssuojaimia. Ne voivat estää tartuntoja paremmin kuin esimerkiksi kirurgiset maskit. Ne antavat käyttäjilleen suojaa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa oppilaat eivät osaa tai halua käyttää omaa maskiaan oikein. Tämän ei pitäisi olla edes kustannuskysymys, sillä yhtä hengityssuojainta voi tyypillisesti käyttää koko työpäivän ajan. Kirurgisia maskeja puolestaan kuluu päivässä useita.

Kouluissa altistuminen voi tapahtua koska tahansa, ja kotitestien tekeminen on joissakin tilanteissa toimiva keino ehkäistä tartuntoja. Työntekijöitä ei kuitenkaan voi velvoittaa ostamaan itse omat kotitestinsä, sillä siitä kertyisi heille kohtuuton kustannus. Kannustankin opetuksen järjestäjiä toimittamaan kotitestejä koulujen henkilökunnalle.

On hyvä, että Lapin sairaanhoitopiiri on kouluttanut lisää tartunnanjäljittäjiä. Tämä antaa toivoa siitä, että kouluissa ei tarvitse tehdä jäljittäjien työtä. Rehtorien pitää voida keskittyä omiin virkatehtäviinsä, ja heidän pitää pystyä hoitamaan ensisijaisesti koulun normaaliin johtamiseen liittyvät tehtävät. Kun rehtorit jaksavat omissa tehtävissään, siitä hyötyy koko kouluyhteisö.

Me opettajat emme voi valita työmme tekemisen paikkaa, ja siksi koulujen työturvallisuus on varmistettava kaikin keinoin. Näin voimme jatkaa työtämme lappilaisten lasten ja nuorten parhaaksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Opettajille kolmas rokote

Perjantai 14.1.2022 klo 20:03 - Esa Seretin, puheenjohtaja

Koronavirus jyllää edelleen kiivaalla tahdilla väestössä. Tartuntoja on paljon ja terveydenhuollon kantokyky on koetuksella. Rajoitustoimilla pyritään minimoimaan sosiaalisten kontaktien määrää. Koulujen joululoman aikana ihmiset ovat liikkuneet eri puolilla maata tavaten sukulaisia ja tuttaviaan. Loman jälkeen he palasivat taas yhteen ja kevätlukukausi aloitettiin lähiopetuksessa.

Kansakunnan terveydentilasta vastuussa olevat tahot ovat linjanneet, ihan perustellusti, ettei etäopetus ole hyvä vaihtoehto lasten ja nuorten kokonaishyvinvoinnin kannalta. Siispä koulut avasivat ovensa ja suuri joukko ihmisiä kokoontui varsin ahtaisiin sisätiloihin.

Kaikista varotoimista huolimatta altistumisen mahdollisuus on todella suuri. Päivittäin opettajat eri koulutusasteilla kohtaavat kymmeniä eri suunnalta tulevaa oppilasta ja koulun henkilökuntaa. Suojausten taso on kovasta yrittämisestä huolimatta näissä tilanteissa kovin vaihteleva.

Vaadimme, että opettajat saavat halutessaan nopeutetussa aikataulussa kolmannen koronarokotteen. Näin he voivat jatkaa tulevaisuutemme kannalta erittäin tärkeää työtänsä tuntien olevansa niin turvassa kuin nykylääketieteen avulla voi olla. Samalla he kokevat yhteiskunnan arvostavan heidän panostaan näinä haastavina aikoina.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuuston varapuheenjohtaja kommentoi

Maanantai 22.11.2021 klo 18:31 - Kari Filpus, OAJ:n valtuuston 2. varapuheenjohtaja

(Kari Filpus käytti tämän puheenvuoron OAJ:n valtuuston kokouksen päättyessä 19.11.2021.)

Arvoisat valtuutetut, toimiston henkilöstö!

Kolme ja puoli vuotta on kulunut nopeasti. Kun keväällä 2018 aloitimme uuden valtuustokauden, emme kukaan tienneet mitä kaikkea se tuo tullessaan. Toki tiesimme, että keskustelemme palkoista, opetusvelvollisuuksista, ys-ajasta jne. Mutta kuitenkin isoimman muiston meille tuottanee tältä ajalta korona ja sen myötä etäkokoukset sekä vaka-opettajien siirto OVTESiin.

Näillä valtuustovuosilla on monta tehtävää. Ne ovat muistutusta siitä, että olemme selviytyneet, rakentaneet ammattijärjestöämme ja hyödyntäneet omia kokemuksia. Me tarvitsemme noita muistoja, koska ne ovat yhteisön yhteinen muisti. Kun epävarmuus maailmassa on yleistynyt, kuuluminen johonkin yhteisöön tuo ihmisille turvallisuutta ja vahvistaa perustaa olemassaololle. Me siis tarvitsemme OAJ:tä.

OAJ:n identiteetin lujittuminen ja yhteisöllisyyden kasvu mahdollistuvat historian avulla. Tämä on historian yksi tärkeimmistä tehtävistä. Viime kuukausien uutisten perusteella joudumme yhä uudelleen ja uudelleen perustelemaan tarkoitusta olemassaolollemme. Mediat monessa muodossa kyseenalaistavat ammattijärjestöjen tarpeellisuuden. Tähän me tarvitsemme historiaa. Meidän kuuluu viestiä kentälle järjestömme saavutuksista, ja olla niistä ylpeä. Jos me emme kunnioita järjestöstämme, meidän on turha odottaa sitä muiltakaan. Järjestömme ulostulot julkisuuteen on kyllä noteerattu monella taholla, siitä kiitos toimiston väelle ja valtuutetuille.

Kun tarkastelemme tämän nykyisen valtuustokauden saavutuksia, emme ehkä voi olla kovin ylpeitä. Saavutimmeko mitään? Pitää tietysti muistaa, että järjestömme historian kehityskulut, tapahtumat ja ratkaisut muodostavat ketjun, johon me olemme rakentaneet uutta, omaamme. Ketjun aikaisemmat renkaat vaikuttavat yhä paljon siihen, millainen meidän renkaastamme muodostui. Nuo aikaisemmat renkaat ovatkin olleet todella vahvat ja painavat. Emme saaneet muutoksia valtuustoon, hallitukseen jne.

Seuraavan valtuuston aikana on tuskin järkevää laittaa voimavaroja suureen järjestörakenteen muutokseen. Ehkä pitäisi kauden alussa kartoittaa mihin suuntaan ja millaisiin ratkaisuihin valtuusto olisi valmis. Toki toivoisin näin yksittäisenä valtuutettuna, että olisimme avoimia uudistuksille. Me kaikki kokeilemme työssämme uusia juttuja aika ajoin, mikäli ne toimivat, otamme ne käyttöön ja olemme tyytyväisiä, ettei kaikki tapahdu niin kuin ennenkin. Tämä tuo myös työhyvinvointia. Meidän jos joidenkin tulisi olla muutoksen eturintamassa.

Esitän näin lopuksi silti pienen toiveen: ei liene pahitteeksi, että tulevaisuuden valtuutetut muistaisivat jotakin meistäkin, ymmärtäisivät meitä ja ehkä vähän arvostaisivatkin.

Kommentoi kirjoitusta.

Miten tavoitella parempaa palkkaa?

Lauantai 18.9.2021 klo 17:28 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Ensi keväänä on määrä sopia opettajienkin palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, kun voimassa oleva virka- ja työehtosopimus päättyy. Jo nyt keskustelu käy vilkkaana, kun eri tahot valmistelevat sopimustavoitteitaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustelu palkkatavoitteista etenee omia polkujaan. En tosin ole vakuuttunut, onko kyseessä keskustelu, sillä viestintä on paikoin varsin yksipuolista. Samalla tekisi mieleni debatoida sosiaalisen median sosiaalisuudesta, mutta sille on varmaan tilaa joskus toiste.

Pidän ongelmallisena sitä, että opettajia koskeva nettikirjoittelu on jo nyt saanut kohtuuttomia sävyjä. Somekommentointiin on osallistunut henkilöitä, joista emme välttämättä tiedä, mikä on heidän suhteensa opettajiin ja opetusalaan. Emme välttämättä tiedä, ovatko kuuluvatko heidän someprofiilinsa oikeille henkilöille. Emmekä tiedä, pitävätkö heidän kommenttiensa sisältämät väitteet paikkaansa. Kun luemme heidän kommenttejaan, voimme ainakin yrittää muistaa lähdekritiikin.

Toisaalta juuri nyt on oikea aika puhua opettajien palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tehokkain foorumi tälle keskustelulle on oma paikallis- ja alueyhdistys eli kollegiaalinen yhteistyö. Yhdessä valitut luottamushenkilöt tietävät, mitä nykyinen sopimus sisältää ja miten sopimustavoitteet asetetaan. Lopulta OAJ:n valtuusto ja hallitus päättävät, millä tavoitteilla opettajat lähtevät neuvotteluihin. Kun kenellä tahansa jäsenellä on idea sopimustavoitteesta, kannattaa siis olla suoraan yhteydessä lähimpään valtuutettuun.

Tavoitteellisissa neuvotteluissa kannattaa muistaa myös pari muuta näkökulmaa. Ihan niin kuin itse kunkin omassa elämässä. Eli: Neuvottelutavoitteiden on oltava perusteltuja, uskottavia ja realistisia. Neuvotteluissa on aina useita osapuolia, ja myös työnantajilla on omat neuvottelutavoitteensa. Kompromisseja on tehtävä. Palkankorotusvara on rajallinen. Eniten huutavalle tai useimmin puhuvalle ei anneta eniten ja ensimmäisenä.

Kommentoi kirjoitusta.

Opetuksella entistä suurempi rooli kunnan palveluna

Maanantai 9.8.2021 klo 17:54 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Näinä päivinä alkaa jälleen uusi lukuvuosi, ja samaan aikaan vastavalitut kuntapäättäjät aloittavat uutta kauttaan. On syytä kannustaa luottamushenkilöitä: edessä on haastava valtuustokausi.

Alkaneen valtuustokauden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko siirretään hyvinvointialueille. Sen seurauksena koulutuksesta tulee jokaisen kunnan itse järjestämistä palveluista suurin. Tulevina vuosina koulutus työllistää suurimman osan kunnan työntekijöistä.

Kannustan kuntapäättäjiä perehtymään huolella koulutukseen. Se on muutakin kuin perusopetus ja lukio: myös laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja vapaasta sivistystyöstä on pidettävä hyvää huolta. Jokaisen valtuutetun onkin tärkeää ymmärtää, mistä he päättävät ja millaisia vaikutuksia heidän tärkeällä työllään on.

Tulevat vuodet ovat epäilemättä tiukkoja, kun ajatellaan kuntien taloutta. Viime vuosien niukkuus ei helposti muutu positiiviseksi vireeksi, mutta silti koulutusta on puolustettava. Koulutuksesta ei pidä vaikeinakaan aikoina leikata, vaan silloinkin tarvitaan korkealaatuista opetusta, kasvatusta ja koulutusta.

Koulutukseen sijoittamiselle on tyypillistä se, että mitä varhaisemmin rahat käytetään, sitä vähemmän rahaa lopulta kuluu. Eli jos raha jää käyttämättä opetukseen ja kasvatukseen, sitä tarvitaan myöhemmin muihin palveluihin selvästi enemmän. Lasten ja nuorten tulevaisuudella ei ole hintalappua: jokaiselle tulee antaa parhaat mahdolliset keinot kasvaa yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Kannustankin kuntapäättäjiä käyttämään koulutukseen kaikki ne rahat, jotka se ansaitsee. Samalla kannustan ennakoivaan päätöksentekoon sen sijaan, että päätökset tehdään vain vuodeksi kerrallaan. Kun ollaan hyvissä ajoin hereillä, voidaan välttää edessä olevia karikkoja.

Toivon myös, että uudet kuntapäättäjät käyvät aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten ja kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. Näin kunnat voivat tarjota sellaisia palveluita, joita oikeasti tarvitaan. Se on jokaisen kuntalaisen etu.

Laadukasta kasvatusta, opetusta ja koulutusta tarvitaan aina. Tähän työhön me opettajat olemme sitoutuneet joka päivä. Toivon, että meillä on siihen kuntapäättäjien vahva tuki. 

Kommentoi kirjoitusta.

Lukuvuoden päättyessä

Lauantai 5.6.2021 klo 10:00 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Lukuvuosi 2020-21 on päättymässä. Tätäkin lukuvuotta on sävyttänyt edellisen vuoden tapaan Korona-pandemia. Osa oppilaitoksista jatkoi siitä johtuen etäopetusta lähes koko lukuvuoden. Osa henkilöstöstä ja opiskelijoista joutui olemaan jaksoja karanteenissa ja joissakin kouluissa koulutyö jopa osittain keskeytyi koronan vuoksi.

OAJ:n koulutukset ja suurin osa kokouksista jouduttiin järjestämään etänä. Toiminta kuitenkin jatkui aktiivisena ja järjestötyötä sekä edunvalvontaa toteutettiin Koronasta huolimatta. Näin myös OAJ:n Lapin alueyhdistyksessä.

Muun toiminnan ohella Lapin alueyhdistys tekee kyselyjä tukemaan edunvalvontaa. Alkuvuodesta tehtiin kyselyt oppivelvollisuuden maksuttomuuden laajenemisesta sekä oppimisen tuen ongelmista.

Oppivelvollisuuden laajenemisessa lappilaisten opetusalan toimijoiden isoimpana huolenaiheena on se, että opetuksen järjestäjä käyttää opetukseen entistä vähemmän rahaa. Erityisopetuksessa puolestaan koetaan jatkuvana ongelmana se, että pienryhmiä ja erityisopettajia ei ole riittävästi. Psykologin palveluja ei myöskään ole riittävästi ja tuen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko on huomattavan hidasta.

Näiden asioiden kuntoon saamiseksi pitää tehdä vaikuttamistyötä. Kuntapäättäjien tietoon tulee saattaa tärkeät koulutusta koskevat asiat ja niiden ongelmat. Nyt onkin hyvä hetki vaikuttamistyöhön; kuntavaalityö on kiivaimmillaan ennakkoäänestyksen ollessa parhaillaan käynnissä. Toivotan kaikille paikallistason toimijoille aktiivista loppukiriä kuntavaalivaikuttamisessa!

Ajatuksissa on myös jo tuleva syyskausi. Toivottavasti rokotusten ansioista Korona saadaan hallintaan ja voimme tulevana syksynä kokoontua normaaliin tapaan. 

Lappilaisten opetusalan henkilöiden kannattaa laittaa kalentereihin päivämäärä 8.10. 2021. Silloin OAJ On the Road-tapahtuma järjestetään Rovaniemellä ja Lapin OAJ-väki kokoontuu juhlistamaan Maailman opettajien päivää. Toivottavasti päivän ohjelma toteutuu suunnitellusti ja saamme suurella joukolla juhlistaa opettajuutta.

Kiitokset kuluneesta kaudesta kaikille OAJ Lapin alueen toimijoille! Aurinkoista kesää!

Kommentoi kirjoitusta.

Rehtorin koronalukuvuosi

Maanantai 31.5.2021 klo 19:25 - Susanne Nyman, kemiläisen yhtenäiskoulun rehtori

Maaliskuussa 2020 Suomen koululaitos siirtyi kahden päivän aikana osittain etäopetukseen, josta palattiin koululle toukokuussa 2020. Jälkiviisaana todeten paluu takaisin koululle oli järkevä veto valtiovallalta, koska tuona aikana koeponnistettiin moni käytännön asia tulevalle lukuvuodelle. Juuri lomalle hippa happa laskeutuneen reksin ansaitun kesäloman katkaisivat Opetushallituksen koronaohjeistukset heinäkuussa. Moni meistä kamppaili perehtyäkö vai ei, osa piiputti ja viisaimmat jättivät reagoimattta kesken kesäloman. Hatunnosto heille!

Menneen lukuvuoden startti onnistui rehtori- ja opettajakunnalta mallikkaasti. Pienten hienosäätöjen kautta korona-arki alkoi sujua vaikka sitä saattoivatkin varjostaa kantelut koronajärjestelyistä aluehallintovirastoon. Rehtori- ja opettajakunta omaavat kameleontin muuntautuvuuden. Harmillisesti he eivät vieläkään kykene muuntumaan ylimääräisiksi ruoanjako- tai palautuspisteiksi tai säästämään koulun varoista varoja rahoittaa ylimääräisiä kotien tarpeellisiksi kokemia välipaloja. Sen sijaan järjestelimme yksilöllisiä oppimispolkuja, kannoimme huolta pudokkaista, ohjasimme oppilaita ja perheitä tuen pariin ja huolehdimme tärkeimmästä – kasvatuksesta ja opetuksesta lähi- ja etäopetuksessa, koulussa tai karanteenissa. Tämän korona-arjen mallikkaasta hoidosta voi koko koulun väki eri ammattikuntineen olla aidosti ylpeä. Kykymme tehdä yhteistyötä on poikkeuksellisen arvokasta ja varmistaa hyvinvointimme kriisiaikaa eläessämme.

Oppilaiden, kotien, henkilökunnan sekä oma ja rehtorikollegoiden jaksaminen nousivat selkeästi koronalukuvuoden pääteemaksi. Oppilaiden pahoinvointi ilmeni aiempaa enemmän kiusaamisena ja väkivaltana, jossa tarvittiin koulun ulkopuolista apua. Opettajakunnan ja rehtorin tekemät huoli- tai lastensuojeluilmoitukset nousivat uusiin ennen näkemättömiin lukemiin vaikka saimme ruhtinaallisesti tärkeitä lisäaikuisia kouluun koronatuen mahdollistamina. Iltapäivisin koulupäivän tai kokouksien päätyttyä osa ammattilaisista jäi purkamaan riittämättömyyden tunnetta. Tunteiden jakaminen ja sanoittaminen voimaannuttivat kriisiajan keskellä.

Sopeutuminen korona-arkeen on tuonut allekirjoittaneelle hyvää. Olen panostanut pakon edessä aiempaa kohtuullisempaan työmäärään viikoittain, kiinnittänyt huomioni palautumiseen sekä ”ragennut pahimpia angsteja” mökin työleirillä luontoa ja vuodenaikoja ihaillen. Olen löytänyt uudelleen innon lukea ja kutoa sekä bongannut uuden harrastuksen – postcrossing. Se on pitänyt yllä ajatusta ihmisten hyvätahtoisuudesta ympäri maailmaa. Jokainen vastaanotettu kortti päättyy toivotukseen hyvästä terveydestä pandemian keskellä. Nämä ilonpilkahdukset korona-arjen keskellä sekä kiitollisuus opettajien ja kollegoiden sydämellä tehdystä työstä ovat olleet korona-arkeni perusta. Suosikkiyhtyeeni Vesterisen voimakappaleen sanoin päätän tämän lukuvuoden lainaukseen ”Jos vain toivon, luotan, palelen, niin kaikki päättyy hyvin niin kuin ennenkin”.

Kommentoi kirjoitusta.

Opetuksessakin tulee jo varautua koronanjälkeiseen aikaan

Perjantai 23.4.2021 klo 9:55 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Koko korona-ajan suomalaisia lapsia ja nuoria on kasvatettu ja koulutettu. Sekä opettajat että oppijat ovat sopeutuneet kaikkiin niihin tapoihin, joilla jo yli vuoden verran on opetettu ja opittu.

Viimeistään nyt on oikea aika pohtia, missä koronan aikana olemme onnistuneet ja missä emme. Erityisen tärkeää on myös se, että jokainen opetuksen järjestäjä – tavallisesti kunta – laatii tarkan suunnitelman siitä, miten koronan jälkeen siirrytään uudenlaiseen arkeen. Välitilaan emme voi jäädä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti viime talvena tutkimuksen korona-ajan vaikutuksista toisen asteen opiskeluun. Tutkimus tehtiin koulutuksen järjestäjille, opettajille ja opiskelijoille. Tulokset eivät olleet läheskään kaikilta osin erityisen hyviä.

Tutkimusraportin mukaan tulosten perusteella pitää kiinnittää huomiota moneen asiaan: Opiskeluhuollolla tulee olla valmius ja resurssit vastata kasvaviin mielenterveysongelmiin. Opiskelijoiden vuorovaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava ja heitä on kuultava opetusta ja ohjausta toteutettaessa. Opintojen aikana annettavan tuen on oltava riittävää, ja siinä on huomioitava jatko-opinnot ja työelämän tarpeet. Myös henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava.

Ministeriön tutkimuksessa selvitettiin mm. koronan vaikutuksia opintojen etenemiseen. Lukion opettajista lähes puolet arvioi, että opinnot ja tutkinnon suorittaminen viivästyivät yksittäisillä opiskelijoilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa noin kolmasosa opettajista arvioi, että tutkinnon suorittaminen ei ole yksittäisillä opiskelijoilla edennyt aikataulussa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden näkemyksiä opetuksen laatuun. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 59 % koki, että etäopetuksella on ollut opetuksen laatua heikentävä vaikutus. Lukioissa luku oli vielä suurempi: 67 %. Kaikkiaan toisen asteen opettajista noin 80 % koki, että oma työssäjaksaminen ja hyvinvointi olivat heikommalla tasolla kuin ennen koronakriisiä.

Tulokset osoittavat suurten huolien lisäksi myös sen, että oppimiseen, opiskeluun ja opettamiseen pitää yhä panostaa. Sekä opiskelijat että heidän opettajansa tarvitsevat koulutuksen järjestäjiltä entistä vahvemman tuen, jotta Suomella on tulevinakin vuosina korkeasti koulutettuja osaajia.

Ymmärrän sen, että koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat olleet koulutuksen järjestäjille hyvin haastavat. Koko yhteiskunta on ollut vaikeassa tilanteessa, ja muuallakin kuin opetusalalla on kärsitty pandemian monista vaikutuksista. Siitä huolimatta tämän kesän kynnyksellä pitää olla voimia suunnitella tulevaisuutta. Kokemuksista voidaan ottaa opiksi ja vaikeudet voidaan nähdä vahvistavina tekijöinä.

On todennäköistä ja tarpeellista, että yhteistyö koulutuksen järjestäjien välillä lisääntyy ja kehittyy. Etäopetus saattaa yleistyä ja ylittää kuntarajat, mutta lähiopetusta ei saa liiaksi korvata etäopetuksella. Jokainen oppija ansaitsee saada myös läsnä olevan opettajan antamaa opetusta ja ohjausta.

Oppimiseen ja ohjaukseen on saatava lisärahoitusta, jotta poikkeusolojen aiheuttama osaamisvaje voidaan paikata ajoissa. Rahaa on varattava tuki- ja pienryhmäopetukseen sekä kertauskursseihin, opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Kaikenikäiset oppijat tarvitsevat myös riittävästi opiskeluhuollon palveluita.

Koulutuksen järjestäjien on suunniteltava myös se, miten henkilöstön hyvinvointia vahvistetaan. Työnohjaukselle ja mentoroinnille on varmasti tarvetta, samoin täydennyskoulutukselle. Ja koska oppijat tarvitsevat lisää opettajien tukea, tulee opettajien lisääntynyt työmäärä myös korvata asianmukaisesti. Opetushenkilökunnan jaksamisen tueksi tulee myös esihenkilöiden työ resursoida nykyistä paremmin.

Lapset ja nuoret tarvitsevat laadukasta kasvatusta, opetusta ja koulutusta myös koronan jälkeen. Tähän työhön me opettajat olemme sitoutuneet joka päivä. Toivon, että saamme siihen yhteiskunnan vahvan tuen myös kuntavaalien jälkeen.


Jos haluat lukea lisää tekstissä mainitusta tutkimuksesta, löydät sen täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Sitoutunut, mihin?

Sunnuntai 4.4.2021 klo 17:24 - Marko Bohm, alueasiantuntija

OAJ:n mediassa näkyvä arvostuskampanja Tehdään Tulevaisuuksia näkyy laajasti mediassa: mm. televisiossa, lehdissä ja kadunvarsimainoksissa kuvina opettajista ja kuvassa on myös sana SITOUTUNUT. Moni meistäkin on käyttänyt kampanjaan liittyvää kehystä päivittäessämme kuvamme sosiaalisessa mediassa.

Nykysuomen sanakirjan mukaan sitoutunut tarkoittaa liittyä velvoittavasti, kiinnittäytyä, yhdistäytyä, antaa sitoumus,velvoittautua, luvata sitovasti.

Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. He luovat sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille, koko Suomelle ja koko maailmalle. Yksi sukupolvi kerrallaan. Yksi ihminen kerrallaan.

Kampanja on todennäköisesti syntynyt yhdestä ajatuksesta, joka on kasvanut ja läpikäynyt OAJ:n päätöksenteko-organisaation. Onko se siis meidän kaikkien OAJ;n jäsennumeron omaavien yhteinen näkemys? Ei varmaankaan kaikkien mutta moni voi sen allekirjoittaa. Tehdään tulevaisuuksia on muistutus siitä, että ihmisen teoilla on tai voi olla suurempi vaikutus kuin usein ajattelemme.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen lukee järjestömme etusivulla. OAJ:n jäseninä olemme osa järjestöä, olemmeko myös sitoutuneet järjestöön ja edunvalvontaan? Edunvalvontatyö on mielestäni  myös jäsenten työtä, jollakin meistä voi olla suurempi rooli kuin toisella, mutta sen onnistuminen riippuu meistä kaikista.  Hoidetaan homma kotiin, sanoo valmentaja joukkueelle ennen ottelua.

Tänään ja huomenna, koska olen sitoutunut.

Marko Bohm, jäsen 147xxx

Kommentoi kirjoitusta.

Kunnan elinvoima luodaan opetusalalla

Keskiviikko 31.3.2021 klo 18:45 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat

Kunnassa toteutettava laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan kuntaan. Lapsiperheiden muutto kuntaan takaa kunnan elinvoimaisuuden ja tuo kuntaan ammattitaitoista työvoimaa. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa luomassa ja ylläpitämässä laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä näiden kautta vahvistamassa kuntansa elinvoimaisuutta.

Paikallinen laadukas ammatillinen opetus sitouttaa nuoria jäämään kuntaan valmistuttuaan. Kunta saa osaavaa ja pysyvää työvoimaa alueelleen. Julkinen ja yksityinen sektori kunnissa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa. Laadukasta ammatillista opetusta ei voida antaa leikkaamalla kontaktiopetuksen määrää. Ammattia ei voi oppia itsenäisesti, vaan se opitaan harjoittelemalla opettajan johdolla yhdessä muiden kanssa.

Kunnissa laadittava sivistyspoliittinen ohjelma määrittää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiset tavoitteet. Ohjelman toteutumista seurataan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Vuosittain tehtävät arvioinnit takaavat sen, että kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina. Ylläpitämällä kunnassa toimivaa ja korkeatasoista koulutusta ylläpidetään kunnan elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia menestyä.

Kasvatuksen ja koulutuksen laatuun panostaminen vaatii myös panostamista kasvatusalan ammattilaisten hyvinvointiin. Monissa kunnissa opettajat ovat kiinteästi mukana harrastus- ja kulttuuritoiminnassa.  Harrastus- ja kulttuuritoiminta kaventuisi merkittävästi, jos opettajien antama panostus puuttuisi. Opettajien hyvinvointi on heidän jaksamisensa kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti alueen elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen panostamalla kasvatukseen ja koulutukseen. Kunnan ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat korkeatasoiset ja toimivat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Nämä palvelut houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä saavat kunnassa jo olevat asukkaat ja yritykset jäämään.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Koulutuspolitiikka vaikuttaa jokaisen opettajan arkeen

Sunnuntai 21.3.2021 klo 16:51 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Me OAJ:ssä valvomme jäsentemme etuja monin eri tavoin. Arkisimmillaan se näkyy luottamusmiehen tarjoamana välittömänä tukena ristiriitojen ratkaisussa, mutta joskus edunvalvonta tehdään taustalla – huomaamattakin.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta on aivan yhtä tärkeää työtä kuin palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin keskittyvä työ. Mutta mitä se on käytännössä?

Jos emme huolehtisi koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta, emme olisi jo vuoden ajan ottaneet kantaa koronan vaikutuksiin opetusalalla. Emme myöskään olisi kommentoineet maan hallituksen koulutuspoliittista selontekoa tai vaikuttaneet hallituksen tekemiin koulutuspanostuksiin, siis rahaan. Samoin olisimme jättäneet kertomatta opettajien näkemykset erilaisiin lainsäädäntöuudistuksiin. Kaikkea tuota olemme kuitenkin tehneet.

Ja enemmänkin. Olemme käyneet vuoropuhelua erityisopetuksen järjestämisen ongelmakohdista. Olemme myös asettaneet omat tavoitteemme varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka on alkamassa. Ja tietysti olemme vahvasti mukana kuntavaalivaikuttamisessa eri puolilla Lappia ja koko Suomea.

Olemme OAJ:ssä omalla toiminnallamme sitoutuneet kehittämään opetusalaa monin eri tavoin. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on yksi osa tätä tärkeää kokonaisuutta. Aina se ei näy heti, mutta jäsenten hyväksi teemme sitäkin päivittäin.

Kommentoi kirjoitusta.

Menestyvä kunta tekee yhteistyötä

Sunnuntai 21.2.2021 klo 11:16 - Ulla Kangasniemi ja Kari Filpus, OAJ:n valtuuston varapuheenjohtajat

Opetusalan ammattijärjestö OAJ haluaa vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa teemalla ”Isot asiat päätetään lähellä sinua – koulutus ratkaisee”. Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuoropuhelu lienee väistämättömän tärkeää erityisesti työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien välillä kasvatus- ja koulutusasioiden aidon kehittämisen tukena.

Osaamisen ammattilaiset tuntevat parhaiten työnsä tekemisen edellytykset ja tuovat varmasti arvokkaan näkemyksensä kuntapäättäjien tietoon, jotta kunta kykenee tuottamaan kasvatus- ja koulutuspalvelut tuloksellisesti ja laadukkaasti. Kyseisten palvelujen kohdalla katse on tulevaisuudessa, jolloin jokaisen päättäjän tulee ymmärtää päätöksiä tehdessään, miten kauaskantoiset vaikutukset niillä on.

Kasvatus- ja koulutuspalveluihin panostaminen riittävällä rahoituksella edesauttaa suoraan kunnan ja sen lähialueen kehittymistä. Järjestämällä riittävää ohjausta ja tukea oppilaille sekä mahdollistamalla työskentely ja oppiminen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa nostaa kunnan profiilia vastuullisena työnantajana.

Menestyvä kunta osaa tehdä yhteistyötä lähiseudun muiden kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa laadukkaan koulutuspalvelujen tarjonnan. Yhteistyökumppaneita kannattaa hakea myös kauempaa, yli maakuntarajojen, koska sillä on vaikutusta mm. kelpoisten opettajien hankintaan ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.

Toisen asteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus tulee nähdä tärkeänä linkkinä yhteistyössä. Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja sitä tukeva tutkimus luovat edellytyksiä kunnan elinvoimaisuudelle ja sitä kautta houkuttavuudelle mm. työmarkkinoilla. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli koko seutukunnan työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Jatko-opintojen toteuttaminen tulee mahdollistaa lähellä. Kuntapäättäjät osallistuvat päätöksentekoon ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen hallintoelimissä, vaikkei niiden toimintaa suoraan säädelläkään kuntien kautta.

Kelpoiset opettajat antavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta ollen tällä tavoin tärkeä lenkki kunnan ja lähialueyhteistyön tuloksellisessa toimintaketjussa. Siksi kasvatuksen ja koulutuksen asioiden tulee olla keskiössä uusia kuntapäättäjiä valittaessa. Kasvatus- ja koulutusasioiden osaamiseen kannattaakin jokaisen kuntavaaliehdokkaan panostaa. Uskomme, että jokainen kunta haluaa olla kasvatuksen ja koulutuksen saralla se maailman paras.

Kommentoi kirjoitusta.

Leikataanko tulevaisuudesta

Perjantai 22.1.2021 klo 7:33 - Esa Seretin ja Katariina Joutsen, varapuheenjohtajat

Kuntavaaleissa päätetään, miten kunnan taloutta tulevalla valtuustokaudella ja vielä pidemmällä aikavälillä hoidetaan. Kunnan elinvoimaisuus riippuu kuntalaisten hyvinvoinnista ja koulutuksen laadusta. Koulutukseen sijoittaminen tuo säästöjä pitkällä aikavälillä kunnan muista toimialoista. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulevien asiakkaiden määrä on pienempi ja kulut vähäisempiä, kun koulutukseen on satsattu.
 
Kunnat ovat joutuneet ja joutuvat jatkossa sijoittamaan suuren osuuden koulutukseen käyttämästään rahasta seinien korjaamiseen ja rakennusten ylläpitämiseen. Toki on tärkeää, että tilat ovat terveet ja toimivat, mutta sen lisäksi olisi todella tärkeää, että kunnat keskittyisivät myös koulutuksen laadun kehittämiseen. Kuntien on hyvä pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä huomioidessaan koulutuksen laatua. Saavatko oppilaat riittävästi yksilöllistä tukea opiskeluunsa? Onko ammattitaitoista henkilöstöä riittävästi? Ovatko laitteet ja materiaalit nykyaikaiset? Ovatko opetusryhmät sopivan kokoiset, jotta kaikkien oppiminen ja hyvinvointi varmistetaan?
 
Opettajien lomautus säästökeinona on kunnan tulevaisuuden kannalta huono ratkaisu. Se aiheuttaa paitsi korjaamatonta vahinkoa oppilaiden oppimiselle, myös syviä naarmuja kunnan maineelle uskottavana laadukkaan opetuksen järjestäjänä. Koulutus- ja kasvatuspalveluja voidaan täydentää yksityisillä järjestäjillä. Niille tulee kuitenkin asettaa samat laadulliset kriteerit kuin kunnalle. Säästösyistä halvempaa yksityistä järjestäjää ei saa suosia ja samalla madaltaa palveluiden tasoa. Esimerkiksi lyhytjänteiset toimet varhaiskasvatuksen yksityistämisessä ovat johtaneet pahimmillaan lasten kannalta huonoihin ratkaisuihin.
 
Nyt on oikea aika astua esiin niiden tulevaisuuteen katsovien, kunnan ja kuntalaisten parasta ajattelevien uusien kuntavaaliehdokkaiden.
 
Sijoitus koulutukseen on kunnan kannalta parasta tulevaisuuden taloudenhoitoa. Laadukkaat koulutuspalvelut edesauttavat hyvinvoivien nuorien jäämistä kuntaan ja varmistavat kunnan elinvoiman säilymisen.

Kommentoi kirjoitusta.

Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö turvaa palvelujen laadun

Lauantai 2.1.2021 klo 13:13 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Ensi keväänä käydään kuntavaalit. Kuntiin tarvitaan koulutusmyönteisiä päättäjiä, jotta taataan laadukkaat koulutus- ja kasvatuspalvelut.

Laadukasta opetusta on mahdollista antaa, jos ryhmäkoot ovat riittävän pienet. Tärkeää on myös se, että lapset ja nuoret saavat oppimisen edellyttämää ohjausta sekä tukea. Tuen riittävyys taataan sillä, että kunnassa on riittävä määrä erityisopettajia, erityisluokanopettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä opinto-ohjaajia.

Laadukkaat kasvatuspalvelut turvataan kelposilla opettajilla. Osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö onkin tärkeä osa laadukkaiden kuntapalvelujen tarjoamisessa. Motivoituneita ja sitoutuneita opettajia saadaan kuntaan, jossa huolehditaan säännöllisesti henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Myös esimiesten kehittämisestä on pidettävä huolta, ja heillä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen.

Opettajien ja esimiesten työhyvinvointiin tulee panostaa; näin voidaan säästää resursseja, kun sairauspoissaolot vähenevät. Tärkeää on huolehtia myös muista työn tekemisen edellytyksistä: Lapissakin opettajille pitää työnantajan hankkia työnteon kannalta välttämättömät välineet kuten puhelimet ja tietokoneet.

Koko vuoden työstä tulee myös maksaa koko vuoden palkka. Viime aikoina yleistynyt tapa palkata opettajat vain koulunvuoden työpäiviksi saa pätevät opettajat hakeutumaan sellaisiin kuntiin, joissa maksetaan koko vuoden palkka. 

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että työtilat ovat terveet ja turvalliset. Lapissakin on paljon huolia koulurakennusten kunnosta, mutta hyviäkin uutisia on: uusia koulutiloja on rakennettu, rakenteilla tai suunnittelun alla. Terveellisyyden lisäksi tulee myös huolehtia, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset.

Kunnissa tarvitaan koulutusmyönteisiä päätöksiä. Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella on vaikutusta siihen, muuttavatko lapsiperheet kuntaan vai sieltä pois. Koulutukseen, kasvatukseen ja opetukseen panostavien kuntien tulevaisuus näyttää valoisammalta.

Kommentoi kirjoitusta.

Ammattijärjestössä ei (pidä) tehdä siltarumpupolitiikkaa

Maanantai 17.8.2020 klo 13:14 - Jaakko Sarmola, OAJ:n valtuuston jäsen

Toisinaan voimme lukea lehdistä kriittisiä mielipiteitä, joissa ammattiyhdistyksiä syytetään keskittymisestä oman etunsa valvomiseen. Näiltä kommentoijilta kuitenkin unohtuu yleensä noin kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin: ammattiyhdistykset keskittyvät jäsentensä etujen valvomiseen. Ja toiseksi: etujärjestöjen tehtävänä on nimenomaan edunvalvonta. Sitä vartenhan meillä on esimerkiksi oma ammattijärjestömme.

Olen ollut mukana OAJ:n toiminnassa eri tavoin noin 15 vuotta. Tuona aikana olen toiminut sekä oman ammattiyhdistykseni puheenjohtajana että OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsenenä. Pidän tärkeänä, että kaikessa toiminnassa keskiössä on tavallinen jäsen. Yhteisen järjestömme suurten ja pienten linjausten tulee ottaa huomioon se, miten yhteiset näkemyksemme vaikuttavat jokaisen opettajan työhön. Ja etuihin, joita ollaan valvomassa.

Koska haluamme puolustaa yhteistä opettajuutta, tarkoittaa se sitä, että toisinaan meidän täytyy olla puolustamassa sellaisia etuja, joista ei meille itsellemme ole välitöntä hyötyä. Esimerkki tästä on se, kuinka varhaiskasvatuksen opettajat saadaan mukaan samoihin sopimuksiin kaikkien muiden opettajien kanssa. Kaikkien opettajien oikeasti yhteinen sopimus koituu tulevina vuosina kaikkien muidenkin OAJ:n jäsenten hyödyksi, ja siksi samaan sopimukseen pääseminen oli tärkeä tavoite myös peruskoulujen ja lukioiden opettajien näkökulmasta. Yhtä lailla myös virkaehtosopimusneuvotteluissa tulee nähdä omaa työpaikkaa ja paikkakuntaa laajemmalle. Jos jokainen edunvalvoja asettaa neuvottelutavoitteet vain omasta näkökulmastaan ja omista tarpeistaan, ei kokonaisuudessa päästä kovinkaan pitkälle.

Sekin kannattaa tunnustaa, että edunvalvonnassa ei aina onnistuta ja joskus tavoitteista pitää tinkiä. Ammattijärjestön edunvalvonta hoidetaan aina neuvottelemalla työnantajien edustajien kanssa. Näin toimitaan sekä työnantajakohtaisella tasolla omalla paikkakunnalla että valtakunnan tasolla. Siinä missä OAJ:n edustajat lähtevät neuvotteluihin omin tavoitteineen, myös työnantajilla on omat tavoitteensa. Lopputulos on aina kompromissi – ei etukäteen saneltu lopputulos.

Luottamushenkilöiden on myös osattava huolehtia kokonaisuudesta, eikä siltarumpupolitiikka kuulu valtakunnalliseen ammattijärjestötoimintaan. Samojen asioiden ajaminen vuodesta toiseen on perusteltua vain silloin, kun kyseessä on oikea ongelma, joka vaatii korjausta. Pelkkä ongelmien osoittaminen ilman kykyä ratkaista ne pysyvästi ei toimi.

Edellä sanotusta huolimatta tai juuri sen vuoksi olen edelleen idealisti. Luotan siihen, että OAJ:n edunvalvonta on monipuolista, uskottavaa ja jäsenet huomioivaa. Kun järjestö toimii demokraattisesti, se pystyy hoitamaan tehtävänsä. Yhteisten edustajiemme tehtävä on pitää huoli siitä, että jokaisen jäsenen ääni kuuluu myös jatkossa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Kesän kynnyksellä

Perjantai 29.5.2020 klo 18:59 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Alkuvuonna olimme uuden yhteisen kokemuksen äärellä. Opettajan työ muuttui poikkeuksellisen nopeasti sellaiseksi, jota kukaan ei osannut ennustaa lukuvuoden eikä edes lukukauden alussa. Etäopetukseen ja etätyöhön siirtyminen onnistui päällisin puolin hämmästyttävän sujuvasti. Kouluja ja opettajien ammattitaitoa hehkutettiin enemmän kuin aikoihin. Kyllä kelpasi olla opettaja!

Pinnan alla kuitenkin muhi. Työaikaa meni aiempaa enemmän, eikä sitä korvattu riittävästi. Näin ei pitäisi päästä käymään, ja palkkauksessa pitää poikkeusoloissakin noudattaa virka- ja työehtosopimuksia. Sopimuksia ei voi jättää noudattamatta vain sillä perusteella, että joillakin muilla aloilla joudutaan irtisanomaan ja lomauttamaan henkilökuntaa. Valitettavasti eräät työnantajat saivat myös päähänsä ryhtyä lomauttamaan myös opettajia.

Samalla haluan kuitenkin olla toiveikas ja ajatella armollisesti. Meidän ei tarvitse selvitä enemmästä kuin mihin pystymme. Jos (tai kun) emme saavuttaneet etäopetuksen vuoksi samoja tavoitteita kuin lähiopetuksessa, siitä ei pidä olla huolissaan. Olisikin suorastaan hämmästyttävää, jos poikkeusolot eivät näkyisi opetuksessa ja oppimisessa mitenkään. 

Oma lukunsa oli myös se, että merkittävä osa opettajista jatkoi loppuun saakka normaalia työtään. Arvostan todella paljon teitä, jotka ahkeroitte joka päivä lähiopetuksessa. Samoin haluan tässä kiittää kaikkia niitä esimiesjäseniämme, jotka parissa viikossa valmistelivat työpaikkamme lähiopetukseen palaamista varten. Taisipa käydä niin, että 11 päivän työn suunnitteluun meni vähintään toiset 11 päivää.

Aivan toukokuun lopussa saavutettiin myös sopimusneuvotteluissa jotakin ihan uutta. Vielä lukuvuoden ja lukukauden alkaessa OAJ:n neuvottelutavoitteet olivat vain tavoitteita ja joiltakin osin pitkäaikaisia haaveita, mutta niin vain silläkin rintamalla saavutettiin asiallinen lopputulos.

Olisi toki hurskastelua väittää, että tänäkään vuonna uudet sopimukset olisivat kautta linjan ihanteelliset, sillä vielä jäi parannettavaa seuraaviinkin neuvotteluihin. Pidän kuitenkin merkittävänä, että myös opettajat saavat samansuuruiset palkankorotukset kuin muutkin ja että kikyilystä päästään eroon. Ja vaikka itse olenkin peruskoulun aineenopettaja, olen tavattoman onnellinen siitä, että lopultakin saamme kaikki oaj:läiset opettajat samaan sopimukseen. Tervetuloa, varhaiskasvatuksen ammattilaiset!

Toivon, että tämä kevät jää sukupolvikokemukseksi muiden joukkoon. Kokemukseksi opettajan työn arvostuksen noususta ja siitä, että sittenkin selvisimme.

Kommentoi kirjoitusta.

Monen poikkeuksen keskellä

Perjantai 17.4.2020 klo 16:45 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Sanotaan, että poikkeus vahvistaa säännön. Tämän kevään aikana olemme joutuneet tahtomattamme kohtaamaan sellaisia poikkeuksia, että kun lopulta palaamme normaaliin, voi olla, että säännöt ovat muuttuneet.

Koronaviruspandemia on muuttanut kaikkien OAJ:n jäsenien työtä. Jotkut meistä joutuvat edelleen työskentelemään oppijoiden kanssa, vaikka toiveena olisi etätyön mahdollisuus. Jotkut puolestaan tekevät etätyötä, joka kuormittaa kohtuuttomasti. Opetuksen järjestämisessä on valitettavasti suuriakin eroja. Erot konkretisoituvat vähintään kuntien välillä, mutta eroja on myös päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten välillä. Ja niiden sisällä.

Näin ei pitäisi kuitenkaan olla. Meillä opettajillakin on oikeus tulla kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Meillä pitää olla mahdollisuus siihen, että samaa työtä tehdään mahdollisimman samalla tavalla myös etäopetusaikana. Ei voi olla niin, että opettajat uupuvat kohtuuttoman työtaakan alla: sitä ei voi perustella millään poikkeusolosuhteella. Henkisen ja fyysisen työkuorman pitää pysyä hallinnassa aina. Samoin pidän tärkeänä, että kunnioituksesta toisiamme kohtaan pidämme kiinni ammattimme arvostuksesta ja teemme työmme yhtä tunnollisesti kuin ennenkin.

OAJ Lappi kysyi maalis-huhtikuussa lappilaisilta opettajilta koronan vaikutuksista työhön. Vastauksia saatiin runsaasti: kiitos niistä. Erityisesti haluan nostaa vastausten joukosta työajan riittämättömyyden. Valtaosa jäsenistämme koki, että työaikaa menee aiempaa enemmän eikä sitä korvata riittävästi. Näin ei pitäisi päästä käymään, ja palkkauksessa noudatetaan poikkeusoloissakin virka- ja työehtosopimuksia. Kun tilanne toivottavasti tasaantuu myöhemmin keväällä, toivon mahdollisimman monen jäsenen jaksavan vastata seurantakyselyyn.

Tänä keväänä poikkeavaan tilanteeseen on jouduttu myös sopimusneuvotteluissa. Suurin osa jäsenistämme tekee tällä hetkellä työtään sopimuksettomassa tilassa. Aiemmin voimassa olleita sopimuksia noudatetaan normaalisti siihen asti, että uudet sopimukset on hyväksytty.

Poikkeavaksi tilanteen tekee myös se, että sopimusneuvottelut ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat. Vaikeuskerrointa ovat lisänneet etenkin korona ja sen mukanaan tuomat talousvaikeudet. Kysynnän ja tarjonnan yhtäkkinen merkittävä väheneminen näkyvät etenkin kuntien taloudessa. Sen vuoksi meille tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen on huomattavan vaikeaa.

Oman aspektinsa sopimusneuvotteluihin toi se, että muutaman viikon ajan neuvotteluita on käyty valtakunnansovittelijan johdolla. Perinteisesti on ollut niin, että sovittelun kautta syntyneissä sopimuksissa mikään osapuoli ei voita muita enempää, eikä sopimuskorotusten taso ole yleistä linjaa suurempi. Ja jos sovittelupöydissä neuvottelut menevät jumiin, niin asioiden ratkeaminen voi kestää kauankin. Voi käydä jopa niin, että meidän palkoistamme ja muista työn tekemisen ehdoista neuvotellaan vielä syksylläkin. Ja silloin myös lakon uhka voi olla mahdollinen.

Työn tekemisen tapa on siis valtaosalla opettajista muuttunut radikaalisti, ja normaaliin arkeen palaaminen on jossakin tulevaisuudessa. Samaan aikaan pitäisi pystyä myös tavallisiin asioihin, kuten turvaamaan opettajan työn reunaehdot hyvillä sopimuksilla.

Rauhallista tulevaisuutta odotellessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Valmiina taisteluun?

Tiistai 4.2.2020 klo 18:45 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Tänä keväänä opetusalan sopimusneuvottelut ovat vähintään yhtä tiukassa tilanteessa kuin muutkin. Samalla kun työnantajat toistelevat, kuinka palkankorotusvaraa ei ole, on meillä opettajilla esittää useita oikeutettuja muutostavoitteita sopimuksiimme.
 
Opetusalallakin suuri huomio keskittyy kiky-tunteihin, ja palkattomasta työstä on kertakaikkisesti päästävä eroon. Jos kikyily ei lopu nyt, niin montako jatko-osaa on odotettavissa? Kiky 2? Kiky 6?
 
Entäpä mitä tehdään niille kuntien palveluksessa oleville opettajille, jotka eivät vielä ole opetusalan sopimuksessa? Itse pidän tärkeänä, että myös varhaiskasvatuksen opettajat saadaan lopulta samaan sopimuspöytään muiden opettajien kanssa.
 
Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä tiiviimmiksi neuvottelut käyvät ja sitä voimakkaampia vaikuttamisyrityksiä tulemme kokemaan. Siksi kannattaa seurata OAJ:n tiedotusta kaikissa järjestömme kanavissa. Siellä katkotaan siivet hurjimmilta huhuilta.
 
Tänä keväänä on oikeasti syytä varautua lakkoon. Tavoitteena on tietysti aina ensisijaisesti hyvä sopimus, mutta jos sopimukseen ei muuten olla pääsemässä, on työtaistelukin mahdollinen. Lakko on aina järjestön tekemä päätös: kun järjestö on tehnyt päätöksen lakosta, on jokainen sen piiriin kuuluva velvollinen noudattamaan järjestön tekemää päätöstä.
 
Työnantaja ei voi kieltää lakkoon osallistumista, eikä yksittäinen lakkolainen voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen työstä poisjäämisen vuoksi tai kieltäytyessään tekemästä lakonalaista työtä. Mahdollisen lakon aikana työnantajat eivät voi velvoittaa jäseniä tekemään minkäänlaista lakonalaista työtä (esimerkiksi etätyötä kotona). Opiskelijoille ei myöskään valmistella etukäteen suunnitelmia mahdollisen lakon aikaisista opinnoista, suunnitella tehtäviä tai jaeta materiaalia pitämättä jääneistä oppitunneista.
 
Opettajan työvelvoite ei jatku kesälle mahdollisen lakon vuoksi. Esimerkiksi jos järjestö päättää työtaistelusta perusopetuksen puolella, eivät lakon vuoksi pitämättä jääneet koulupäivät siirry lakossa olleiden opettajien tehtäväksi myöhempänä ajankohtana.
 
OAJ on varautunut mahdolliseen työtaisteluun myös taloudellisesti: järjestö maksaa lakkoavustusta kaikille työtaistelussa oleville jäsenille. Lakkoavustuksen suuruus on vähintään 100 euroa/päivä.
 
Toivon, että jokainen jäsenemme on mukana yhteisessä rintamassa näidenkin sopimusneuvotteluiden ja mahdollisen lakon aikana. Vaikka tänä keväänä tavoittelisimme lakolla jotakin sellaista, joka ei vaikuta juuri Sinun työhösi, voi ensi kerralla tilanne olla toinen. Kun olemme yhteisen opettajuuden asialla solidaarisesti ja yhtenä rintamana, voimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme.
 
Tälläkin kerralla voi perustellusti sanoa: yhdessä olemme enemmän ja vain yhdessä olemme OAJ.

Kommentoi kirjoitusta.

Aktiivista järjestötoiminnan vuotta!

Maanantai 20.1.2020 klo 16:34 - Katariina Ruokamo, puheenjohtaja

Kunta-alan sopimusneuvottelut alkoivat tiistaina 14.1. OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi, että neuvotteluista tulee vaikeat.

OAJ:ssa on valmistauduttu neuvottelukierrokseen koko viime vuosi. Jäsenet ovat päässeet mukaan neuvottelutavoitteiden asettamiseen osallistumalla järjestövalmiuskierroksen jäseniltoihin sekä vastaamalla kyselyihin.

Neuvottelutavoitteet on päätetty, mutta yksityiskohtaisesti niitä ei julkisteta. Julkisuudessa esitettyjä tavoitteita ovat kiky-tuntien poisto tai niiden rahallinen kompensaatio, varhaiskasvatuksen opettajien siirto kunnan yleisestä sopimuksesta opettajien yhteiseen sopimukseen sekä työhyvinvointia parantavat toimet. Tavoitteena on pitkäkestoinen palkkaohjelma, jolla korjataan jäsentemme palkkataso sille kuuluvalle tasolle.

Neuvotteluissa pyritään yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, mutta mahdollista on, ettei sopimusta synny. Jos joudutaan tukeutumaan järjestöllisiin toimenpiteisiin, järjestö päättää lakon kohteen, ajankohdan ja pituuden. OAJ:n valtuusto päättää lakkoon menosta.

Työtaistelutoimiin on siis valmistauduttava. Yhdistysten on tarkistettava, että järjestövalmiusorganisaatiot ovat ajan tasalla. Jokaisen jäsenen on myös syytä tarkistaa, että omat yhteystiedot ovat oikeat ja jäsentiedoissa on myös henkilökohtainen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Voimassaolevat sopimukset ovat katkolla maalis-huhtikuun vaihteessa. Toivotaan, että neuvottelijat onnistuvat saavuttamaan tavoitteet ja neuvottelutulos syntyy. Jokaisen jäsenen kannattaa seurata OAJ:n verkkosivuja sekä somekanavia, jotta tiedämme, miten neuvottelut etenevät.

Aktiivista järjestötoiminnan vuotta 2020 ja hyvää talven jatkoa!

Kommentoi kirjoitusta.

Ammattijärjestön uudistuminen on suuri mahdollisuus

Sunnuntai 17.11.2019 klo 19:16 - Jaakko Sarmola, OAJ:n hallituksen jäsen

Yhteistä ammattijärjestöämme ollaan näinä kuukausina uudistamassa, ja jokaisella jäsenellä on ollut mahdollisuus osallistua uudistamistyöhön. Vaikka hankkeella on komealta ja kaukaiselta kalskahtava nimi, strategiauudistus, on kaikessa tavoitteena se, että yhteinen järjestömme voisi palvella jäseniään entistä paremmin. Jokaisen jäsenen pitää pystyä kokemaan OAJ omakseen.

OAJ:n tulee olla jäsenilleen turvallinen ja luotettava taho, joka valvoo jäsentensä etuja monipuolisesti, ennakoivasti ja uskottavasti. Toiminnan fokuksessa tulee myös paikallisessa ja alueellisesssa toiminnassa olla työhyvinvoinnin puolesta puhuminen ja vaikuttaminen siihen, että koulutus ja kasvatus on resursoitu oikein. OAJ ja sen paikalliset ja aluetoimijat ovat keskeisessä roolissa opettajuuden arvostuksen vahvistajina. Toivon, että yhteinen OAJ:mme on tulevaisuudessakin oikeudenmukainen ja avoin järjestö, joka vaikuttaa aina jäsentensä parhaaksi.

Valtuustomme kokoontui Helsingissä marraskuun puolivälissä. Osana kokouksen kulkua oli hallituksen kyselytunti. Itse sain vastattavaksi kysymyksen, joka koski OAJ:n yhtenäisyyttä ja vaikuttamisvoimaa. Totesin tuolloin, että OAJ:llä on voi edelleen voimaa vaikuttaa, ja OAJ edustaa edelleen kaikkia jäseniään. Paikallisyhdistyksillä pitää olla voima ja taito vastata jäsenten yksilöllisiin tarpeisiin, ja valtakunnallisesti pitää voida keskittyä suuriin linjoihin.

Mielestäni olennaista on, että OAJ puhuu viestinnässä samaa kieltä jäsentensä kanssa. Toiminta ei saa vieraantua tavallisesta arjesta sen paremmin sisältöjen kuin viestinnänkään osalta. Jäsenillä pitää olla selkeä kuva siitä, mitä OAJ tekee, miten OAJ toimii ja miksi OAJ toimii niin. Yhtenäisen linjan pitää näkyä myös sidosryhmiin ja niin sanottuun suureen yleisöön.

Jos opettajat nähdään keskenään erimielisinä, on vaikutusvalta pian menetetty. Ei ole kenenkään edun mukaista, jos muu maa näkee meidät linjattomina. Samoin merkittävää on huomata, että järjestön vaikuttamisvoiman taustalla on aina aktiivitoimijoiden henkilökohtainen jaksaminen ja inhimillinen panos yhteiseksi hyväksi.

Vain yhdessä olemme vahva järjestö. Vain yhdessä meillä on voima vaikuttaa. Uudistuminen on meille entistä suurempi mahdollisuus.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »