Päätösarkisto

(Vanhimmat ensin)

Syyskokous 2009

OAJ Lapin syyskokous pidettiin Sodankylän Luostolla 28.11. Poimintoja kokouksesta:

 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma: klikkaa
 • Hyväksyttiin talousarvio, jossa tuotot ovat 122750 euroa, samoin kulut.
 • Päätettiin palkkioista ja matkakorvauksista: Kokouspalkkio on 30 euroa, ja kokousten matkakulut korvataan ves:n mukaan. Tilintarkastajien kulut maksetaan laskutuksen mukaan. Toimihenkilöiden vuosipalkkiot: puheenjohtaja 2500 euroa, taloudenhoitaja 1000 euroa, tiedottaja 500 euroa, varapuheenjohtajat 750 euroa/henkilö, koulutussihteeri 600 euroa, palkkasihteerit 250 euroa/henkilö, kuntakouluttajat 200 euroa/henkilö, yt/ts-yhteyshenkilöt 250 euroa/henkilö, vaalisihteerit 100 euroa/henkilö. Toimihenkilöiden kulukorvausten enimmäismäärät: puheenjohtaja 1200 euroa, taloudenhoitaja 1020 euroa, tiedotus 1100 euroa, varapuheenjohtajat 750 euroa, koulutussihteeri 750 euroa, palkkkasihteerit 250 euroa/henkilö, kuntakouluttajat 250 euroa/henkilö, yt/ts-yhteyshenkilöt 250 euroa/henkilö, vaalisihteerit 60 euroa/henkilö.
 • Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2010 - 2011 valittiin Marita Kukkola.
 • Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (joista tähdellä merkityt toimivat arvonnan jälkeen yhden vuoden, muut kaksi vuotta):
  • Länsi-Pohja: (Kukkolan varalla Jaana Paronen), Aki Luosujärvi* (Matti Alanärä*), Kyösti Miettinen* (Tuire Kariniemi*), Raija Kurki* (Jarmo Anttila*), Markku Saastamoinen (Katja Jaako-Körkkö), Teija Sauvolainen (Joanna Meller)
  • Keski-Lappi: Outi Ylitapio-Mäntylä (Ari Kunnari), Petri Veikkolainen (Helena Rautavaara), Petri Kärri* (Katariina Ruokamo*), Tuula Häyrinen* (Kari Illikainen*), Ritva Lampela* (Aila Niskala*), Birgitta Elo (Marko Bohm), Tanja Rantala (Anne Markkanen)
  • Pohjois-Lappi: Eija Arvola (Irja-Kaisa Lakkala), Elina Sinisaari* (Karen-Anne Näkkäläjärvi*), Tiina Kyrö* (Ulla Keskitalo*), Hannamari Löf-Pentinpuro (Taisto Oikarinen), Pekka Tjäderhane (Jorma Autio), Sirpa Pelkonen* (Pertti Stenberg*)

Kevätkokous 2010

OAJ Lapin kevätkokous pidetiin 17.4. Rovaniemellä. Poimintoja kokouksesta:

 • Hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus: klikkaa tästä
 • Käsiteltiin tilit vuodelta 2009 ja tilintarkastajien lausunto ja päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
 • Määrättiin hallituksen koko.

Syyskokous 2010

OAJ Lapin syyskokous pidettiin Sodankylän Luostolla 20.11. Tässä poimintoja kokouksesta:

 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja sen liitteenä oleva koulutussuunnitelma.
 • Hyväksyttiin talousarvio.
 • Hallituksen jäseniksi kaudelle 2011 - 2012 valittiin seuraavat henkilöt:
  • Länsi-Pohja: Jaana Paronen (Kyösti Miettinen), Perttu Piekkari (Tuire Kariniemi), Pirjo Peurasaari-Tohmola (Sisko Korrensalo) ja Marita Kukkolan varajäseneksi (Matti Alanärä)
  • Keski-Lappi: Petri Kärri (Tuula Narkilahti), Ritva Lampela (Ville Määttä) ja Tuula Häyrinen (Marja Hyvönen)
  • Pohjois-Lappi: Satu Vaarala (Elina Sinisaari), Tiina Kyrö (Ulla Keskitalo) ja Nina Hukkanen (Sirpa Pelkonen)

Kevätkokous 2011

OAJ Lapin kevätkokous pidettiin Haaparannalla 16.4.2011. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

 • Hyväksyttiin toimintakertomus 2010.
 • Käsiteltiin tilit vuodelta 2010 ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Valittiin 1.1.2011 eronneen hallituksen varsinaisen jäsenen Hannamari Löf-Pentinpuron tilalle vuoden 2011 loppuun asti varsinaiseksi jäseneksi Heikki Kiviniemi ja hänelle varajäseneksi Taisto Oikarinen.

Syyskokous 2011

Syyskokous pidettiin 5.11.2011 Kittilässä. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

 • Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma. (Toimintasuunnitelman liite: koulutussuunnitelma 2012)
 • Päätettin, että alueyhdistys maksaa hallituksen kokouksiin kutsuttaville kokouspalkkiota 30 euroa/kokous ja matkakorvaukset ves:n mukaan.
 • Päätettiin, että jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuonna 2012 on 0,02 %.
 • Hyväksyttiin alueyhdistyksen talousarvio tilikaudeksi 1.1. - 31.12.2012.
 • Valittiin alueyhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2012 ja 2013 Jaakko Sarmola.
 • Valittiin seuraavat henkilöt alueyhdistyksen hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle (varajäsenet suluissa):
  • Pohjois-Lapin jaos: Eija Arvola (Irja-Kaisa Lakkala), Tomi Pentinpuro (Taisto Oikarinen) ja Jorma Autio (Pekka Tjäderhane)
  • Keski-Lapin jaos: (Jaakko Sarmolan varajäsen Osmo Huhtala), Jaana Latva (Birgitta Elo), Tanja Rantala (Marko Bohm) ja Outi Ylitapio-Mäntylä (Ari Kunnari)
  • Länsi-Pohjan jaos: Marita Kukkola (Matti Alanärä), Teija Sauvolainen (Taina Rajanen) ja Minna Taskila (Tarmo Niska)

Kevätkokous 2012

Edellinen yleiskokous oli kevätkokous, joka pidettiin Pyhällä 21.4.2012.

Hyväksyttiin alueyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011. [liite]

Käsiteltiin alueyhdistyksen tilit vuodelta 2011 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. [liite]


Syyskokous 2012

Syyskokous pidettiin 3.11.2012 Ylläksellä. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 [liite] ja sen liitteeksi koulutussuunnitelma vuodelle 2013 [liite]
 • Päätettiin kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruudet vuodelle 2013.
 • Päätettiin jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus: 0,02 %.
 • Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013. [liite]
 • Valittiin hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013 ja 2014 (varajäsenet suluissa)
  • Pohjois-Lappi: Karen-Anne Näkkäläjärvi-Kaarrekoski (Elina Sinisaari), Tiina Kyrö (Pia Reiman), Anne Kairala (Ritva Rytilahti)
  • Keski-Lappi: Mikko Kulmunki (Petri Kärri), Tuija Nikkinen (Tapio Lindfors), Ritva Lampela (Tuula Narkilahti)
  • Länsi-Pohja: Tuire Kariniemi (Jaana Dahl-Poikela), Perttu Piekkari (Jaana Paronen), Sami Karvonen (Sisko Korrensalo)
 • Päätettiin antaa kokoustiedote. [liite]

Kevätkokous 2013

Kevätkokous pidettiin 27.4.2013 Rovaniemellä, hotelli Santa Clausissa.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • hyväksyttiin alueyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012
 • käsiteltiin alueyhdistyksen tilit vuodelta 2012 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • alueyhdistyksen uudet säännöt palautettiin uuteen valmisteluun

Syyskokous 2013

Syyskokous pidettiin Rovaniemellä 5.10.2013. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

 • hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt
 • vahvistettiin toimintasuunnitelma ja sen liitteeksi koulutussuunnitelma vuodeksi 2014
 • päätettiin kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruudesta ja yhdistyksen jäsenmaksusta
 • vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014
 • valittiin puheenjohtajaksi toimikaudelle 2014 - 2015 Matti Poikela
 • valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökohtainen varajäsen toimikaudelle 2014 - 2015
  • Eija Arvola (Irja-Kaisa Lakkala)
  • Pekka Tjäderhane (Jorma Autio)
  • Niko Saarinen (Tomi Pentinpuro)
  • Jaakko Sarmola (Osmo Huhtala)
  • Enni Peltoluhta (Tanja Rantala)
  • Anne Markkanen (Liisa Heiskari)
  • Outi Ylitapio-Mäntylä (Ari Kunnari)
  • Esa Seretin (Hanna Tikka)
  • Kari Kenttä (Tarmo Niska)
  • Matti Poikela (Kirsti Turska)
  • Perttu Piekkarin jäljellä olevaksi kaudeksi Tarja Korteniemi

Kevätkokous 2014

OAJ Lapin alueyhdistyksen kevätkokoukseen Leville 26.4.2014 oli kokoontunut vajaat 60 jäsentä, joista 54 varsinaista kokousedustajaa, eri puolilta Lappia.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat:

 • Hyväksyttiin alueyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013.
 • Käsiteltiin alueyhdistyksen tilit vuodelta 2013 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Eronneen varsinaisen jäsenen Mikko Kulmungin tilalle valittiin varsinaiseksi jäseneksi Petri Kärri Kemijärveltäja varajäseneksi Tuija Ikäläinen Sallasta vuoden 2014 loppuun saakka.
 • Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään kokouksen julkilausuma.

Syyskokous 2014

Kemissä la 8.11.2014


Vuosikokous 2015

Rovaniemellä 28.3.2015.

 • vuoden 2014 toimintakertomus
 • käsiteltiin vuoden 2014 tilit ja päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 2014
 • vuoden 2015 toimintasuunnitelma
 • määrättiin hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodeksi 2015
 • määrättiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2016 0,02 %/jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen
 • vuoden 2015 talousarvio
 • päätettiin jatkaa Matti Poikelan kautta puheenjohtajana vuoden 2016 vuosikokoukseen asti
 • päätettiin jatkaa niiden hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyisi 31.12.2015, vuoden 2016 vuosikokoukseen asti
 • päätettiin pyytää niitä hallituksen jäseniä, joiden toimikausi päättyisi 31.12.2016, hakemaan eroa ennen vuoden 2016, jolloin kaikki hallituksen jäsenet valitaan vuoden 2016 vuosikokouksessa kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi

Kokouksen muut aineistot:


OAJ Lapin ylimääräinen vuosikokous Luostolla 17.-18.11.2017

Ylimääräisessä vuosikokouksessa Luostolla hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuustos, jossa vuosikokous siirrettiin pidettäväksi syksyllä. Tämä helpottaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelua.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuoden 2018 alusta kahdeksi vuodeksi valittiin Katariina Ruokamo Kemijärveltä. Koko 'vanhan' hallituksen erottua valittiin uuteen vuoden 2018 alusta työnsä aloittavaan hallitukseen seuraavat jäsenet:

 • Pohjois-Lapin jaos:
  • Ylipalo Sini (Näkkäläjärvi-Kaarrekoski Karen-Anne)
  • Keskitalo Paulus (Tjäderhane Pekka)
  • Löf-Pentinpuro Hannamari (Saarinen Niko)
  • Arvola Ari (Lakkala Irja-Kaisa)
  • Kyrö Tiina (Huttunen Mikko)
  • Tuomela Suvi (Lång Marjut)
 • Keski-Lapin jaos
  • Sova Sari (Lindfors Tapio)
  • Honkanen Senni (Mäntynenä Heli)
  • Latva Jaana (Bohm Marko)
  • Lampela Ritva (Narkilahti Tuula)
  • Pekkala Markku (Kokkonen Teuvo)
  • Ruokamo Katariina (Ikäläinen Tuija)
  • Hietanen Lenita (Mommo Sanna)
 • Länsi-Pohjan jaos
  • Pelttari Sari (Koskela Paula)
  • Seretin Esa (Tikka Hanna)
  • Filpus Teija (Böök Tarja)
  • Karvonen Sami (Koskimäki Marko)
  • Kenttä Kari (Niska Tarmo)
  • Kariniemi Tuire (Alapuranen Taija)

Lisäksi ylimääräinen vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion.


Vuosikokous 2019

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Rovaniemellä 23.11.2019. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavat päätökset.

 • Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Hyväksyttiin talousarvio, toimintasuunnitelma sekä koulutuskalenteri vuodelle 2020
 • Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021 Katariina Ruokamo
 • Valittiin erovuoroisten henkilöiden tilalle hallitukseen seuraavat henkilöt (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä)
  • Marjo Vesterinen (Reetta Nieminen)
  • Katariina Joutsen (Tiina Kyrö)
  • Meri Toimela (Suvi Tuomela)
  • Hannele Pietiläinen (Päivi Honka)
  • Teuvo Kokkonen (Riitta-Maija Keränen)
  • Katariina Ruokamo (Tuija Ikäläinen)
  • Lenita Hietanen (Sanna Mommo)
  • Outi Hannila (Mervi Paalanen)
  • Kari Vuokila (Hanna Littow)
  • Jari Leinonen (Sami Karvonen)
  • Lisäksi valittiin varajäseneksi Tarja Luukkonen
 • Lisäksi luovutettiin yhdistyksen myöntämät OAJ:n pronssiset ansiomerkit hopeisin lehvin Rauno Alapoikelalle, Marjo Murrolle ja Raija Collinille. Ansiomerkit luovuttivat yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Katariina Ruokamo ja alueasiamies Marko Bohm.

Teksti: Jaakko Sarmola

Kuva: Ismo Lahtela


Vuosikokous 2020

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kittilässä 28.11.2020.

Kokouksessa tehtiin mm. seuraavat päätökset:

 • Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.
 • Hyväksyttiin talousarvio, toimintasuunnitelma sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2021.
 • Valittiin erovuoroisten tai eroa pyytäneiden henkilöiden tilalle seuraavat henkilöt (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä):
  • Linda Yliniemi (Petteri Putkonen)
  • Sini Ylipalo (Karen-Anne Näkkäläjärvi-Kaarrekoski)
  • Anna Nokelainen (Niko Saarinen)
  • Marko Haavikko (Tapio Lindfors)
  • Senni Honkanen (Simo Lautamo)
  • Merja Tapio (Jaana Latva)
  • Päivi Honka (Hannele Pietiläinen)
  • Esa Seretin (Kari Filpus)
  • Sari Pelttari (Paula Koskela)
  • Kirsti Turska (Tarja Böök)
 • Lisäksi luovutettiin OAJ:n hallituksen myöntämä OAJ:n hopeinen ansiomerkki Katariina Ruokamolle.

Teksti: Jaakko Sarmola
Kuva: Ismo Lahtela


Vuosikokous 2021

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kittilässä 27.11.2021. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

 • hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio, toimintasuunnitelma ja koulutussuunnitelma
 • valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2022 ja 2023 Esa Seretin
 • valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle
  • Pekka Heikkinen (Reeta Nieminen)
  • Meri Toimela (Suvi Tuomela)
  • Katariina Joutsen (Tiina Kyrö)
  • Tuija Syväjärvi (Päivi Honka)
  • Tiina Hernesniemi (Kirsi Koivula)
  • Katariina Ruokamo (Tuija Ikäläinen)
  • Lenita Hietanen (Sanna Mommo)
  • Sari Koivuniemi (Taija Alapuranen)
  • Mervi Paalanen (Saila Alanärä)
  • Jari Leinonen (Pirjo Peurasaari-Tohmola)